Skoro 50.000 KM za 25 projekata u TK

Fondacija tuzlanske zajednice će u četvrtak  u Ateljeu „Ismet Mujezinović“ potpisati ugovore sa predstavnicima organizacija civilnog društva za realizaciju lokalnih inicijativa. Za 25 građanskih inicijativa obezbijeđeno je skoro 50.000 KM iz Fonda Volim svoj grad i Fonda za mlade.

Podrška kroz navedene fondove dio je projekta „Naša zajednica je naša odgovornost“ kojeg Fondacija tuzlanske zajednice na području Tuzlanskog kantona provodi uz podršku USAID-a u okviru programa „Snaga lokalnog“. Kako bismo doprinijeli bržem stvaranju uslova za održivi rast i razvoj BiH, a posebno civilnog društva, kroz podršku građanskim inicijativama uticaćemo na povećanje građanskog angažmana i mobilizaciju raspoloživih lokalnih resursa.

Komisije za dodjelu grantova pri fondovima razmatrale su 60 aplikacija za sufinansiranje projekata udruženja, omladinskih orgnizacija, javnih institucija i neformalnih grupa sa područja TK koje su  pristigle na Javne pozive.

Vodeći se kriterijima i činjenicom da prednost imaju inovativni projekti, Komisije su odlučile dati podršku najboljim projektima koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice u sljedećim oblastima:

  • Očuvanje prirode, briga o okolišu i klimi;
  • Kvalitetno obrazovanje i cjeloživotno učenje;
  • Smanjenje nejednakosti i ljudska prava.
  • Razvoj poduzetništva i poduzetničkog duha.

Realizacija ovih projekata će doprinijeti uspostavljanju saradnje između civilnog, biznis i javnog sektora, te unaprijediti uslove života u zajednicama u TK.

Fondacija tuzlanske zajednice će istog dana potpisati ugovore i sa predstavnicima aktivnih zajednica, za čijih je 7 projekata, kojima se unapređuje saradnja svih aktera u zajednici, izdvojeno preko 20.000 KM podrške iz Fonda aktivne zajednice, uz podršku Njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

(TIP)