Proširivanje spektra podrške projektima energijske efikasnosti

Na održanoj sjednici u petak  Vlada Tuzlanskog kantona se opredijelila za nastavka realizacije i proširivanje lepeze programa podrške projektima povećanja energijske efikasnosti. S tim u vezi Vlada je danas zadužila Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona da u narednom periodu od najmanje 3 do 5 godina, svake godine od sredstava iz ekoloških naknada izdvoji do 10% ukupno planiranih sredstava iz ekoloških naknada za investicije u povećanju energijske efikasnosti u stambenom sektoru. S tim u vezi zatraženo je da Ministarstvo izradi novi mehanizam finansiranja mjera energijske efikasnosti u stambenom sektoru, što podrazumijeva način finansiranja, kriterije za dodjelu sredstava, praćenje i verifikaciju rezultata, te ostale segmente neophodne za kvalitetnu implementaciju programa povećanja energijske efikasnosti u stambenom sektoru Tuzlanskog kantona.

Također, Vlada je danas izrazila spremnost za učešće u Projektu „Energijska efikasnost u javnim objektima“, kojeg realizira Federacija Bosne i Hercegovine, a finansiran je sredstvima Njemačke razvojne banke (KfW), a čiji je cilj energetski efikasna obnova i modernizacija javnih objekata u oblasti obrazovanja. Tuzlanski kanton je ušao u uži krug za realizaciju ovih sredstava, te je danas zaduženo Ministarstvo finansija da u saradnji sa nadležnim ministarstvima obavi dodatnu analizu, te nakon toga izvrši odabir 5 objekata koji u prioritetu trebaju biti uvršteni na Listu projekata, da ih dostavi Federalnom ministarstvu prostornog uređenja.

Naredbe i preporuke na snazi i narednih 14 dana

Vlada je usvojila naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva čime postojeće naredbe i preporuke ostaju na snazi i u narednih 14 dana. U skladu sa Naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva FBiH moguće je i organiziranje većih skupova uz posebno definirane uvjete: posjedovanje negativnog antigenskog ili PCR testa ne starijeg od 48 sati, potvrda o prebolovanom Covid-19 ne starija od 6 mjeseci ili potvrda o završenoj vakcinaciji. Dozvoljeno je održavanje kongresa, konferencija i drugih edukativnih skupova, na kojima može prisustvovati do 100 osoba, a ukoliko skup ima više od 100 osoba, potrebno je da sudionici imaju: negativan antigenski ili PCR test ne stariji od 48 sati, potvrdu o prebolovanom COVID-19 ne stariju od 6 mjeseci ili potvrdu o završenoj vakcinaciji. U skladu sa Naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva FBiH dozvoljava se i prisustvo gledalaca na profesionalnim sportskim takmičenjima na otvorenom, uz uvjet korištenja maksimalno do 30 procenata kapaciteta stadiona, ali ne više od 500 osoba po tribini, pri čemu osobe na tribinama moraju nositi maske.

Naređuje se obvezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru i uz poštivanje distance od minimalno 2 metra. Nalaže se obvezno nošenje maske i na otvorenom prostoru, ukoliko se ne može ostvariti distanca od 2 metra. U veletrgovinama i supermarketima se ograničava broj kupaca tako da se definira prostor od 10 m2 prodajnog objekta po potrošaču, a bez obzira na veličinu prostora prodajnog objekta, nije dozvoljen boravak više od 400 potrošača.

Dozvoljavaju se posjete domovima za stara i iznemogla lica na području Tuzlanskog kantona. Od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, nadležnih gradskih/općinskih inspekcija i Uprave policije Tuzlanskog kantona traži se nastavak aktivnosti u smislu kontrole provedbe donesenih naredbi. Ugostiteljskim objektima se preporučuje dominantno korištenje kapaciteta na otvorenom (bašte) uz poštivanje važećih epidemioloških mjera. Ova Naredba se primjenjuje od 17. do 30. jula ove godine.

(TIP)