TK: Pripreme za provedbu Gender akcionog plana BiH

Usaglašavanjem dinamike i toka rada izrade operativnog i finasijskog plana Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine u Tuzlanskom kantonu održan je prvi sastanak interresorne radne grupe Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.

 

Zadatak interresorne radne grupe je da izradi prijedlog operativnog i finasijskog plana za provedbu Gender akcionog plana BiH u Tuzlanskom kantonu za period od 2018. do 2022. godine u skladu sa Gender akcionim planom Bosne i Hercegovine.

Tokom izrade ovog dokumenta interresorna radna grupa će imati stručnu i metodološku podršku predstavnika Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine.
Posredstvom interneta na sastanku su bili prisutne i predstavnice Gender Centra FBiH Lejla Hodović i Fatima Bećirović.

(TIP)