Medicinski fakultet u Zagrebu: Ne možemo utvrditi vjerodostojnost indeksa Sebije Izetbegović

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ne može potvrditi vjerodostojnost indeksa Sebije Izetbegović, i izdati uvjerenje o položenim ispitima sadržanim u njenom indeksu.

Ovo stoji u odgovoru koji je, na upit rektora Univerziteta u Sarajevu Rifata Škrijelja, došao iz Medicinskog fakulteta u Zagrebu, a koji je potpisao njegov dekan Marijan Klarica, objavio je Klix.ba.

Škrijelj je zagrebačkom fakultetu poslao fotokopiju indeksa Sebije Izetbegović izdatog u Zagrebu, zatražio izjašnjenje o njegovoj vjerodostojnosti kao i uvjerenje o položenim ispitima koji se nalaze u indeksu.

U odgovoru iz Zagreba stoji da je, uvidom u arhiv Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu utvrđeno da je Sebija Izetbegović bila upisana u prvu godinu postdiplomskog studija Ultrasound in clinical medicine u akademskoj godini 1992./1993. pod matičnim brojem studenta 46920114, no, da „u dosjeu imenovane ne postoji dokumentacija na temelju koje bismo mogli potvrditi vjerodostojnost indeksa i izdati uvjerenje o položenim ispitima sadržanim u indeksu“, stoji u odgovoru prof. dr. Marijana Klarića, dekana medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Diploma Sebije Izetbegović, drektorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, već je dugo predmet javnih rasprava.

‘Nije predočena relevantna dokumentacija’

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo nedavno je završila provjeru diplome Sebije Izetbegović, poslije špekulacija i nedoumica o tome da li je, i gdje, specijalizirala.

Predmet inspekcijske kontrole bio je provjera ispunjavanja uslova za sticanje akademskih zvanja Sebije Izetbegović.

Kako je tada rečeno, na osnovu dokumentacije koja je stavljena na uvid, postupajući inspektori mogli su utvrditi činjenično stanje prema kojem je Sebija Izetbegović diplomu doktora medicine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu stekla 1989. godine.

No, inspekcija se za sporne detalje kao što su priznavanje određenih ispita koje je prenijela iz Zagreba, nije mogla očitovati, jer joj, kako tvrde, nije predočena relevantna dokumentacija koja se odnosi na stečena prava na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Istragom se željelo ispitati kako je Izetbegović položila deset ispita na postdiplomskom studiju u Zagrebu i kako su joj ti ispiti priznati u Sarajevu.

Damir Mašić, zastupnik Socijaldemokratske partije BiH u Zastupničkom domu Parlamenta bh. entiteta Federacija BiH podnio je u maju inicijativu kojom se traži da se ispita da li su specijalizacija i doktorat direktorice KCUS-a validni.

(TIP/izvor: Al Jazeera)