Uručeno odobrenje za izgradnju novog stambeno – poslovnog objekta u Banovićima

Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Banovići izdala je odobrenje za građenje objekta kolektivog stanovanja u ulici Armije BiH broj 36, a na zahtjev građevinske firme „GPP BANOVIĆI“ d.o.o. Banovići. Rješenje je uručila pomoćnica Općinskog načelnika Senada Dizdarević i ovom prilikom čestitala investitoru novi poslovni poduhvat.

Rješenje je izdato u skladu sa svim zakonskim propisima poštujući vremenske okvire u skladu sa značajem predmeta po obimu objekta koji se gradi, naveli su iz nadležne službe, te naglasili da se prema svim zahtjevima ophode profesionalno, nastojeći investitorima odgovoriti u rekordnom vremenskom okviru koji dozvoljavaju zakonski propisi.

Izdavanjem Rješenja investitoru je omogućen početak izvođenja radova na izgradnji novog stambeno poslovnog objekta površine 525 m2 sa suterenom, prizemljem i četiri sprata. U objektu će biti smještena 44 stambene jedinice, jedan poslovni prostor, 10 garaža i veliki broj pomoćnih prostorija. Radovi će se obavljati u skladu sa revidovanom projektnom dokumentacijom a rok za okonačanje radova je dvije godine.

(TIP)