Tuzla: ‘Jačanje institucija zaštite i spašavanja’

Projekat “Jačanje institucija zaštite i spašavanja – CoPRIS” doprinijet će primjeni i prilagodbi najboljih praksi za smanjenje rizika od prirodnih i drugih nesreća, s ciljem zaštite ljudi, okoliša i imovine u jedinicama lokalnih samouprava,  kroz efikasnu saradnju partnera iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Finansiranje i realizacija ovog projekta odvija se u okviru Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina (kroz Instrument Pretpristupne pomoći EU – IPA II).

Grad Tuzla kao nosilac projekta, u partnerstvu sa Vodoprivrednim preduzećem „Sava“ Sremska Mitrovica, Crvenim križem/krstom grada Tuzla i Ronilačkim klubom Sremska Mitrovica, realizovati će projektne aktivnosti u periodu od 24 mjeseca, počevši od 1. aprila 2021. godine, u ukupnoj vrijednosti od 517.151,05 Eura.

Sa nadležnim Tijelom za ugovaranje – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU) u okviru Ministarstva finansija Republike Srbije, ugovoreno je sufinansiranje projekta sredstvima Evropske unije u vrijednosti od 408.751,05 Eura. Pomenuti iznos čini 79,04% ukupne vrijednosti projekta, dok će ostatak sredstava obezbijediti projektni partneri.

Grad Tuzla će realizovati projektne aktivnosti u vrijednosti od 238.685,14 Eura, od čega je vlastito učešće kroz angažman i finansijski doprinos u vrijednosti od 47.737,028 Eura.

Vodilja u realizaciji projektnih aktivnosti je da se jačanjem kapaciteta zaštite i spašavanja na prekograničnom području, vezanim za spremnost i odgovor na prirodne i druge nesreće, prateći najbolje prakse Evropske unije u prevenciji katastrofa, odgovora svih relevantnih institucija uključenih u sistem zaštite i spašavanja, te dugoročno jačanje kapaciteta svih institucija,  smanjuje ranjivost lokalne zajednice i povećava otpornost na prirodne i druge nesreće, odnosno nesreće izazvane čovjekovim djelovanjem u prekograničnom području Tuzle i Sremske Mitrovice.

Grad Tuzla, kao nosilac projekta je, u saradnji sa partnerima iz Sremske Mitrovice, organizovao uvodnu konferenciju projekta „Jačanje kapaciteta institucija zaštite i spašavanja – CoPRIS”, koja je održana 02. jula 2021. godine sa početkom u 11.00 časova, u sali Skupštine grada u Sremskoj Mitrovici. Na konferenciji su učesnicima predstavljeni najvažniji aspekti projekta, projektni partneri, ciljevi, očekivani rezultati i glavne aktivnosti projekta.

Planirano je formiranje, obučavanje  i opremanje prekograničnog Multidisciplinarnog tima, koji će u slučaju veće prirodne ili druge nesreće biti spreman za reagovanje i pružanje podrške u prekograničnom području, ali i obučavanje i opremanje pripadnika relevantnih službi zaštite i spašavanja u Tuzli, osoba angažovanih u strukturama civilne zaštite i partnera u  Sremskoj Mitrovici prateći najbolje prakse Evropske unije stečene obukama EU mehanizam civilne zaštite (CMI), EU operativno upravljanje (OPM),  ali i smjernica Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa (UNDRR) kroz implementaciju Sendai okvira. Vrijednost nabavke opreme za ukupan projekat je 300.360 Eura, od čega je za Grad Tuzlu planiran iznos 134.817 Eura, Sremsku Mitrovicu 123.081 Euro, Crveni križ grada Tuzle 19.312 Eura i Ronilački klub Sremska Mitrovica 23.149 Eura.

Saradnja partnera na realizaciji svih projektnih aktivnosti će također doprinijeti razmjeni iskustava i primjeni najboljih praksi, koristeći postojeća i stečena znanja projektnih partnera.

(TIP)