U posljednje dvije sedmice u prihvatne centre izmješteno 600 migranata

Migrantska situacija u posljednjih nekoliko mjeseci značajno je poboljšana, zaključak je predstavnika lokalnih, državnih i međunarodnih organizacija na radionici “Pomoć migrantima u Bosni i Hercegovini – pristupi unutar i izvan privremenih prihvatnih centara” održanoj u Bihaću.

Rezultat je to aktivnijeg angažmana Ministarstva sigurnosti BiH, sigurnosnih i policijskih agencija te partnerskih organizacija.

Na radionici su predstavljeni trendovi kretanja migranata unutar Bosne i Hercegovine, sa fokusom na Unsko-sanski kanton i potencijalni scenariji u nadolazećim mjesecima, te definiranje uloga i odgovornosti između aktera u smislu primopredaje Službi za poslove sa strancima upravljanje privremenim prihvatnim centrima, kao i potrebe za izgradnjom kapaciteta.

Ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić istakao je opredjeljenje da domaće institucije u potpunosti preuzmu upravljanje privremenim prihvatnim migrantskim centrima. Istakao je i započete aktivnosti za osiguranje adekvatnog smještaja za migrante, prvenstveno kroz izgradnju prihvatnog centra Lipa kod Bihaća, koji je ministar Cikotić danas također obišao i informisao o dosadašnjim radovima.

Naglasio je da istovremeno Služba za poslove sa strancima BiH u saradnji sa lokalnim policijama provodi brojne akcije izmještanja migranata iz napuštenih objekata u prihvatne centre te da je u posljednje dvije sedmice premješteno oko 600 osoba.

Šefica misije IOM u BiH Laura Lungarotti je naglasila da će ova organizacija nastaviti pružati podršku domaćim institucijama u upravljanju migracijama. Naglasila je važnost unapređenja saradnje i partnerskih odnosa između svih nadležnih institucija kako bi se efikasnije upravljalo migracijama u BiH.

Dodala je da je pored dosadašnjih centara, u toku tranzicija upravljanja sa još nekoliko centara na Službu za poslove sa strancima, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

(TIP/Fena)