U Neretvu se izlilo 30.000 litara nafte, spriječena ekološka katastrofa

U petak u popodnevnim satima došlo je do prevrtanja cisterne u mjestu Podorašac kod Konjica. 
Izlilo se oko 30.000 litara nafte u obližnji Balića potok, te potom u Trešanicu, pa Neretvu, te na koncu u Jablaničko jezero.

Agencija za vodno područje slivova Jadranskog mora je angažovala specijaziranu firmu za ekološke incidente “DELTA PETROL” iz Kaknja koja je odmah došla na lice mjesta te je na rijeci Neretvi postavila plutajuću barijeru da zaustavi fleku od nafte koja se širila, a zatim je nastavljeno vađenje naftne mrlje iz korita rijeke. 
Zahvaljući brzoj intervenciji Agencije i Federalne inspekcije za vode te angažovanjem Delta Petrol spriječena je ekološka katastrofa većih razmjera.

Delta Petrol je firma specijalizirana za intervencije u slučajevima ekoloških incidenata. Do sada su intervenisali i spriječili mnogobrojna širenja uljnih i naftnih odliva nakon prevrtanja autocisterni za transport goriva i mazuta, od kojih je javnosti najpoznatiji, a ujedno i najveći Eko incident prevrtanja i zapaljenja autocisterne sa gorivom u Grabovičko jezero kod mosta Begića i Begovića u Jablanici.

Firma Delta Petrol će i u narednim danima nastaviti sa čišćenjem i sanacijom korita rijeke Neretve.

(TIP/Izvor: federalna.ba)