Potpisan Sporazum o nastavku restrukturiranja rudnika Koncerna EPBiH

Izražavajući saglasnost da restrukturiranje rudnika Koncerna EPBiH nema alternativu, Admir Andelija, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i Sinan Husić, predsjednik Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH, potpisali su Sporazum o saradnji u daljoj implementaciji procesa isključivo kroz socijalni dijalog.

Prema postignutom Sporazumu, JP Elektroprivreda BiH obezbijedit će neophodna sredstva za izmirivanje obaveza za penzionisanje svih uposlenika rudnika „Kreka“, „Đurđevik“, „Breza“, „Kakanj“, „Zenica“ i „Abid Lolić“, koji su u prethodnom periodu stekli uslove za penzionisanje ili će ih steći do kraja 2021. godine – saopćeno je iz JP Elektroprivreda BiH.

JP Elektroprivreda BiH osigurat će sredstva i za zbrinjavanje viška uposlenika u navedenim rudnicima, koje će se vršiti na socijalno prihvatljiv način – prirodnim odlivom, prekvalifikacijom i  dokvalifikacijom o trošku poslodavca, prelaskom u drugo zavisno društvo bez umanjenja prava iz radnog odnosa i sporazumnim raskidom ugovora o radu uz isplatu otpremnine i obaveza po doprinosima za PIO i nezaposlene. Za uposlenike koji su proglašeni viškom, a ne žele iskoristiti  nijednu od ponuđenih varijanti, bit će proveden postupak u skladu sa Zakonom o radu.

Potpisnici Sporazuma su se obavezali da restrukturiranje rudnika na planu ljudskih resursa realizuju najkasnije do kraja 2023. godine, te izrazili saglasnost u vezi sa izradom novih pravilnika o radu i  o radnom učinku uz poštivanje odredaba  važećeg Kolektivnog ugovora iz oblasti rudarstva.

U skladu s postignutim dogovorom JP Elektroprivreda BiH obezbijedit će nastavak investicionih  ulaganja u rudnike Koncerna EPBiH. U slučaju nepoštivanja Sporazuma, Samostalni sindikat radnika rudnika FBiH  zadržava pravo na aktiviranje odluka Upravnog odbora o protestnom skupu i štrajku – navodi se u saopćenju.

(TIP/Fena)