NSRS pokrenula inicijativu za razgovor s FBiH, odbijen Inzkov zahtjev

Narodna skupština Republike Srpske je na sjednici u utorak usvojila deset zaključaka u vezi pokretanja inicijative za razgovor i dijalog između strana RS-a i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i tri konstitutivna naroda Srba, Hrvata i Bošnjaka o mogućim rješenjima za BiH.

Na prijedlog klubova poslanika SNSD-a, NDP-NPS, DEMOS-a, Ujedinjene Srpske i Socijalističke partije usvojeni su sljedeći zaključci: Skupština je konstatoval da je od potpisivanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH došlo do nedopustivog prekrajanja i kršenja Sporazuma, a naročito Aneksa IV, Ustava BiH.

“Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da je RS ugovorna strana i da prava i obaveze Republike Srpske proističu iz međunarodnog ugovora – Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Narodna skupština naglašava da se BiH sastoji od dva entiteta, Republike Srpske i Federacije BiH, kao i tri konstitutivna naroda, Srba, Hrvata i Bošnjaka”, navedeno je.

Dalje, Skupština kao nosioce suvereniteta prihvata samo entitete i konstitutivne narode u BiH.

“Bilo kakvo nametanje suvereniteta izvan toga ima neustavan i antidejtonski karakter. Bosna i Hercegovina posjeduje ograničeni i izvedeni suverentitet koji se ogleda u djelovanju prema trećim državama. Unutrašnji suverenitet pripada Republici Srpskoj i Federaciji BiH”, saopšteno je.

Skupština je konstatovala i da je dejtonska struktura i ravnoteža u BiH narušena i da su konstitutivni narodi obespravljeni usljed neustavnog djelovanja dijela međunarodne zajednice u BiH, te pozvala Federaciju BiH, kao stranu ugovornicu, na sveobuhvatan dijalog o trenutnom stanju u BiH i mogućim rješenjima vezanim za budućnost Republike Srpske i Federacije BiH.

Konstatovano je i da strane u budućem sveobuhvatnom dijalogu treba da budu Republika Srpska i Federacija BiH i tri konstitutivna naroda, Srbi, Hrvati i Bošnjaci, a Skupština očekuje od predsjednika RS da obavijesti Federaciju BiH o zaključcima i stavovima Narodne skupštine, te da formira pregovarački tim za vođenje dijaloga sa Federacijom BiH, a u svrhu postizanja dogovora o budućnosti Republike Srpske i Federacije BiH.

Predsjednik republike treba da obavijesti Narodnu skupštinu o sprovedenim aktivnostima, a preporučuje se predsjedniku da uvrsti u pregovarački tim predstavnike najviših organa vlasti Republike Srpske, predstavnike Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH, kao i predstavnike parlamentarnih stranaka u Narodnoj skupštini, te da se u roku od 30 dana formira pregovarački tim za dijalog sa Federacijom BiH, kao i da se započnu aktivnosti za pokretanje dijaloga.

Narodna skupština Republike Srpske zadužuje pregovarački tim da sačini operativni plan rada i da Narodnu skupštinu izvještava redovno o provedenim aktivnostima. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja.

Narodna skupština usvojila je zaključke klubova poslanika povodom pisma visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini od 27. januara, te konstatovala da je funkcija visokog predstavnika u BiH uvedena Aneksom X Dejtonskog sporazuma, koji je potpisala i Republika Srpska i da visoki predstavnik ne može ni u kojem slučaju biti nadređen Republici Srpskoj.

“Narodna skupština Republike Srpske odbacuje ‘bonska ovlašćenja’ i konstatuje da je visoki predstavnik izašao iz pravnog okvira svog djelovanja, koji je utvrđen Aneksom X Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer je protivustavno, nezakonito i bez ograničenja prisvojio zakonodavna, izvršna i sudska ovlaštenja, kršenjem osnovnih ljudskih prava i međunarodnih instrumenata za njihovu zaštitu, korišćenjem takozvanih bonskih ovlašćenja. Takvo djelovanje visokog predstavnika je protivustavno i protivpravno”, saopšteno je.

Skupština je odbacila zahtjev visokog predstavnika i dala podršku odlukama koje je donio Odbor za obilježavanje 25. godišnjice postojanja i rada Narodne skupštine Republike Srpske (1991-2016). Zaključke su potpisali predsjednici klubova poslanika SNSD-a, NDP-NPS, DEMOS-a, DNS-a, Ujedinjene Srpske i SP.

Narodna skupština Republike Srpske razriješila je Slavena Dujakovića dužnosti direktora Agencije za osiguranje Republike Srpske, a za v.d. direktora izabrala Draženku Janjanin.

(TIP/Izvor: Anadolija)