Grad Tuzla: Objavljen Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija

Grad Tuzla, Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzla, objavila je dana 11.05.2021. godine, Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija. Javnim pozivom se dodjeljuju sredstva za podršku manifestacijama koje realiziraju neprofitne organizacije, a koja su obezbjeđena u Budžetu Grada Tuzle za 2021. godinu, pozicionirana kao:

– „Grantovi za kulturne manifestacije“  u iznosu od 70.000,00 KM i

– „Grantovi za sportske manifestacije“  u  iznosu od  70.000,00 KM.

Tekst Javnog poziva, sa pratećim obrascima objavljen je na linku: http://grad.tuzla.ba/vijesti/objavljen-javni-poziv-za-finansiranje-sufinansiranje-kulturnih-i-sportskih-manifestacija-2/

Javni poziv je otvoren do utroška finansijskih sredstava predviđenih u Budžetu Grada Tuzla, sa pozicija „Grantovi za kulturne manifestacije“ i „Grantovi za sportske manifestacije“.

(TIP)