Završena kampanja Čuješ, Vidiš, Znaš – Reaguj! Pozovi 122

Kampanja Čuješ, Vidiš, Znaš – Reaguj! Pozovi 122 koja je najavljena 26. novembra 2020. godine, zvanično je završena  krajem aprila 2021. godine. Kampanja je realizirana u okviru regionalnog projekta „Sprovođenje normi, mjenjanje stavova“ kojeg finansira Europska unija, a provodi UN Women. U sklopu pomenutog projekta U.G. Vive Žene Tuzla u partnerstvu sa Upravom policije MUP-a TK provode projekat „Prevencija i sprječavanje nasilja na području Tuzlanskog kantona.“ Osnovni zadatak projekta je obezbijediti zaštitu žrtvama nasilja u porodici kroz dosljedno podnošenje Zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera.

Sprovedena kampanja tokom svoje realizacije po prvi put, pored žrtve nasilja u porodici, uzela je u fokus policijske službenike koji su jedan od najznačajnijih i često prvih kontakata za žrtve.

Povodom završetka kampanje, krajem proteklog mjeseca u hotelu „Kardial“ u Tesliću održan je susret revizije projekta. Na susretu je bilo prisutno 40 učesnika, predstavnika MUP-a TK, medijskih kuća, članova savjetodavnog tijela projekta, kao i studenti-učesnici kampanje. Na susretu se razgovaralo o provedbi projekta, ishodima kampanje, ostvarenim promjenama s ciljem dobijanja različitih perspektiva i mišljenja o efikasnosti i ostvarenim rezultatima poduzetih aktivnosti, kao i prijedlozima za dugoročnu održivost postignutih promjena u periodu nakon završetka projekta.

Kampanja Čuješ, Vidiš, Znaš – Reaguj! Pored emitovanih poruka kroz jinglove i spotove na TV i radio stanicama na području TK, kao i bilborda na vidnim mjestima, realizirana je i aktivnost „Od vrata do vrata“, koja je provedena u svih 13 općina i gradova Tuzlanskog kantona. Anketiranjem je obuhvaćeno oko 960 građana.

Sa policijskim službenicima u anketiranju građana učestvovali su i studenti sa Filozofskog i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, kojima je ovaj vid praktične nastave osigurao bolji pogled na budućnost njihovog posla.

– Mogu reći da je meni ovo predstavljalo jedno veliko zadovoljstvo jer smo sudjelovali u aktivnostima gdje smo bili u direktnom kontaktu sa građanima. Za nas studente predstavlja i dobar praktični rad jer ga je u koroni teško obavljati – kazala je Ema Babić, studentica Odsjeka za socijalni rad na FF UNTZ.

U pripremi aktivnosti „Od vrata do vrata“ za studente i policijske službenike su održane edukativne radionice na temu nasilja u porodici, s fokusom na osnove Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, ciklusu i dinamici nasilja u porodici, najčešćim razlozima zbog kojih žrtva ostaje u krugu nasilja i komunikaciji.

– Studenti najviše utisaka nose sa dijela projekta obilaska od vrata do vrata i neposrednog anketiranja građana, tako da udruženju građana Vive Žene zahvaljujemo još jednom što su studenti mogli osjetiti rad na terenu i što su učestvovali u promociji prevencije nasilja u porodici – naglasila je Erna Lučić, vanredni profesor na Odsjeku za socijalni rad Filozofskog fakulteta UNTZ.

Ovim projektom ukazano je i na važnu funkciju policijskih službenika u cjelokupnom procesu prijave nasilja.– Policija je prva koja u datom trenutku može da zaustavi najgori ishod nasilja i zato uvijek pozovite 122, a poruka policijskim službenicima je predložite zaštitne mjere – rekla je za kraj Aida Mustačević Cipurković, voditeljica projekta „Prevencija i sprječavanje nasilja u porodici na području TK.“

(TIP)