Radovi na uređenju Vatrogasnog doma u Banovićima

U povodu obilježavanja maja – Mjeseca zaštite od požara, općinski načelnik dr. Bego Gutić sa saradnicima je posjetio uposlenike Odsjeka profesionalne vatrogasne jedinice Općine Banovići i obišao aktuelne radove na zgradi Vatrogasnog doma.

Naime, mjesec maj se obilježava kao Mjesec zaštitie od požara te je u sklopu programa obilježavanja Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitiu pripremila niz aktivnosti kojima će se po prvi put obilježiti ovaj mjesec. S ciljem unapređenja spremnosti zaštite od požara i smanjenja opasnosti od izazivanja požara, planirano je svečano postojavanje članova Profesionalne vatrogasne jedinice, pokazne vježbe, druženje sa vatrogascima, radio emisije, posjete osnovnim školama uz prigodna predavanja na temu zaštite od požara.

Simbolično baš u maju pokrenute su i aktivnosti na rekonstrukciji krova zgrade i uređenja prostorija Vatrogasnog doma, kako bi se banovićkim vatrogascima obezbijedili bolji uslovi za rad a građanima poboljšale usluge iz oblasti vatrogastva. Sredstva za rekonstrukciju krova i uređenje prostorija obezbijeđena su iz općinskog budžeta.

Sve mjere koje se provode trebale bi da djeluju preventivno prema građanima u smislu upoznavanja sa mogućim opasnostima od otvorenog plamena te načina rukovanja protiv-požarnim aparatima. Također, na ovaj način se vatrogastvo nastoji podići na viši nivo profesionalnosti ali i društvene ljestvice, a ujedno će se ukazati da vatrogasci nisu zaduženi samo za gašenje požara nego da oni pomažu i u svim drugim nesrećama.

(TIP)