Što prije usvojiti Zakon o sprečavanju pranja novca i finasiranja terorističkih aktivnosti

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić održao je sastanak sa predstavnicima institucija BiH, entiteta i Brčko distrikta, koji učestvuju u izradi Nacrta zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, s ciljem prevazilaženja zastoja na donošenju ovog vrlo važnog zakona. Zbog neusvajanja ovog dokumenta BiH bi se ponovo mogla naći na sivoj listi međunarodnih tijela za kontrolu sistema borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma (FATF, MONEYVAL i EU), kao zemlja koja ne ispunjava međunarodnno prihvaćene standarde u ovoj oblasti. Sastanku je prisustvovao i šef Delegacije Evropske unije u BiH ambasador Johann Sattler.

Cikotić je na sastanku podsjetio da je BiH već bila na navedenoj listi FATF-a i Evropske unije, a što je imalo velike političke, ekonomske i finansijske posljedice za našu zemlju.

Podsjećamo, Radna grupa koju je formiralo Vijeće ministara BiH uradila je značajan dio posla na izradi teksta Nacrta zakona, ali nije se mogla usaglasila oko veoma bitnih odredbi zakona koji se odnose pojednine osnovne pojmove u vezi mjera za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, uspostavljanje Centralnog registra stvarnih vlasnika, pristupa informacijama iz Centralnog registra stvarnih vlasnika, mogućnost elektronske identifikacije klijenata, definisanje pojedinih obveznika Zakona i nadzora nad radom obveznika.

Na sastanku, rukovodici nadležnih institucija su pokušali približiti stavove radi potpunog usklađivanja ovog zakona sa relevantnim međunarodnim standardima koji predstavljaju međunarodne obaveze i za našu državu. Ministarstvo sigurnosti BiH, odnosno ministar Cikotić je prije sastanka ponudio nekoliko mogućih rješenja za sporne tačke zakona ali o tome nije postignuta saglasnost.

Sa sastanka je zaključeno da će ministar Cikotić informisati Vijeće ministara BiH o do sada poduzetim mjerama na izradi zakona i potrebi poduzimanja narednih koraka u usaglašavanju Nacrta Zakona o sprječavanju pranja novca i finsiranja terorističkih aktivnosti.

(TIP/Nap)