Niz značajnih projekata Vlade TK i UNDP-a

Rekapitulacija aktivnih projekata Vlade Tuzlanskog kantona i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP), te sagledavanje u kojoj se fazi svaki od projekata nalazi, bio je razlog za današnji susret premijera Tuzlanskog kantona Kadrije Hodžića i savjetnika u UNDP-u Aldina Međedovića.

U oblasti zdravstva realiziraju se dva značajna projekta. Jedan je zajednička nabavka potrošnog materijala i frižidera za hladni lanac, kao osiguranje materijalnih pretpostavki za masovnu vakcinaciju stanovništva Tuzlanskog kantona. Savjetnik Međedović je istaknuo da je prvi dio šprica i korpi za otpad već isporučen. „U narednih 10-tak dana očekujemo i isporuku igala. A uporedo radimo i na nabavci frižidera za hladni lanac“, kazao je Međedović.

Istovremeno sa realizacijom ovog projekta uspješno je realizirana i nabavka mamografa za Dom zdravlja u Tuzli i rentgen aparata za Dom zdravlja u Živinicama. Kako je danas rečeno isporuka mamografa Domu zdravlja u Tuzli bit će upriličena u petak (7.5.2021.godine), a uskoro se očekuje i isporuka rentgen uređaja.

„Ogroman je doprinos cjelokupne saradnje koju imamo sa UNDP-om. Uz potrošni materijal koji će stvoriti pretpostavke za masovnu vakcinaciju, kada dobijemo vakcine, mamograf će značajno unaprijediti skrining program u Domu zdravlja u Tuzli. O značaju rentgen aparate, posebno u vrijeme pandemije korona virusa, izlišno je i govoriti. To će biti od iznimnog značaja za Dom zdravlja u Živinicama“, rekao je ministar zdravstva Božo Jurić.

U oblasti obrazovanja najzvučniji projekat je svakako izgradnja Osnovne i Srednje muzičke škole u Tuzli.

Prema riječima Međedovića, tenderske procedure za izbor izvođača radova se okončavaju i očekuje se da već krajem maja počnu i konkretni radovi na izgradnji ovog izuzetno značajnog školskog i objekta kulture u Tuzli.

Osim svega navedenog, ministar finansija Vedran Lakić danas je skup upoznao i sa započetim aktivnostima na dubinskoj finansijskoj analizi budžeta TK u proteklom periodu. Ovu aktivnost u potpunosti finansira UNDP, a očekuje se da će ona ukazati na mogućnosti kvalitetnijeg rada i trošenja javnog novca.

Imajući u vidu sve navedeno, premijer Kantona Kadrija Hodžić ističe da je „razvojna podrška i okvir saradnje kojeg je Vlada uspostavila sa UNDP-om su nezamjenjiv faktor na razvojnom putu Tuzlanskog kantona. Kanton je, imajući u vidu dosadašnju saradnju i njene efekte otvoren i za svaki oblik saradnje na novim projektima“.

(TIP)