SDP BiH: Neophodna je racionalizacija zdravstvenog sistema u FBiH

U prostorijama Socijaldemokratske partije BiH održan je sastanak na kojem su, osim predstavnika SDP-a BiH, prisustvovali i predstavnici akademske zajednice. Tema je bila aktuelna situacija u BiH, sa posebnim osvrtom na teške zdravstvene, ekonomske i socijalne posljedice pandemije.Na sastanku je bilo riječi o tome kako sve države okruženja trpe ovakve posljedice, ali je naglašeno kako će građani i zdravstveni radnici Bosne i Hercegovine trpjeti mnogo teže posljedice, zbog nefunkcionalnog sistema zdravstvene zaštite.

Ovo se naročito odnosi na Federaciju BiH, u kojoj postoji čak 11 zavoda zdravstvenog osiguranja, čiji upravni odbori imaju ukupno 101 člana, 11 direktora…Javne nabavke lijekova i opreme vrše se sa 11 mjesta, te je skoro nemoguće uspostaviti koordinaciju, nadzor, kontrolu zakonitosti, efikasnost i ekonomičnost.

Svi građani FBiH za zdravstvo izdvajaju jednake iznose, ali se niko nema pravo liječiti izvan kantona u kojem živi, neki za život važni i skupi lijekovi su u nekim kantonima besplatni, a u drugima ih se mora kupiti. Neki zdravstveni radnici za isti rad i izlaganje istim rizicima imaju nedopustivo male plate, a neki ih nikako i nemaju, liste besplatnih lijekova u nekim kantonima su duplo duže nego u drugim, te vlada neravnopravnost građana i zdravstvenih radnika.

Npr. prema podacima iz 2019. godine, prosječna potrošnja iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, po osiguranom licu u Srednjobosanskom kantonu je 545 KM, a u Kantonu Sarajevo je 967 KM. Nije cilj da se u Sarajevu smanje davanja po jednom pacijentu, nego je cilj da u svim kantonima prosječna potrošnja po pacijentu bude kao u Sarajevu.

Taj cilj moguće je ostvariti samo izmjenom Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH, po uzoru na penzijsko i invalidsko osiguranje. Tako bismo umjesto 11 imali jedan Zavod zdravstvenog osiguranja, u kojem bi morali biti zastupljeni predstavnici svih deset kantona Federacije BiH.

Postojeći kantonalni zavodi bili bi pretvoreni u službe ovog Zavoda. Formiranjem jednog umjesto sadašnjih 11 zavoda, poboljšalo bi se prikupljanje, raspodjela i kontrola finansijskih sredstava, čime bi se ostvarila ušteda koja bi omogućila ostvarenje našeg cilja.

SDP BiH dovršava tekst novog Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji će poslužiti kao platforma za pregovore i usaglašavanje sa svim strankama koje participiraju u Parlamentu Federacije BiH.

Ovo će biti jedna u nizu inicijativa SDP-a BiH, usmjerenih na racionalizaciju pravnog sistema u BiH.

(TIP)