Dom naroda usvojio izmjene i dopune Zakona o strancima

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas u prvom čitanju Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o strancima, koji ima za cilj da se generalnom prevencijom migranti odvrate od činjenja krivičnih djela i prekršaja, kao i kršenja javnog reda i mira dok borave na teritoriji BiH.

Izmjene bi, između ostalog, značile da se strancu u BiH može izreći mjera protjerivanja ako je nezakonito ušao u zemlju ili je ostao nakon isteka roka važenja vize ili dozvole boravka, ako je pokušao ili prekršio propise prelaska granice, te ako je pravosnažno osuđen za krivično djelo s obilježjima trgovine opojnim drogama, oružjem, ljudima ili terorizam i pranje novca.

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma parlamenta BiH Denis Zvizdić u obrazloženju je pojasnio da je ovaj zakonski prijedlog upućen u parlamentarnu proceduru usljed pojačanog priliva migranata i u vrijeme kada su migranti ubili mladića u sarajevskom naselju Ilidža.

On je rekao da se generalnom prevencijom migranti mogu odvratiti od dolaska u BiH.

Pred delegatima je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, koji je također ranije usvojio Predstavnički dom, a kojim je definiran institut “mirovanja parlamentarnog mandata”, koji podrazumijeva pravo poslanika da, pod određenim okolnostima, stavi mandat u mirovanje i da ga do njegovog isteka ponovo aktivira.

Delegati bi trebali razmatrati i principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, čije donošenje predstavlja jedan od 14 prioriteta za dobijanje kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu.

Predviđeno je i razmatranje dopuna Zakona o plaćama i naknadama te Zakona o radu koji predviđaju ukidanje prava na naknadu po osnovu jubilarne nagrade za izabrane i imenovane zvaničnike u institucijama BiH.

Bit će razmatran i Prijedlog zaključka o formiranju Interresorne radne grupe za pripremu prijedloga izmjena i dopuna izbornog zakonodavstva BiH.

Zajednički kolegij oba doma državnog parlamenta polovinom aprila razmatrao je formiranje Interresorne radne grupe koja će se baviti reformom Izbornog zakona BiH.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH Nikola Špirić tada je izjavio da je dogovoreno da u Intetresornoj radnoj grupi  budu tri predstavnika Doma naroda, tri predstavnika  Vijeća ministara BiH i da svaki klub u Predstavničkom domu imenuje po jednog predstavnika, kako bi bila zastupljena i opozicija.

Smatra da je to kvalitetan pomak koji je napravljen, “da proces bude javan, transparentan, otvoren”.

Na dnevnom redu je i više delegatskih inicijativa, kao i davanje saglasnosti za ratifikaciju nekoliko međunarodnih ugovora.

Prilikom utvrđivanja dnevnog reda, delegat Kluba bošnjačkog naroda Denis Bećirović (SDP) predložio je da se on dopuni tačkom „razmatranje i usvajanje zaključaka Doma naroda PSBiH o uspostavljanju ustavne ravnopravnosti srpskog naroda, srpskog i bosanskog jezika i ćirilićnog pisma u ustavima kantona bh. entiteta Federacija BiH gdje to do sada nije propisano“.

Bećirović je kazao da je pripremio i konkretne zaključke koje treba usvojiti ako ova tačka uđe u dnevni red.

Dodao je da, između ostalog, u tim zaključcima stoji „da se moramo boriti za ravnopravnost svih ljudi i da moramo jasno osigurati sljedeće stvari u nekoliko kantona Federacije BiH gdje to do sada nije urađeno – ravnopravnost srpskog naroda sa drugim narodima u tim kantonima, srpski jezik kao službeni i ustavom priznat jezik, bosanski jezik kao službeni i ustavom priznat jezik i ćirilično pismo kao službeno i ustavom priznato pismo“.

– Jako je važno u BiH da mi pokažemo političku volju da smo spremni braniti ljudska prava svih ljudi u BiH na svakom pedlju BiH, bez razlike koje su oni nacije ili vjere – naveo je Bećirović.

Delegati nisu prihvatili da se ova tačka nađe na dnevnom redu današnje sjednice.

(TIP/Fena/Foto: Almir Razić)