Prosječna neto plata u BiH 961 KM, najviša u finansijama

Prosječna mjesečna neto plata po zaposlenom u pravnim osobama u Bosni i Hercegovini za februar 2021. godine iznosila je 961 konvertibilnih maraka (KM).

Prema podacima državne Agencije za statistiku, prosječna mjesečna plata je za 2,7 posto niža u odnosu na decembar 2020. godine.

U odnosu na februar 2020. godine prosječna mjesečna bruto plata je nominalno viša za 2,2 posto.

Najniža plata bila je u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 581 KM, u građevinarstvu je iznosila 668 KM, dok je prosječna neto plata u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima iznosila 658 KM.

U finansijskim i djelatnostima osiguranja prosječna neto plata u februaru ove godine iznosila je 1.558 KM, u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji 1.471 KM, dok je prosječna neto plata u sektoru informacija i komunikacija iznosila 1.384 KM.

U djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite prosječna neto plata iznosila je 1.261 KM, dok je u sektoru obrazovanja iznosila 996 KM.

(TIP/Izvor: Agencija Anadolija)