FHMZBiH dobio opremu za mjerenje kvaliteta zraka

U okviru trogodišnjeg projekta za borbu protiv zagađenja zraka “IMPAQ”, kojeg uz finansijsku podršku Ambasade Švedske u BiH provodi Švedska agencija za zaštitu okoliša (SEPA), u petak je upriličena ceremonija povodom donacije opreme za mjerenje nivoa aerozagađenja Federalnom hidrometeorološkom zavodu BiH.

Sektoru za kvalitet zraka FHMZBiH uručena je savremena laboratorijska oprema te dvije mobilne stanice za mjerenje kvalieteta zraka, koje su ujedno i prve mobilne mjerne stanice s kojima ovaj zavod raspolaže.

Kako je istaknuto, zbog mobilnosti doprinijet će kreiranju kvalitetnije i kompletnije slike aerozagađenja na području Federacije BiH, dok je ranijom donacijom dvije mobilne mjerne stanice Republičkom hidrometeorloškom zavodu RS, napravljen još jedan korak dalje u kompletiranju slike aerozagađenja u BiH.

Stanice će mjeriti koncentraciju lebdećih čestica PM10 i PM2.5, sumpordioksida, ozona, ugljičnog monoksida i azotnih oksida, što predstavlja standardni set praćenih polutanata koji imaju najveći negativni utjecaj na zdravlje ljudi.

Lokalna projekt koordinatorica za IMPAQ Suzana Gotovac Atlagić ovom prilikom je navela da je riječ o izuzetno naprednim verzijama mjernih stanica za mjerenje zagađenja vazduha.

– Naša zemlja nažalost nema dovoljno opreme i ovo je izuzetno dragocjena pomoć od naroda Švedske – kazala je Gotovac Atlagić.

Ona ističe da se ozbiljno radi na planu promjena saobraćajne strukture u gradovima, istakavši da se radi na pješačkim zonama, kao i proširenju staza za bicikle.

-Sve su to simbolični elementi, ali će doprinijeti smanjenju zagađenja – smatra Gotovac Atlagić.

Direktor FHMZBiH Almir Bijedić zahvalio je ovom prilikom na trudu ambasadorici Švedske u BiH Johanni Strömquis na pomoći u rješavanju problema kvaliteta zraka u BiH.

– Kroz projekt IMPAQ riješili smo i dokumentaciju koja je neophodna za uspješan monitoring kvaliteta zraka i kontrolu podataka monitoringa kvaliteta zraka – kazao je Bijedić.

Ambasadorica Švedske u BiH Johanna Strömquist ovom prilikom je naglasila da kvalitet zraka ima uticaj na zdravlje stanovnika ali i na ekonomiju cijele zemlje.

Navela je da će se kroz IMPAQ projekt raditi na tome da se ojačaju kapaciteti BiH u ovoj oblasti te da će se na taj način pomoći bh. zakonodavcima da harmonizuju legislativu koja se tiče zaštite zraka i da je što prije usaglase sa potrebama Evropske unije.

Enis Omerčić iz Sektora za kvalitet zraka FHMZBiH ističe da su između ostalog dobijene dvije savremene mobilne mjerne stanice za mjerenje aerozagađenja koje su samo dio mjerne opreme koja je kroz IMPAQ projekat donirana institicijama koje se bave mjerenjem kvalitete zraka u BiH.

Ove dvije mjerne stanice, koje mjere standardni set zagađujućih materija, bit će smještene u Bihać i Livno.

-One su jako bitne jer će pokriti područje u kojem posljednjih 30 godina nije bilo mjerenja. Sa nabavkom još dvije stanice koje planiramo u toku ove godine, mislim da će Federacija BiH imati u potpunosti pokrienost monitioringom kvalitete zraka – podvukao je Omerčić.

(TIP/Fena)