Kladanj: Uručene odluke o dodjeli stanova

Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović u četvrtak  je u Kladnju, u prisustvu načelnika Općine Jusufa Čavkunovića i predstavnika boračkih udruženja, uručio 13 odluka o dodjeli stanova u vlasništvo ratnim vojnim invalidima i porodicama šehida sa područja ove općine.

Radi se o nekretninama nad kojim su ove osobe imale pravo korištenja a u međuvremenu su stekli uslove da postanu i vlasnicima nekretnine.

Ove su aktivnosti započete još 2010. godine, kada je za stambeno zbrinjavanje branitelja i članova porodica šehida – poginulih branitelja  osigurano ukupno 56 stanova.

Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica kao jedno od  dopunskih prava predviđeno je i pravo na dodjelu stana u vlasništvo, ukoliko su stanovi dodijeljeni na korištenje u skladu sa općim aktom Ministarstva ili odlukom Vlade Tuzlanskog Kantona i pod uslovom da nemaju riješene stambene potrebe na području Bosne i Hercegovine.

Do sada je izvršena dodjela u vlasništvo 16 stanova u Kalesiji, 4 u Živinicama, 11 u Lukavcu, 2 u Doboj Istoku, 9 u Tuzli i 13 u Kladnju, te je preostao da se u vlasništvo dodijeli još jedan stan u Kalesiji.

(TIP)

  1. Ovakva nam BHRT i ne treba. Pretpaltu samo plaćaju Bošnjaci, a trpe uvrede svaki dan. Voditelji i urednici su im…