UKC Tuzla izdao smjernice za liječenje Covida: Tocilizumab besplatan u TK

Smjernice za liječenje Covid pozitivnih pacijenata izdali su ljekari sa UKC Tuzla a danas su ih predstavili na pres-konferenciji. U izlaganju je istaknuta primjena lijeka Tocilizumab, lijek koji je besplatan u ovome kantonu, ukoliko doktori donesu odluku da je taj lijek potreban za liječenje.

Šefik Umihanić, medicinski direktor UKC Tuzla predstavio je na početku svog izlaganja lijekove koji su se koristili za liječenje Covida tokom protekle godine dana te je tako prošle godine bio korišten lijek protiv malarije za koga se kasnije uspostavilo da je neučinkovit i napušten je u daljem tretmanu Covid pozitivnih pacijenata. Konzilij UKC Tuzla se sastajao i u maju 2020. kada su ljekari analizirali smjernice iz Klinike Dr. Fran Mihaljević iz Zagreba te su njihove smjernice korigovali i uz dozvolu Agencije za lijekove počeli koristiti i ono što su oni upotrebljavali. Nakon toga, u junu, formirali su tim za upotrebu plazme u liječenju. Nakon toga, kako je istakao dr. Umihanić, uslijedilo je u narednom periodu stalno zasjedanja ljekara.

“U augustu smo razgovarali s kolegama iz Turske u vezi sa liječenjem Tocilizumabom, koga smo stavili na bolničku listu za liječenje takozvane citokinske oluje te ga i danas upotrebljavamo za liječenje Covid pacijenata, ali uz strogo kontrolisanim situacijama. Do sad smo kod 18 pacijenata to upotrijebili i imamo izuzetno dobre rezultate“, istakao je.

Nakon toga su u novembru na osnovu dostupnih publikacija Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) odlučili da izrade vlastite smjernice za liječenje Covida.

Dr. Rahima Jahić, koordinatorica tima UKC Tuzla je obrazložila terapijski pristup prema težini bolesti Covid inficiranih pacijenata.

LIječenje Remdesivirom i Favirapirom, kao i koritkosteroidnom terapijom

Kazala je kako su izdvojeni lijekovi Remdesivir i Favirapir, kao i koritkosteroidna terapija koja je, kako je rekla ova doktorica, dala dobre rezultate. Navela je i da se korigovala antibiotska terapija pa su sjedili smjernice drugih i sada imaju svoje.

“Antitrombotička profilaksa je jako bitna kod naših pacijenata. Također, obrazloženi su u našim smjernicama i kriteriji za hospitalizaciju, zatim za invazivnu i neinvazivnu ventilaciju“, rekla je.

Dr. Jahić je naglasila i da pacijenti u ovoj ustanovi mogu da dobiju Faviru ukoliko za to ima odluka konzilijuma, zatim je istakla i kortikosteroidnu terapiju koja se daje u visokim dozama dva do tri dana, nakon čega se postupno smanjuju doze, zavisno do težine kliničke slike. Spomenula je i antimikrobne lijekove kao i heparin. U ovoj bolnici su uporedo radili smjernice za odrasle i djecu za liječenje korone, a uključen je i kriterij anesteziloga za invazivnu i neinvazivnu ventilaciju.

“Nema opravdanja da se u primarnoj zdravstvenoj zaštiti odmah prepisuju antibiotici”

Dr. Umihanić je komentarisao uključivanje antibiotika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti te rekao kako nema opravdanja da se odmah prepisuju antibiotici.

“Ni na jedan virus ne djeluje antibiotik i stalno govorimo da se ne daju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Onog momenta kad se odluči da treba antibiotska terapija, onda se na UKC Tuzla uključuje intravenska terapija nakon čega se analiziraju laboratorijski nalazi te se dalje odlučuje o tretmanu. Potrebno je promijeniti način propisivanja lijekova na primarnoj zdravstvenoj zaštiti, i Covid odjeli treba da budu dostupni 24 sata“, rekao je ovaj doktor.

I dr. Umihanić je govorio o liječenju Tocilizumabom te je istakao da kod onih pacijenata kod kojih je apliciran u prvim nalazima, zabilježeno je poboljšanje, ali da je nažalost kod šest pacijenata ipak završilo sa smrtnim ishodima te je potcrtao da se koristi u strogo postavljenim indikacijama.

“Naša prednost je u odnosu na druge kantone primjena tog Tocilizumaba i to uspješno primjenjujemo i to je besplatno za pacijente“, naglasio je.

Liječenje Tocilizumabom

Naveo je i da bi praksa trebala biti takva da onog momenta kad se utvrdi da je neko pozitivan, da timovi trebaju da posjete te pacijente i da imaju komunikacije s njima. Kazao je da je siguran da će se ta praksa razviti.

I dr. Aldina Ahmetagić, klinički farmakolog sa UCKS Tuzla je govorila o Tocilizumabu te je rekla da ga u ovoj bolnici koriste od augusta za kritično teške pacijente. “Imamo sreću što su naše ministarstvo i kantonalni zavod imali razumijevanja za naše preporuke tako da pacijenti ne kupuju lijek Tocilizumab“, naglasila je.

Ona je govorila i o sojevima korona virusa te kazala kako je usljed britanskog soja povećana smrtnost, i da je teža klinička slika kod tog soja koji je prisutan od januara, odnosno februara u našoj zemlji.

I dr. Nijaz Tihić je također govorio o sojevima Covida-19, te naveo kako se britanski brzo širi te da iz tog razloga postoje cijele porodice koje su zaražene u isto vrijeme.

Govorio je i o vakcinama te istakao kako su sve djelotvorne i da bi on primio bilo koju vakcinu koja je dostupna. Potcrtao je da je u proizvodnji vakcina prioritet sigurnost i da kad agencije donesu odluku za neku vakcinu da se može primijenti, onda mi to moramo prihvatiti kao sigurno, kako je naveo.

(TIP/Izvor: N1/Video: RTV7)