Pripreme za početak masovne imunizacije u TK

Pripreme za početak masovne imunizacije građana na području Tuzlanskog kantona bile su tema  sastanka u utorak  premijera Tuzlanskog kantona Kadrije Hodžića, ministra zdravstva Bože Jurića i direktorice Zavoda za javno zdravstvo TK Majde Sarihodžić sa gradonačelnicima, načelnicima općina i predstavnicima jedinica lokalne samouprave sa područja Tuzlanskog kantona.

„Sastanak smo upriličili kako bi smo svi zajedno, koordinirano i složno pristupili pripremama za masovnu imunizaciju, odnosno vakcinaciju naših građana, onda kada dobijemo dovoljnu količinu vakcina. Nemamo pravo da ne uspijemo. Ovaj proces moramo podjednako dobro provesti u svim sredinama jer neuspjeh i u jednoj od lokalnih zajednica značit će naš zajednički neuspjeh“, rekao je danas premijer Hodžić.

Ovaj projekat je ogroman u dvije dimenzije, jedna je broj stanovništva koje treba da prođe kroz ovaj proces, a druga je veliki značaj uspješne realizacije ovog projekta, rečeno je danas. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti u FBiH predviđeno da zdravstvena zaštita na primarnom nivou, između ostalog, obuhvata i imunizaciju protiv zaraznih bolesti, te će težište provedbe ovih aktivnosti biti oslonjeno na domove zdravlja na području našeg kantona.

„U skladu sa mogućnostima i količinom vakcina koje smo dobivali, do sada smo provodili aktivnosti na vakcinaciji prioritetnih grupa, prije svih medicinskih radnika, i te aktivnosti su provođene u prostorijama domova zdravlja ili drugih zdravstvenih ustanova. Međutim, kada budemo počeli sa masovnom vakcinacijom domovi zdravlja i ambulante će biti premale da prime tu količinu stanovništva, te smo razmatrali otvaranje punktova za vakcinaciju izvan domova zdravlja“, kazala je direktorica Sarihodžić ističući da su vakcine, koje su do sada pristigle na područje našeg kantona, potrošene na vakcinaciju prioritetnih grupa.

„Mi već sutra očekujemo novi kontingent vakcine kineskog proizvođača od 1.790 vakcina koje će biti distribuirane po domovima zdravlja. Tim vakcinama će se u nekim većim lokalnim zajednicama nastaviti vakcinacija zdravstvenog osoblja, dok će u nekim općinama započeti i vakcinacija građana starijih od 60 godina“, zaključila je direktorica Sarihodžić.

„Plan vakcinacije odredio je Federalni zavod za javno zdravstvo i dostavljen je nama da ga realiziramo sa domovima zdravlja, kao ustanovama primarne zdravstvene zaštite i izravnim nosiocima procesa vakcinacije. Imajući u vidu da su Tuzlanski kanton i kantonalne institucije u ovom slučaju koordinirajući faktor, ukoliko u određenom momentu dobijemo veću količinu vakcina morat ćemo brzo reagirati i koordinirati sa lokalnim zajednicama. Upravo to je tema današnjeg sastanka da iznađemo potencijalne lokacije i tehnička rješenja za masovnu imunizaciju na terenu, s obzirom da su to aktivnosti koje se ne mogu provesti samo u okvirima medicinske struke, nego je potreban angažman šire društvene zajednice“, rekao je ministar Jurić.

„Kada dođemo do faze masovne imunizacije i kada budemo imali veliki broj vakcina, u Tuzli smo predložili da se vakcinacija obavi u velikoj dvorani Sportsko privredno kulturnog centra Mejdan. Mi smo sa vakcinacijom počeli u Domu zdravlja gdje je vakcinisano oko 450 zdravstvenih radnika. Izvršena je i vakcinacija u privatnim ordinacijama s izuzetkom u Bajer klinici i Plavoj poliklinici koji su sami organizirali vakcinaciju svojih uposlenika. Zatim, vakcinisani su štićenici i osoblje JU Dom penzionera i u dvije privatne institucije ovog tipa i sutra treba da počne vakcinacija naših sugrađana koji imaju više od 75 godina starosti“, riječi su gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića, koji je ovom prilikom dodao i da je određeno 6 ambulanti u kojima ima više mjesta za vakcinisanje i jedan objekat mjesne zajednice. „Imamo i prostore 40 mjesnih zajednica tako da ćemo, kako se bude povećavao broj vakcina, tako ćemo koristiti prostore mjesnih zajednica, a na kraju kada to bude količina vakcina da se može krenuti u zaista masovnu vakcinaciju stavit ćemo na raspolaganje i veliku dvoranu SKPC Mejdan“, zaključio je gradonačelnik Imamović.

Tuzlanski kanton i sve kantonalne institucije će stajati na raspolaganju da pomognu u realizaciji svih neophodnih aktivnosti, ali aktivnosti koje slijede u narednom periodu prije svega su odgovornost ustanova primarne zdravstvene zaštite, rečeno je tokom  sastanka.

(TIP/Video: RTV7)