USAID osigurao novih 4,8 miliona dolara pomoći BiH za borbu protiv Covid-19

Direktorica Američke agencije za međunarodni razvoj u BiH Nancy J. Eslick potpisala je ugovor sa predstavnicom UNICEF-a Rownak Khan na ceremoniji koja je jutros održana u uredu UN u Sarajevu, a kojoj su svjedočili američki ambasador u BiH Eric Nelson i rezidentna koordinatorica UN-a Ingrid Macdonald.

Novi dvogodišnji program “Jačanje socijalne i zdravstvene zaštite kao odgovor na panedemiju Covid-19 u Bosni i Hercegovini” bavit će se njenim razornim učinkom na građane BiH, posebno socioekonomskim uticajima. Covid-19 je dramatično usporio planirani ekonomski rast, odražavajući se na dohodak i priode mnogih u BiH, ali i obrazovanje djece, sprečavajući ih da nauče potrebne vještine.

Ujedinjene Nacije ističu potrebu za rješavanjem utjecaja Covid-19 na ekonomiju te društvo u cjelini. Kao implementator ovog projekta, UNICEF će poticati socijalno poduzetništvo, pružati podršku naporima vlasti BiH na vakcinisanju građana, te drugim zdravstvenim službama u vraćanju ljudi na posao i uklanjanju promlema u obrazovanju koji su nesrazmjerno pogodili ugrožene učenike. Aktivnosti u vezi sa vakcinacijom uključuju poboljšanje tzv. hladnog lanca, elektronski sistem praćenja imunizacije i komunikaciju o riziku, te obuku zdravstvenih radnika. UN također smatra da bi pored ozbiljnih zdravstvenih rizika, izostanak vakcinacije  mogao dovesti do smanjenja produktivnosti i potrošnje, negativno se odraziti na poslovanje firmi te stvoriti trajne finansijske štete, saopćeno je iz USAID-a.

– Ovo će pomoći da BiH pokrene aktivnosti u borbi protiv posljedica pandemije. Važno je podržati povratak ljudi na posao, u okruženje koje garantira da će ostati zdravi, te omogućiti studentima da nastave učiti vještine potrebne za uspješnu karijeru nakon završetka studija. Dugoročna, robusna, otvorena ekonomija ključna je za put BiH ka samodovoljnosti – rekao je američki ambasador Erik Nelson.

Predstavnica UNICEF-a u BiH Rownak Khan je naglasila da je “pandemija Covid-19 rezultirala finansijskom ranjivošću djece i porodica, a ugrožene skupine građana su više pogođene od prosječne populacije”.

– Ovo se posebice odnosi na one kojima prijeti ekstremno siromaštvo te mlade na tržištu rada. Kroz oktivnosti ovog projekta, UNICEF i USAID podržavat će rješenja utemeljena na činjenicama o najranjivijoj populaciji te se zalagati za njihovu sistemsku integraciju u politike, strategije i programe. Naročito one kojima prijeti ekstremno siromaštvo, kao i mlade na tržištu rada. U sklopu intervencija na ovom projektu, UNICEF i USAID će podržati će rješenja zasnovana na kontekstu i dokazima i zalagati se za njihovu sistemsku integraciju u politike, strategije i programe – naglasila je Khan.

Pored ovih novih sredstava, Sjedinjene Američke Države osigurale su finansijsku pomoć za borbu protiv Covid-19 u Bosni i Hercegovini u iznosu od 2,2 miliona dolara, uključujući 1,5 miliona dolara za UNICEF. Globalno, USAID je osigurao milijarde dolara za borbu protiv Covid-19 u više od 120 zemalja.

(TIP/Fena)