JKP „Komunalac“ Tuzla: Počinje proljetna akcija odvoza kabastog otpada

Javno komunalno preduzeće ”Komunalac” Tuzla organizuje proljetnu akciju odvoza krupnog i kabastog otpada. Pod krupnim i kabastim otpadom podrazumijevaju se predmeti koji po svojoj veličini, količini i sastavu ne ulaze u kategoriju kućnog komunalnog otpada i to su uglavnom stari namještaj, dijelovi sanitarne opreme i slično.

Za korisnike usluga u kolektivnom smještaju otpad će se odlagati pored postavljenih kontejnera za komunalni otpad, a za individualni smještaj, na mjesta gdje korisnici usluga uobičajeno ostavljaju svoje kante sa komunalnim otpadom, u dane redovnog odvoza .

Ovogodišnja akcija odvoza krupnog i kabastog otpada vršit će se od ponedjeljka 12. aprila do nedjelje 18. aprila, najavljeno je iz JKP “Komunalac” Tuzla.

Iskopni materijal, građevinski otpad, šut, šljaka, pepeo, ostaci vozila, te zeleni otpad ne svrstavaju se u krupni i kabasti otpad i kao takvi neće biti prikupljani tokom ove akcije, prenosi RTV7.

(TIP)