Vijećnik u GV Tuzla Emir Ćehajić predao inicijativu za izgradnju saobraćajnog poligona za edukaciju

Grad Tuzla već duži niz godina nema adekvatan poligon za kandidate koji se pripremaju da polažu vozački ispit, pa su auto škole koje rade na području Grada Tuzla primorane da koriste prostor koji nije uslovan za tu namjenu.Izgradnjom ovog poligona na duži period bi bio riješen ovaj problem a koji bi u konačnici imao i svoju ekonomsku opravdanost.

˝Poligon bi prvenstveno imao namjenu za osobe koje se pripremaju da polažu vozački ispit,za djecu predškolskog i školskog uzrasta,za obuku osoba koje duži period poslije položenog vozačkog ispita nisu upravljale motornim vozilom,karting vožnju kao i za obavljanje uslužne djelatnosti kao što je prodaja motornih vozila danima kada je poligon zatvoren za obuku vozača˝, izjavio je vijećnik u Gradskom vijeću  Tuzla Emir Ćehajić.

Prema njegovim riječima,  poligon bi svojim sadržajem trebao da ima dvosmjernu ulicu koja je obilježena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, kružni tok saobraćaja,dio puta sa usponom,određeni broj parking mjesta,po mogućnosti svjetlosne saobraćajne znakove,dio poligona namjenjen za djecu koja se prvi puta susreću sa saobraćajem a na kome bi sa svojim učiteljima,vaspitačima i roditeljima upoznali šta je saobraćaj i naučili osnovna pravila npr.pješačkog prelaza,semafora za pješake i gdje bi probali voziti bicikl na dijelu poligona koji je posebno obilježen za osobe tog uzrasta.

˝Ova investicija bi imala svoju potpunu opravdanost, kako ekonomsku tako i obrazovnu˝, istaao je Ćehajić.

(TIP)