Olakšano zapošljavanje medicinskog kadra u TK-u

U cilju omogućavanja bržeg angažovanja medicinskog kadra u javnim zdravstvenim ustanovama, kao odgovor na aktualnu epidemiološku situaciju, te usklađivanja s Federalnom uredbom o izmjenama i dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, Vlada je danas izmijenila Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu.

Ovom izmjenom produžen je rok prijema u radni odnos radnika bez provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja sa 120 dana na period do šest mjeseci.

Time je olakšano zapošljavanje potrebnog medicinskog kadra u javnim zdravstvenim ustanovama, posebno imajući u vidu da se za četiri mjeseca nije moglasteći potrebna praksa za rad u COVID bolnicama za vrijeme prirodne ili druge nesreće ili epidemije zaraznih bolesti.

Današnjom izmjenom menadžmentu ustanova iz oblasti zdravstva se omogućava da zaključivanjem ugovora o radu na određeno vrijeme efikasno djeluju s ciljem angažmana dodatnog medicinskog kadra, za potrebe liječenja stanovništva Tuzlanskog kantona.

(TIP/Izvor: federalna.ba/Dino Durmić)