Webometrics dopušta manipulacije s brojem poveznica i ne može biti mjerilo kvalitete univerziteta

Webometrics je sveobuhvatna rang lista visokoškolskih ustanova zemalja svijeta na kojoj se nalaze i bosanskohercegovački univerziteti, ali u procesu rangiranja zabrinjava činjenica da najveći broj bodova nosi broj poveznica sa stranica koje nemaju nikakve veze s djelatnostima i ciljevima univerziteta što ne može biti mjerilo kvalitete nekog univerziteta.

S tim stavom slažu se profesori iz Bosne i Hercegovine koji pojašnjavaju da je ovogodišnje rangiranje rađeno na osnovu tri kriterija i to “vidljivost” (visibility), kriterij koji nosi najviše bodova, a odnosi se na broj povratnih linkova koji vode do univerzitetske web stranice što čini 50 posto udjela u rangiranju, zatim “transparentnost” (transparency) i “izvrsnost” (excellence).

Takvo rangiranje otvara niz nelogičnosti u rangiranju bh. univerziteta, ako se malo dublje zagrebe ispod površine. Drugi i treći kriterij odnose se na akademsku izvrsnost na šta nije moguće utjecati u smislu da se na bilo koji način vještački povećaju.  No, prvi kriterij, koji ujedno nosi i najviše bodova, podložan je manipulacijama.

Sijedeći metodologiju Webometricsa i koristeći iste alate može se doći do zabrinjavajućih podataka. Ukoliko se u analizi koristi alat koji kada se ukuca web stranica pokazuje s kojih stranica dolaze povratni linkovi dokazuje da se prvim kriterijem rang univerziteta može podići veoma visoko.

Naime, veliki broj eksternih linkova na stranice univerziteta dolazi sa stranica salona za ljepotu, prodavnica aparata za kafu, recepata za kolače, i to uglavnom s ruskog govornog područja. Jedna od njih ima čak 12.000 eksternih linkova prema prvorangiranom bh. univerzitetu prema prvom kriteriju.

U razgovoru za Fenu profesor i voditelj IT centra Sveučilišta u Mostaru Tomislav Volarić pojašnjava da rangiranja objavljuje Cybermetrics Lab, istraživačka grupa španskog Nacionalnog istraživačkog vijeća koja ima sjedište u Madridu.

Webometrics pozicionira univerzitete na temelju broja poveznica s interneta (npr. broj poveznica prema određenoj stranici). Ovaj indikator ima 50 posto utjecaja u pozicioniranju. Na poziciju na listi utiču i promjene domene stranice pa ukoliko određeni univerzitet promijeni domenu ranije poveznice prema staroj domeni se ne boduju.

– Smatram da broj poveznica sa stranica koje nemaju nikakve veze s djelatnostima i ciljevima univerziteta nisu i ne mogu biti mjerilo kvalitete nekog univerziteta – naglasio je Volarić.

Webometrics koristi relativni sistem ocjenjivanja. To znači da nema prikaza apsolutnih ocjena, odnosno bodova. Broj poveznica sa stranica nosi 50 posto ukupne ocjene, citiranost autora nosi 10 posto udjela i broj radova koji spadaju u 10 posto najcitiranijih radova nosi 40 posto udjela u ukupnoj ocjeni.

– Podacima koji su potrebni za računanje čimbenika citiranosti autora i broj radova koji spadaju u 10 posto najcitiranijih je jako teško manipulirati jer se podaci prikupljaju iz baza podataka svjetske akademske zajednice. Međutim kriterijem „vidljivost“ moguće je manipulirati, a analizom komercijalnog alata Ahrefs moguće je vidjeti nagle skokove u broju poveznica nekih univerziteta što ukazuje na manipulacije – pojašnjava Volarić.

Dodaje da neki univerziteti koriste alate koji automatski generiraju veći broj poveznica na web stranicama koje imaju sumnjiv, nerelevantan i neprimjeren sadržaj. Ahrefs i Majestic (kao komercijalni alati) ubrajaju te rezultate kao relevantne što se odražava na Webometrics poziciju, a ovaj faktor, ponavlja profesor, ima 50 posto udjela u poziciji na listi.

Na pitanje da li to onda to znači da neko ko dobro manipulira tim podacima može osigurati da se određeni univerzitet nađe na rang listi mnogo više nego što je to zaista istina, profesor Volarić kaže da Webometrics pri rangiranju ne uzima broj posjeta određenim web domenama, nego broj poveznica s vanjskih web stranica koje upućuju na tu domenu.

– Sukladno tome, moguće je stanje tog faktora prikazati boljim nego što to u stvarnosti jeste. Neki univerziteti to i rade kako bi poboljšali poziciju na listi – naglasio je.

Ostale rang liste s kojima Sveučilište u Mostaru ima iskustva (poput Times Higher Education ili Quacquarelly Symonds) se bitno razlikuju od Webometricsa u nekoliko faktora. Prvi je taj što ove rang liste od univerziteta traže aktivno učestvovanje pri prikupljanju podataka, dok Webometrics to radi nezavisno od univerziteta.

Druga razlika se odnosi na vrstu prikupljenih podataka, kaže Volarić. Te rang liste uzimaju u obzir omjer nastavnog osoblja i studenata, udio stranih naučnika, predavača i studenata, omjer studenata na preddiplomskom i poslijediplomskom nivou. Te liste također uzimaju u obzir podatke vezane za naučne radove.

Volarić podvlači da Webometrics kriteriji nisu mjerilo kvalitete univerziteta, nego u najvećoj mjeri mjerilo broja poveznica s nerelevantnim sadržajem prema domeni. U dijelu kojim se mjeri izvrsnost i transparentnost rezultati Webometricsa mogu biti mjerilo.

– Dokaz za ovu tvrdnju možete vidjeti na službenim stranicama Webometricsa kada rezultate sortirate prema “impact” kriteriju. Rezultati će vas iznenaditi – kaže profesor.

Webometrics nije jedina rang lista na kojoj se nalaze visokoškolske ustanove iz Bosne i Hercegovine. Sveučilište u Mostaru učestvuje, između ostalih, u QS (Quacquarelly Symonds) rang listi koja se provodi na godišnjem nivou. Rang lista THE (Times Higher Education), na primjer, ima eliminacijske kriterije koji se odnose na broj objavljenih naučnih radova na godišnjem i petogodišnjem nivou.

Kako je zaključio profesor Volarić, sve dok Webometrics dopušta “manipulacije” s brojem poveznica on ne može biti mjerilo kvalitete nekog univerziteta.

Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli Vedad Pašić naglašava u razgovoru za Fenu da Webometrics u prijevodu mjeri ono što se događa na internetu zbog čega je i za njega zabrinjavajuće da najveći broj bodova nosi kriterij kojim je najlakše manipulirati, a to je broj poveznica na stranice univerziteta. To znači, kaže profesor Pašić, da se mjeri koliko se druge stranice na internetu referiraju na web stranice visokoškolskih ustanova.

– Šta god to bilo, da li je u pitanju vijest, informacija, obavijest o konačnim rang listama ili nešto drugo. To jeste pokazatelj da imamo veliki diskrepanciju između naših ustanova po ovom kriteriju koji je onaj koji se realno najbrže i najlakše može promijeniti u kontekstu uticaja jer objavljivanje radova nije nešto što se može dogoditi preko noći, niti se citiranja skupljaju tek tako lako. To je razlog zašto su dva privatna univerziteta, jedan iz Brčkog i jedan iz Tuzle, među prva tri univerziteta u BiH po kriteriju koji nosi najviše bodova – dodao je Pašić.

Ujedno to je i razlog zbog kojeg dolazi do velikih fluktuacija iz rangiranja u rangiranje jer je internet živuća materija i ona se mijenja i donekle je za to kriva i nedovoljna promocija bh. visokoškolskih ustanova na internetu.

Profesor Pašić kaže da je po tom spornom kriteriju najviše rangirani univerzitet u Bosni i Hercegovini Evropski univerzitet u Brčkom, na drugom mjestu je javni Univerzitet u Sarajevu, treći je Evropski univerzitet “Kallos” u Tuzli.

– Po tom se kriteriju realno može dogoditi da se dobije nerealna slika kvalitete neke visokoškolske ustanove jer postoje stranice, primjera radi u Kini, gdje platite određenu količinu novca da se automatski generiraju stanice koje imaju linkove na svoju stranicu kako bi podigla vaš rejting na Googleu ili bilo čemu drugom. To je ustaljena praksa ne samo kada su u pitanju univerziteti nego za bilo koju stranicu – podvukao je Pašić.

Drugdje u svijetu Webometrics je ljestvica koja se spominje, ali samo kao jedan dodatni pokazatelj prisutnosti univerziteta na internetu, ali Pašić naglašava da se ne može i ne smije uzimati kao jedino mjerilo vrijednosti i kvaliteta rada na nekoj visokoškolskoj ustanovi već kao dopuna.

– No, s obzirom da se na njoj nalaze univerziteti iz Bosne i Hercegovine, dovodi do toga da se na osnovu nje vrše rangiranja. Ako želimo da se mjerimo sa ostalima u svijetu potrebna su veća izdvajanja novca na razvoj naučno-istraživačkog rada – zaključio je profesor Vedad Pašić.

(TIP/Fena)