Kontinuitet u izvođenju transplantacija matičnih ćelija hematopoeze

Transplantacijski tim matičnih ćelija hematopoeze Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla uradio je autolognu transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze.

Prema riječima šefa tima za transplantaciju i načelnice Klinike za hematologiju i transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze, prof. dr. med. sc. Aide Čustović Arnautović četrdesetdevetogodišnjem pacijentu koji se na pomenutoj klinici u posljednjih godinu dana liječi od multiplog mijeloma urađena je autologna transplantacija matičnih ćelija hematopoeze. “Kada je bolest uvedena u stanje kompletne remisije odlučeno je da se liječenje završi autolognom transplantacijom matičnih ćelija hematopoeze, a s obzirom da se radi o multiplom mijelomu, pacijentu je aferezni postupak rađen tokom dva konsekutivna dana, pa je autologna transplantacija matičnih ćelija hematopoeze urađena u dva akta, 27 i 28. januara 2021. godine. Sam postupak transplantacije uspješno je završen, bez neželjenih efekata. Pacijent je trenutno stabilan i bez tegoba”, istakla je prof. dr. med.sc. Čustović Arnautović.

(TIP)