Federalni parlament o posljedicama pandemije, privreda i zdravstvo u fokusu

18. redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine bit će održana danas u online formatu.

Prva najavljena tačka dnevnog reda je Informacija Vlade Federacije BiH o posljedicama pandemije Covid-19 na privredu i zdravstvo u Federaciji BiH.

Najavljeno je i nekoliko zakonskih akata među kojima su Prijedlog zakona o stečaju (hitni postupak), Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici (skraćeni postupak), Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama.

U nacrtu je predložen zakon o zaštiti uzbunjivača u Federaciji BiH, koji je u parlamentarnu proceduru uputila zastupnica Sabina Ćudić.

Na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju Projekta oporavka i podrške firmama, također su na dnevnom redu, Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o kreditnoj liniji (Makrofinansijska pomoć za Bosnu i Hercegovinu) između Evropske unije (kao zajmodavca), Bosne i Hercegovine (kao zajmoprimca) i Centralne banke Bosne i Hercegovine (kao agenta zajmoprimca).

Trebalo bi da zastupnici raspravljaju i o Izvještaju o izvršenju budžeta Federalnog tužilaštva u 2019. godini.

(TIP/Nap)