‘Izgradnja standarda kvaliteta u obrazovanju odraslih’

Kako je ranije i dogovoreno, sredinom januara je upriličen prvi radni sastanak u okviru realizacije jednogodišnjeg projekta „Izgradnja standarda kvaliteta u obrazovanju odraslih“.

Riječ je o projektu kojiima podršku Fondacije Helvetas – Moja budućnost, a u realizaciji zajednički učestvuju Kantonalna privredna komora Tuzla, Privredna komora Kantona Sarajevo i Privredna komora Zeničko dobojskog kantona. Domaćin sastanka kojem su, uz predstavnika Komore Tuzla i Fondacije Helvetas, prisustvovali predstavnici Ministarstva za obrazovanje i nauku u Vladi Tuzlanskog kantona, Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, bila je Kantonalna privredna komora Tuzla.

“Bila je ovo prilika da još jednom istaknemo kako je cilj projekta identificiranje potreba privrede i obrazovanje odraslih za deficitarna zanimanja u našoj privredi. Mi kroz ovaj projekat vidimo priliku i način da i dalje, još snažnije i kvalitetnije, našim članicama, firmama koje članstvom u Komori čine Komorski sistem Tuzlanskog kantona, budemo na usluzi, budemo kvalitetan i koristan servis. Vrlo je značajno istaći da su sve institucije koje smo animirali i pozvali na saradnju, prepoznale značaj projekta i istakli ulogu Komore kao nosioca jednog značajnog procesa”, izjavio je Nedret Kikanović predsjednik Kantonalna privredna komora Tuzla.

Na prvom radnom sastanku u Tuzli je dogovoreno da će sve institucije, svaka iz svog domena djelovanja, pružiti podršku i stručnu pomoć prilikom identificiranja potreba na tržištu, pripremi i provođenju obuka. Također, akteri sastanka, predstavnici uključenih institucija, iskazali su spremnost da daju svoj doprinos kod izrade programa obuke, definisanju ishoda učenja te uspostavljanja standarda kvaliteta za znanja i vještine koje će polaznici obuka steći. Još jednom je istaknut dugogodišnji problem sa kojim se susreću privredni subjekti na području Federacije Bosne i Hercegovine a to je nedostatak stručne radne snage. Privrednici posljednjih desetak godina apeluju i traže mogućnost da se kroz neformalno obrazovanje prevaziđe ovaj problem i obrazuju ljudi za potrebe domaće privrede.

Zaklječeno je i dogovoreno da se u narednom periodu organizuje zajednička konferencija svih učesnika u projektu kako bi se zajednički identificirali ključni koraci djelovanja a sve s ciljem osiguranja jedinstvenog i sistemskog pristupa u realizaciji aktivnosti. Ono što je postavljeno kao krajnji cilj, što bi trebalo da bude kranji rezultat svih aktivnosti jednogodišnjeg projekta „Izgradnja standarda kvaliteta u obrazovanju odraslih“, jeste obuka minimalno 35 i zapoljavanje 25 osoba u privrednim subjektima Tuzlanskog kantona.

(TIP)