Direktor UKC-a Tuzla prof.dr. Vahid Jusufović u intervjuu za TIP o konkursima, zapošljavanju, nepotizmu, žalbama i pritiscima

Sa direktorom UKC-a Tuzla prof. dr. Vahidom Jusufovićem smo razgovarali o zapošljavanju, konkursnim procedurama,komisijama,  žalbama, nepotizmu, političkim pritiscima u UKC-u Tuzla…

TIP: Kao prvorangirani kandidat na konkursu suprug načelnice Zavoda za psihološku i socijalnu zaštitu UKC-a Tuzla je primljen na radno mjesto kliničkog psihologa na neodređeno vrijeme. Pojedini učesnici konkursa smatraju da je riječ o nepotizmu. Koji je Vaš stav?

Jusufović: Ja sam razmišljao isto tako kada sam dobio listu uspješnih kandidata. Ja imam svoj unutrašnji pravilnik da moram sa liste uspješnih kandidata primiti one koji su prvi. Ako se prima pet, onda pet prvih, ako se prima jedno, onda taj jedan koji je prvi. I meni je to palo u oči. Ja nisam ni znao da se radi o suprugu načelnice. Ja sam pozvao predsjednicu komisije da razgovaramo, jer ne mogu vršiti nikakav uticaj kao direktor. To bi onda bio pritisak da se neko odabere, a to nije dozvoljeno. Komisija je bila sastavljena od tri člana. Dva člana iz te službe, a jedan član je bio sa Klinike za psihijatriju. Ona je meni rekla da se radi o najkvalitetnijem kandidatu i da ona stoji iza toga. Poslije sam se ja konsultovao sa pravnikom i on mi je rekao da je ustavno pravo svakoga da konkuriše. Ja nisam mogao znati o tome jer se paralelono dešavalo sedam konkursnih procedura za različite pozicije.

‘Ja nisam mogao unaprijed znati da će se na taj konkurs javiti suprug šefice…’

TIP: Dva člana komisije su direktno podređni načelnici čiji je suprug primljen. Ima li po Vama tu sukoba interesa?

Jusufović: Pa slušajte nešto…Ja kada imenujem komisiju ja nikada ne mogu pretpostaviti ko će se javiti na konkurs. Kada se objavi konkurs ja sam dužan da imenujem komisiju. Ja ne mogu unaprijed znati ko će se javiti na konkurs. Ja nisam mogao unaprijed znati da će se na taj konkurs javiti suprug šefice Odjeljenja. Ima bar 100 bračnih parova ili bližih srodnika koji zajedno rade na klinikama ili u UKC-u Tuzla.

‘Ukoliko se utvrde nepravilnosti unutar samog bodovanja znate šta slijedi…’

TIP: Da li je tačno da je komisija navodno učinila nepravilnost prilikom dodjele bodova na radno iskustvo kandidatima, jer je dodijelila bodove i na iskustvo van struke, u drugim zanimanjima, pedagogiji i sl., što ne podrazumijeva rad u zdravstvu i oblasti kliničkog psihologa?

Jusufović: Ja kada potpišem izbor kandidata to ne znači da sam potpisao ugovor o radu. Sada je u toku žalbeni postupak. Svaki od tih žalbenih postupaka bit će procesuiran. Kada prođe žalbeni rok idu na drugostepeni organ. Ukoliko se utvrde nepravilnosti unutar samog bodovanja znate šta slijedi…Komisija je potpisala da će u kompletnoj proceduri poštovati zakonske propise. Nikada ničiju sobu nisam otvorio, niti rekao da nekome da ili oduzme bodove. Ukoliko se na Upravnom odboru utvrdi da je bilo pogrešaka te će se pogreške ispraviti.

‘Frapiran sam…’

TIP: Pojedini učesnici konkursa tvrde da se pojedini kandidati navodno uopšte nisu pojavili na intervjuu a dobili su bodove na konačnoj listi. Je li to moguće?

Jusufović: Vjerujete mi da ja prvi put čujem za tu informaciju. Frapiran sam… To se može sve činjenično utvrditi jer će komisija morati dati odgovor na sva postavljena pitanja i na sve žalbe. Sve žalbe koje dođu meni na sto, odlaze u pravnu službu i svaka će pojedinačno biti razmotrena. Ukoliko se utvrde nepravilnosti znate kakav je postupak.

TIP: Je li bilo zapošljavanja u UKC-u Tuzla mimo konkursnih procedura u Vašem mandatu?

Jusufović: Bilo je zapošljavanja. Samo su dva izuzetka mimo javnog oglašavanja.

TIP: Kada i zašto?

Jusufović: Bez javnog oglašavanja bio je prijem na 120 dana i kod procesa sufinasiranja. Sve ostalo što je bilo prijema bilo je preko javnog oglašavanja. To su uglavnom bili projekti Federalnog zavoda za zapošljavanje. Sad se taj projekat zove ‘Tražim poslodavca’. Uslov je bio da se mora imati određna stručna sprema i da se mora biti na birou.

‘Jako puno zaposlenika koji rade u UKC-u Tuzla su u bližem srodstvu’

TIP: Postoji li  ‘nepisano pravilo’ da prioritet kod zapošljavanja imaju djeca i srodnici doktora koji već rade u UKC-u Tuzla?

Jusufović: Pa da vam kažem može se primijetiti… Ja sam primijetio da jako puno zaposlenika koji rade u UKC-u Tuzla su u bližem srodstvu. Ima kompletnih porodica. Ima bračnih drugova koji rade na istoj klinici. To u ovako velikom kolektivu nije nešto neobično. Te su stvari prije mogle da prođu neopaženo, ali sada kada to mora biti javno oglašavanje i kada je transparentno, to se sada sve vidi. Vjerovatno da je kao prije mnoge stvari bi i sada prošle i za njih se ne bi znalno u javnosti.

O zaposlenju sina u UKC Tuzla

TIP: Vaš sin, doktor medicine, primljen je u UKC Tuzla za vrijeme Vašeg mandata. Kako?

Jusufović: Konkurs je raspisan 1.oktobra 2020. Za raspisivanje konkursa sam saznao od svog sina koji je na stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje našao da će biti taj konkurs. Ja uopšte za to nisam znao. Puno kandidata koji su bili na birou uopšte nisu znali za taj konkurs. Vrlo kasno je apliciralo, ili uopšte nije apliciralo za taj konkurs. Radilo se o brzini…. Znate da nakon 5 minuta te stranice padnu. On je uspio brzinom da bude treći koji se javio. Sve zdravstvene ustanove su imale pravo u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima da prime određeni broj kadrova. Domovi zdravlja su to odbili iz njima poznatih razloga. Mi pošto smo imali potrebe za kadrovima primili smo 22 osobe, iako smo imali finansijsku mogućnost da primimo samo njih 20. Meni se s moralne strane postavilo pitanje. Pravnika sam pitao da li je ovo kršenje zakona. On mi je rekao da nije. Nekome je to sukob interesa, nekome nije. Ja tu nisam prekršio zakon.Taj teret kao roditelj naravno moram nositi. Ja ne želim biti licemjer. Kao direktor nosim teret i onoga što je dobro, ali i onoga što je loše. Gdje god pukne neka bomba, gelere ja pokupim. Ja kao čovjek postavljam pitanje svima da li bi svog sina, koji je pravilno aplicirao, kaznili. UKC Tuzla vapi za kadrovima. Nama u ovom trenutku fali 150 ljudi različitih profila. Ne možemo da dostignemo cifru ni iz 2018. godine.

‘Imam oko 40 pritužbi koje će biti razmatrane’

TIP: Činjenica je da se u velikoj mjeri  prilikom raspisivanja javne konkursne procedure može pogodavati određenim kandidatima. Vrlo često smo svjedoci da kandidati sa najboljim prosjekom tokom školovanja imaju najmanje bodova na usmenom ispitu. Tu se dosta može ‘štimati’…. Šta Vi mislite o tome?

Jusufović: Vi ste praktično u svom pitanju opisali stvar koja se dešava. Ja mogu iznijeti vama svoj lični stav. Po mom ličnom mišljenju pismeni bi bio obavezan, a usmeni bi trebalo potpuno ukinuti. Međutim,  konkursna procedura nalaže ovako kako je trenutno sada. Sada se postavlja pitanje odgovornosti komisije koju imenujem ja kao direktor. Devedeset posto pritužbi koje sam ja dobio bile su upravo na broj bodova kod kandidata. Ja sada sigurno imam oko 40 pritužbi koje će biti razmatrane po tom pitanju. Ja nikada nijednom članu komisije nisam sugerisao ili vršio pritisak da se nekom kandidatu da ili oduzmu bodovi. Iza toga stojim svojom čašću. Članovi komisije trebaju dobro da se zapitaju na šta su stavili potpis. Oni su odgovorni. Ta procedura je trajala nekoliko mjeseci. Kod prijema srednjeg medicinskog kadra je bio ogroman broj kandidata. 525 kandidata je apliciralo na 35 mjesta na neodređeno.

‘Ja sam na meti ljutnje određenih ljudi koji me smatraju neposlušnim’

TIP: Je li bilo do sada političkog ili bilo kojeg drugog pritiska na Vas od strane politike ili kolega da primite nekoga?

Jusufović: Ja vam mogu reći da je bilo više ljutnji na mene nego pritisaka. Kada određene sugestije budu upućene prema meni ja sam to izbjegao jer ne volim da radim po diktatu. Ja sam na meti ljutnje određenih ljudi koji me smatraju neposlušnim. Ja neću da vršim diskriminaciju po bilo kojoj osnovi. Vi ste Adise postavili vrlo interesanto pitanje i hvala vam na tome. Nisam ja miljenik politike jer ne izvršavam takvu vrstu zadataka.

‘Treba izvršiti analizu’

TIP: U javnosti se vrlo često govori da je sve manje ljudi iz Tuzle zaposleno u UKC-u Tuzla. Da li je tačno da su vlasti u TK proteklih godina mnogo više primale ljude iz drugih sredina? Ima li istine u tim tvrdnjama? Ovdje se želim ograditi i kazati da  smatram da najbolje kandidate treba primiti bez obzira odakle su….

Jusufović: Treba izvršiti analizu… Ovo je kantonalna ustanova svih građana Tuzlanskog kantona. Tako bi i proporcionalno trebalo da bude na nekoj fer osnovi kada je u pitanju zapošljavanje. I meni se u određenom trenutku činilo da je više kadrova sa jedne ili druge općine. To su i drugi primijetili. Ja sam iz Tuzle ali sam direktor kantonalne institucije. Morala bi se uraditi pravovaljana analiza, sve drugo bi bio paušalni odgovor. Svako ima pravo da konkuriše i da bude primljen.

Foto: TIP.ba

’90 posto konkursa se dešavalo unutar UKC-a Tuzla’

TIP: Zašto konkursi u UKC-u Tuzla toliko pažnje izazivaju u javnosti? Jedan je nedavno poništen nakon što su mediji digli veliku ‘prašiinu’ u javnosti jer je primljen kandidat koji je sudski kažnjavan, oko drugog su negadovali članovi porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida?

Jusufović: Prvo da vam kažem gospodine Jašareviću kada pogledate čitav Tuzlanski kanton i koliko je bilo uopšte zapošljavanja, 90 posto konkursa se dešavalo unutar UKC-a Tuzla. Zato su onda pod lupom javnosti svi konkursi u UKC-u Tuzla. Nije onda ni čudo da ovi konkursi izazivaju veliku pažnju javnosti. Meni je lakše baviti se organizacijskim i medicinskim poslovima nego  konkursnim procedurama koje su samo po sebi poprilično komplicirane. U junu mjesecu prošle godine smo poništili konkurs jer se odvijao u jednoj nemogućoj situaciji zbog koronavirusa. On je poništen jer sam ja smatrao da nisu postojali minimalni tehnički uslovi da se to obavi kako treba. Jedan dio kandidata je bio u izolaciji, neki nisu mogli pristupiti. Bilo je opšte nezadovoljstvo kandidata i javnosti. Ja znam da ne mogu raditi po principu šta kaže javnost i da se  moram držati zakonske procedure. Ali sam mišljenja da se treba slušati javnost. Tada su mi medicinski tehničari bili toliko neophodni da bih bio sretan da je konkurs prošao. Ali on bi bio završio sa jako puno pritužbi. Čim su se stekli uslovi ja sam ponovio taj konkurs. Kada su u pitanju boračke kategorije, Pravilnik za bodovanje promijenjen je nakon što je Vlada TK donijela uredbu u maju prošle godine. Po toj uredbi nema posebnog bodovanja, nego boračke porodice imaju prednost u slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova. Ja se lično, kao pripadnih boračke populacije, s tim ne slažem, ali UKC nije imao utjecaja na sadržaj uredbe, koje se moramo pridržavati.

‘Najmanje 12 kandidata aplicira na jedno mjesto’

TIP: Može li kod nas konkursna procedura proći bez nepravilnosti, žalbi…?

Jusufović: U ovoj situaciji kada najmanje 12 kandidata aplicira na jedno mjesto mislim da je to teško. Ja vrlo često razmišljam o tome. Kako napraviti i organizovati konkurnu procedure, formirati komisije, a da ne bude ovoliki broj žalbi. Ali UKC Tuzla je trenutno jedina ustanova koaj prima zaposlenike na neodređeno vrijeme i čini mi se da je to trenutno nemoguća misija.

TIP: Hoće li uskoro UKC Tuzla ponovo zapošljavati pošto ste kazali da vam je potrebno novih kadrova?

Jusufović: Kada se završi ova konkursna procedura ja ću istog trenutka tražiti od osnivača da raspiše konkurs za najmanje 100 medicinskih sestara.

TIP: Kada je to izvjesno?

Jusufović: Ja bih to raspisao sutra. Ali mi imamo osnivača koji mora dati saglasnost. Ja sada imam pretpostavljenu saglasnost Ministarstva zdravstva TK da realno primam ljude na 120 dana. Ja to vrlo oprezno radim. To nije rješenje. Taman obučimo osobu da radi ona dobije istek ugovora. Nama je jedino rješenje da napravimo jedan veliki konkurs i zaposlimo ljude.

(TIP/Razgovarao: Adis Jašarević)

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena        

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima. Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.

  1. [url=https://fabrika-teplic.ru]Теплицы распродажа цена[/url]. [url=https://fabrika-teplic.ru/]Теплица с доставкой и установкой[/url]. [url=https://fabrika-teplic.ru/#1]Теплицы прямостенные усиленные от производителя[/url]. [url=https://fabrika-teplic.ru/#2]Теплицы из поликарбоната цены[/url]. [url=https://fabrika-teplic.ru/#3]Теплицы из поликарбоната…

  2. Запуск обновленной версии приложения БК Олимп для Android уже здесь! Переосмыслив функционал, мы сделали процесс ставок невероятно простым. [url=https://skachat-olimpbet.ru/]Скачать приложение…

  3. Запуск обновленной версии приложения БК Олимп для Android уже здесь! Переосмыслив функционал, мы сделали процесс ставок невероятно простым. [url=https://skachat-olimpbet.ru/]Загрузить файл…