ZaA?tita privatnosti

Portal TIP.baA�se obavezuje da A�e A?uvati privatnost korisnika portala, osim u sluA?aju teA?kog krA?enja pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

TIP.baA�moA?e u skladu sa zakonom prikupljati odreA�ene podatke o korisnicima dobivene koriA?tenjem internet vijesnika (iskljuA?ivo podaci o raA?unaru i podaci o Internet provideru) ili podatke unesene u postupku registracije. Ove podatke Danas.info koristi kako bi imao informacije o korisnicima koji ga koriste, te na taj naA?in poboljA?ao dizajn i sadrA?aje, te vrA?io prilagodbe publici koja ga posjeA�uje. Na temelju tih podataka saznajemo koji su sadrA?aji najpopularniji meA�u kojom publikom. Prikupljanje podataka ovog tipa u ovom ili veA�em obimu uobiA?ajeno je, i njime se koriste i poznati svjetski web siteovi poput MSN-a, Googlea itd.

order periactin, clomid without prescription