O nama

Tuzlanski Info Portal (www.tip.ba), prema nezavisnim analizama jedan je od najA?itanijih i zasigurno najuticajnijih online medija sa podruA?ja Tuzle i Tuzlanskog kantona.

TIP je neovisan online medij koji djeluje unutar DSO ‘T-media’ izA�A�Tuzle. PodrA?avamo argumentovano informisanje bez senzacionalistiA?kog pristupa. Informativnim sadrA?ajima osloboA�enim politiA?kog uticaja izvjeA?tavamo javnost i ukazujemo na znaA?ajne elemente druA?tvenih procesa, dok u magazinskom dijelu naA?eg medija predstavljamo zabavne, zanimljive i interesantne tekstove i foto/video materijale. U fokusu naA?eg rada su dogaA�aji s podruA?ja TK i BiH, ali i sva aktuelna deA?avanja iz regiona i svijeta. ZalaA?emo se za objektivno i blagovremeno informisanje o dogaA�ajima uvaA?avajuA�i osnovne principe novinarske profesije.

If you need help with essay just try our 123helpme writers. They can help you with all types of assignments.

Veliki broj domaA�ih i globalnih klijenata je uvidio prednosti interneta kao novog i vjerovatno najefikasnijeg kanala za slanje poruka do svojih ciljnih skupina i izabrao upravo naA? portal kao strateA?kog partnera u online marketingu. Prema dostupnim podacima, u Bosni i Hercegovini trenutno ima viA?e od dva miliona internet korisnika ili 42 posto populacije koja koristi internet. TIP.ba naA�FacebookuA�ima oko 100.000 fanova.

Redakciju moA?ete kontaktirati ovdje, a ukoliko ste zainteresirani za oglaA?avanje na naA?im stranicama, pozivamo vas da kontaktirajte naA?u Marketing sluA?bu.