MUP TK i Vive žene u kampanji prevencije i sprečavanja porodičnog nasilja

U prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u utoraksu Vive Žene Tuzla u okviru kampanje Čuješ, vidiš, znaš – REAGUJ!“ izvršile  primopredaju materijala za policijske službenike: Smjernice za postupanje policijskih službenika u slučajevima nasilja u porodici. Značaj ovog dokumenata ogleda se u pravovremenom i profesionalnom informisanju policijskih službenika o mogućnostima zaštite žrtava nasilja u porodici … Nastavi čitati MUP TK i Vive žene u kampanji prevencije i sprečavanja porodičnog nasilja