Rođen je 27.6.1949. godine u Sarajevu. Diplomirao 1983. godine, a magistrirao 1999. na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.

(TIP)