Očekuje se usložnjavanje epidemiološke situacije u TK

07.07.2020 14:19
 

Vlada Tuzlanskog kantona je u utorak prihvatila informaciju o epidemiološkoj situaciji na području Tuzlanskog kantona, a u vezi sa COVID – 19. Informacija sadrži podatke o broju uposlenog zdravstvenog kadra koji je bio pozitivan ili u samoizolaciji zbog ovog oboljenja, stanje zaliha lične zaštitne opreme, sprovedene procedure nabavke opreme, informaciju o incidentnim situacijama unutar ustanova, komunikaciji sa viši nivoima vlasti, te sa Upravom policije MUP-a TK i Kantonalnim štabom Civilne zaštite.

Kako se u Informaciji navodi, sa popuštanjem mjera došlo je do naglog pogoršanja higijensko – epidemiološke situacije na Kantonu. U narednom periodu, shodno lokalnoj transmisiji, nepotpunom poštivanju izdatih mjera i preporuka očekuje se usložnjavanje epidemiološke situacije sa većim brojem oboljelih i popunjavanjem bolničkih kapaciteta COVID odjeljenja i Respiratornog centra UKC Tuzla. U skladu sa razvojem epidemiološke situacije predlagat će se određene mjere koje mogu imati i restriktivni karakter, prvenstveno ograničenje kretanja sa ciljem smanjivanja lokalne transmisije.

Dat je i epidemiološki osvrt na trenutnu i očekivanu epidemiološku situaciju od strane Zavoda za javno zdravstvo TK i UKC Tuzla, te je izložena i informacija Uprave policije TK o svemu što je preduzeto u prethodnom periodu. Prema rezultatima, indeks rasta zaraženih (Rt) se na području TK kretao uglavnom oko 1,5, a što je značajno niže od uobičajenog broja 3,0 koji je prijavljen u brojnim svjetskim izvještajima. Razlog za ovo je prethodno prisustvo epidemioloških mjera na terenu. Indeks 3,0 se može očekivati u populacijama gdje ne postoji nikakav epidemiološki nadzor (švedski sistem). Ipak, i indeks rasta od 1,5 je značajno iznad indeksa 1,0, koji je cilj za zaustavljanje  epidemije, te stoga još uvijek imamo blago eksponencijalni rast infekcije.

Analizirajući trenutnu situaciju nadležne institucije došle su do zaključka da kapaciteti UKC-a Tuzla mogu amortizirati priliv COVID – 19 pacijenata u narednih 60 dana,  uključujući  i  kapacitete  u  pogledu respiratora. Također, kapaciteti COVID bolnice će biti iscrpljeni za najviše 30 dana, a kapaciteti respiratora u UKC Tuzla biće iscrpljeni za najviše 70 – 80 dana. Sadašnji respiratorni centar u Slavinovićima sa kapacitetom od pet respiratora će biti popunjen u narednih 20 dana, a čak i nakon proširenja, kapaciteti će neminovno biti vrlo brzo popunjeni, navodi se u stavovima nadležnih institucija.

Bitka protiv pandemije se ne dobiva u bolnicama, nego u populaciji, kako je već naglašeno, ovo je bitka koju dobivaju higijensko – epidemiološke službe, a čak i sa indeksom rasta dvostruko nižim od 1,5, naš kanton će neminovno doći u situaciju mogućeg kolapsa zdravstvenog sistema, upozoreno je danas.

Imajući u vidu sve navedeno, a kada je u pitanju pružanje zdravstvenih usluga, kako pacijenata sa COVID – 19, tako i pacijenata koji boluju od ostalih oboljenja, u narednom periodu očekuje nas prilično komplikovana situacija, ukoliko se nastavi ovaj trend rasta pozitivnih slučajeva, navodi se u informaciji

Povećan priliv migranata na područje Tuzlanskog kantona

Intenzitet dolaska ilegalnih migranata na područje Tuzlanskog kantona ponovo se, od 16.05.2020.godine, pojačava, navodi se u utorak usvojenoj Informaciji o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na području Tuzlanskog kantona, koji je danas prihvatila Vlada Tuzlanskog kantona. U skladu sa tom činjenicom Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije kontinuirano poduzimaju službene mjere i radnje, s ciljem održavanja povoljnog stanja sigurnosti. Obzirom da Služba za poslove sa strancima, Terenski centar Tuzla, zbog situacije u vezi sa korona virusom, od kraja marta ne vrši registraciju migranata, policijski službenici su tokom mjeseca maja pronašli i evidentirali oko 900 migranata, koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente. Prema državi porijekla pronađenih migranata, policijski službenici su, na osnovu podataka koje o sebi daju migranti, došli do saznanja da najviše migranata dolazi iz Pakistana 484, Afganistana 233, Bangladeša 46, Iraka 45, Sirije 30, Alžira 6, Maroka 4, Libije i Indije po 3 i Irana 2 migranta. U toku mjeseca maja evidentirana su 2 sigurnosno interesantna događaja u kojim su učestvovali migranti, navodi se u Informaciji.

Neophodno je pridržavanje mjera zaštite od zaraze korona virusom

Vlada je danas prihvatila informaciju o epidemiološkoj situaciji na području Tuzlanskog kantona, a u vezi sa COVID – 19. Informacija sadrži podatke o broju uposlenog zdravstvenog kadra koji je bio pozitivan ili u samoizolaciji zbog ovog oboljenja, stanje zaliha lične zaštitne opreme, sprovedene procedure nabavke opreme, informaciju o incidentnim situacijama unutar ustanova, komunikaciji sa viši nivoima vlasti, te sa Upravom policije MUP-a TK i Kantonalnim štabom Civilne zaštite.

Kako se u Informaciji navodi, sa popuštanjem mjera došlo je do naglog pogoršanja higijensko – epidemiološke situacije na Kantonu. U narednom periodu, shodno lokalnoj transmisiji, nepotpunom poštivanju izdatih mjera i preporuka očekuje se usložnjavanje epidemiološke situacije sa većim brojem oboljelih i popunjavanjem bolničkih kapaciteta COVID odjeljenja i Respiratornog centra UKC Tuzla. U skladu sa razvojem epidemiološke situacije predlagat će se određene mjere koje mogu imati i restriktivni karakter, prvenstveno ograničenje kretanja sa ciljem smanjivanja lokalne transmisije.

Dat je i epidemiološki osvrt na trenutnu i očekivanu epidemiološku situaciju od strane Zavoda za javno zdravstvo TK i UKC Tuzla, te je izložena i informacija Uprave policije TK o svemu što je preduzeto u prethodnom periodu. Prema rezultatima, indeks rasta zaraženih (Rt) se na području TK kretao uglavnom oko 1,5, a što je značajno niže od uobičajenog broja 3,0 koji je prijavljen u brojnim svjetskim izvještajima. Razlog za ovo je prethodno prisustvo epidemioloških mjera na terenu. Indeks 3,0 se može očekivati u populacijama gdje ne postoji nikakav epidemiološki nadzor (švedski sistem). Ipak, i indeks rasta od 1,5 je značajno iznad indeksa 1,0, koji je cilj za zaustavljanje  epidemije, te stoga još uvijek imamo blago eksponencijalni rast infekcije.

Analizirajući trenutnu situaciju nadležne institucije došle su do zaključka da kapaciteti UKC-a Tuzla mogu amortizirati priliv COVID – 19 pacijenata u narednih 60 dana,  uključujući  i  kapacitete  u  pogledu respiratora. Također, kapaciteti COVID bolnice će biti iscrpljeni za najviše 30 dana, a kapaciteti respiratora u UKC Tuzla biće iscrpljeni za najviše 70 – 80 dana. Sadašnji respiratorni centar u Slavinovićima sa kapacitetom od pet respiratora će biti popunjen u narednih 20 dana, a čak i nakon proširenja, kapaciteti će neminovno biti vrlo brzo popunjeni, navodi se u stavovima nadležnih institucija.

Bitka protiv pandemije se ne dobiva u bolnicama, nego u populaciji, kako je već naglašeno, ovo je bitka koju dobivaju higijensko – epidemiološke službe, a čak i sa indeksom rasta dvostruko nižim od 1,5, naš kanton će neminovno doći u situaciju mogućeg kolapsa zdravstvenog sistema, upozoreno je danas.

Imajući u vidu sve navedeno, a kada je u pitanju pružanje zdravstvenih usluga, kako pacijenata sa COVID – 19, tako i pacijenata koji boluju od ostalih oboljenja, u narednom periodu očekuje nas prilično komplikovana situacija, ukoliko se nastavi ovaj trend rasta pozitivnih slučajeva, navodi se u informaciji.

Utvrđen prijedlog Zakona o inspekcijama

Vlada je  utvrdila prijedlog Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona. Ovim zakonom uređuje se vršenje poslova inspekcijskog nadzora iz nadležnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona radi osiguranja kontrole nad primjenom izvršavanja kantonalnih i drugih zakona, drugih propisa i općih akata, organizacija i poslovi Kantonalne uprave, inspekcijski poslovi, kantonalne inspekcije i njihov djelokrug, postupak inspekcijskog nadzora, prava, obaveze i odgovornosti kantonalnih inspektora, prava i obaveze subjekata nadzora, preventivno djelovanje kantonalnih inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora i druga pitanja koja su značajna za funkcionisanje inspekcijskog nadzora u Tuzlanskom kantonu. Zakon o inspekcijama Tuzlanskog kantona je uz brojne izmjene i dopune u primjeni duži period i u tom periodu se ukazala potreba za donošenjem novog Zakona. Također, u maju 2017. godine, stupio je na snagu Zakon o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu koji je na poseban način regulisao status državnih službenika i namještenika u Tuzlanskom kantonu, pa tako i status rukovodioca Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, glavnih kantonalnih inspektora i kantonalnih inspektora, koji se tiče njihovog radno-pravnog statusa i disciplinske odgovornosti, kao i drugih prava i obaveza iz radnog odnosa. Imajući u vidu sve navedeno neophodno je, u tom pogledu, uskladiti i Zakon o inspekcijama Tuzlanskog kantona.

Usvojene informacije o stanju turističko-ugostiteljske i trgovačke djelatnosti

Vlada je prihvatila informacije o stanju turističko-ugostiteljske i trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2019.godini. Kada je u pitanju turizam u 2019. godini Tuzlanski kanton bilježi skoro identičan broj dolazaka. Trend rasta je s pozitivnim predznakom, ali u odnosu na rast zabilježen 2018.godine u odnosu na 2017.godinu može se konstatovati da nije napravljen značajniji iskorak. Broj dolazaka domaćih turista, koji je zabilježen u našim smještajnim objektima je, u odnosu na 2018.godinu, veći za 6,80%, ali je zato broj inostranih dolazaka u padu za 7,5%, što ostavlja prostora za ozbiljnija promišljanja u budućnosti.Broj turista koji su koristili usluge smještaja na području Tuzlanskog kantona predstavlja 3,35% od ukupnog broja registriranih dolazaka u Bosni i Hercegovini, odnosno 4,43% od ukupnog broja registriranih dolazaka u Federaciji Bosne i Hercegovine i u oba slučaja bilježi se smanjenje učešća Tuzlanskog kantona u sveukupnim turističkim kretanjima na nacionalnom nivou.Najveći broj od ukupnog broja registriranih dolazaka evidentirano je u smještajnim objektima na području Grada Tuzla, tačnije 58%, po 11% dolazaka evidentirano je u Gradačcu i Srebreniku, Lukavcu 9%, Živinicama, Gračanici i Banovićima po 3%, dok je po 1% od ukupnog broja turista smještaj koristilo na području općine Kalesija i općine Kladanj. U smještajnim objektima na prostoru Tuzlanskog kantona tokom 2019. godine ostvareno je 146.107 noćenja što je za 11,52% više ostvarenih noćenja nego u 2018. godini. Ohrabruje činjenica da je, i pored činjenice da se zadržao isti broj dolazaka, broj noćenja u značajnijem porastu, što znači da se posjetioci zadržavaju duže vremena na području Tuzlanskog kantona, te da smještajni objekti imaju povećanje iskorištenosti smještajnih kapaciteta. Broj noćenja domaćih posjetilaca bilježi rast od 15,90%, dok broj noćenja stranih posjetilaca bilježi povećanje od 3,50%. Od ukupnog broja noćenja, ostvarenih na području Tuzlanskog kantona, 42% noćenja je ostvareno u smještajnim objektima koji se nalaze na području Grada Tuzla.

S druge strane, kada je u pitanju oblast trgovine, za razliku od prethodnih godina, u 20l9.godini evidentan je blagi pad novootvorenih pravnih i fizičkih lica u oblasti trgovine. Uzrok tome može se tražiti u povećanom broju velikih tržnih centara i pojavom velikog broja online trgovina putem društvenih mreža. Broj zaposlenih u Tuzlanskom kantonu 31.12.2019. godine, prema podacima FZS FBiH, iznosio je 99.067, i veći je za 2.606 osoba, odnosno za 2,70% u odnosu na 2018. godinu. Od tog broja zaposlenih, u trgovini je bilo 18.055 što je za 159 osoba odnosno 0,89% više u odnosu na prosjek 2018. godine.

Kada je u pitanju vanjskotrgovinska razmjena, ukupna vrijednost izvoza Tuzlanskog kantona u 2019. godini iznosila je 1.791.793.000,00 KM, što je više za 3,58 % u odnosu na 2018. godinu. Istovremeno privredni subjekti u Tuzlanskom kantonu tokom 2019.godine uvezli su robe u vrijednosti 2.142316.000,00KM, što je za 10,30% više nego u 20l8.godine, kada smo imali uvoz od 1.942.326.000,00KM.Može se zaključiti da je spoljnotrgovinski deficit u 2019. godini iznosio 350.523.000,00KM, a pokrivenost uvoza izvozom 83,63%, što je manje u odnosu na 20l8.godinu kada je pokrivenost uvoza izvozom bila 89,04%, a spoljnotrgovinski deficit 212.514.000,00 KM. Najveći negativni spoljnotrgovinskibilans Tuzlanski kanton ima sa Italijom, Mađarskom i Njemačkom. Pozitivan spoljnotrgovinskibilans Tuzlanski kanton ima sa Srbijom 219.806.000,00 KM, sa smanjenjem od 4,28% u odnosu na 20l8.godinu, Austrijom 151.176.000,00 KM uz povećanje od 26,98%, te Slovenijom 121.607.000,00KM i Hrvatskom 47.928.000.00KM. U 2019.godini rast spoljnotrgovinskog suficita sa Hrvatskom i dalje ima najintenzivniji rastući trend sa 334,13%.

Za istraživanje, projektovanje i izgradnju objekata  u oblasti vodoprivrede 6,6 miliona KM

Ukupni prihodi odnosno ulaganja u oblast upravljanja vodama planirana su u iznosu od 6.650.024,00 KM, definirano je Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2020. godini, na kojeg je Vlada danas dala saglasnost.Naime, iako je značajan dio sredstava prvobitno namijenjenih u ove svrhe preusmjeren za sanaciju posljedica pandemije korona virusa, imajući u vidu da je ovo Ministarstvo u prethodnom periodu preuzelo obaveze, odnosno zaključilo ugovore o prijenosu sredstava za finasiranje projekata izgradnje i održavanja vodnih objekata i izradu tehničke dokumentacije, te da je dalo saglasnosti za pokretanje postupaka javnih nabavki radi realizacije radova i usluga po odobrenim projektima, Vlada je kroz izmjene i dopune ovogodišnjeg kantonalnog budžeta ipak rezervirala značajan dio sredstava koji će biti usmjeren u planiranje, projektovanje i izgradnju vodnih objekata. Tako je za upravljanje vodama, što podrazumijeva anuitete po ranije uzetim kreditnim sredstvima, tekuće i investicijsko održavanje i druge troškove planirano je ukupno 2.271.995,36 KM. Za istraživanje vodnih resursa i izradu strateške dokumentacije su planirane 173.578,97 KM, a za izradu projektne dokumentacije ukupno je planirano 75.638,28 KM. Za investicijske projekte izgradnje vodnih objekata Vlada je planirala ukupno 4.128.811,39 KM.

Javno priznanje za kompaniju Leftor d.o.o.

Na sjednici Vlada je Tuzlanskog kantona je dodijelila javno priznanje  „Zahvalnica“ kompaniji „LEFTOR“ d.o.o. Tuzla, za nesebičnu podršku i uspjeh u realizaciji  online nastave u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2019/2020.  godini tokom obustave redovne nastave uzrokovane pandemijom korona virusa (COVID-19).

Kadrovska pitanja

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je imenovala Zorana Jovanovića na poziciju direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, na period od pet godina, počevši od 08.07.2020. godine. S obzirom da na prethodno raspisani javni oglas nije pristigao dovoljan broj kvalifikovanih prijava Vlada je danas zadužila Ured Vlade da za  narednu sjednicu Vlade pripremi prijedlog Odluke o poništavanju javnog oglasa i raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog javnog oglasa za nominiranje i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona. Također, Vlada je donijela više rješenja o razrješenju trenutnih i imenovanju novih članova školskih odbora u školama Tuzlanskog kantona.

(TIP)

 

 

 

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.