Kako nam je kazao jedan najboljih kardiologa u našoj zemlji, hipertrofijska kardiomiopatija nasljedna je bolest kod koje se javlja zadebljanje zidova i povećanje mase srčanog mišića.

– Posljedica toga je otežan izlazak krvi iz srca, iz lijeve komore u aortu i dalje po čitavom organizmu. Takvo stanje rezultira otežanim disanjem, gušenjem i brzim zamaranjem. Jedna od najtežih komplikacija je tzv. iznenadna srčana smrt – kaže Jahić.

Učinjena je koronarografija prije same procedure…

… te se bilježi izrazito visok pritisak u lijevoj komori srca

Procedurom je pacijentici ubrizgan 96-postotni alkohol u neke grane lijeve srčane arterije, koji je, navodi Jahić, “spržio” dio srčanog mišića čime je smanjeno otežano otjecanje komore.

– Mi smo time izazvali arteficijalni kontrolisani infarkt te grane lijeve srčane arterije, tzv. ceptalne arterije. Kad izazovemo infarkt dolazi do smanjenja srčane mase u tom dijelu i to se može vidjeti na koronarografiji. Ono što je posebno važno jeste što dolazi do smanjenja krvnog pritiska u lijevoj komori koji je bio enromno povećan. Jedan od markera da je procedura uspješno izvedena upravo je bio nagli pad krvnog pritiska – objasnio je Jahić.

Nakon procedure bilježi se začepljena prva grana srčanog mišića…

… uz pad pritiska u lijevoj komori srca (plava linija)

Prema njegovim riječima, do sada su bh. građani, koji su imali ove zdravstvene probleme, upućivani najčešće u Tursku na izvršenje zahvata.

– Nadamo se da za tim više neće biti potrebe jer imamo odlične stručnjake i neophodnu opremu – kazao je Jahić.

Saznajemo kako se 65-godišnja pacijentica, koja je podvrgnuta ovoj proceduri, osjeća dobro.

– Pacijentica se subjektivno osjeća odlično, nema nikakvih tegoba, a postoje i objektivni pokazatelji, kao što je koronarografija, vrijednost krvnog pritiska u komori srca, odnosno u aorti, te promjene na EKG-u koji nam govore u prilog da je procedura uspješno izvedena – zaključio je Jahić.

(TIP/Izvor: Faktor.ba)