Gradsko vijeće Tuzla usvojilo nove olakšice u cilju smanjena individualnih ložišta koje zagađuju zrak

30.01.2020 18:09
 

Na tematskom dijelu sjednice Gradskog vijeća Tuzla koja je održana u četvrtak razmatrana  je informacija o stanju aerozagađenja na području Grada Tuzle. Tokom rasprave ukazano  je na složenost problematike, potrebu sistemskog pristupa rješavanju problema, od strane svih nivoa vlasti, pa sve do podizanja svijesti svakog pojedinca. S tim u vezi, usvojene su nove olakšice za građane kako bi se smanjio broj individualnih ložišta.

Nove  olakšice

Jedna od novih olakšica jeste sufinansiranje troškova nabavke i ugradnje kompaktnih podstanica za individualne stambene objekte u dijelovima grada u kojima je sistem daljinskog grijanja izgrađen po ranijem konceptu. U tim dijelovima grada stambeni objekti mogu se isključivo priključiti preko ugrađene kompaktne podstanice čija nabavka i ugradnja je u odnosu na mjerno-regulacionu stanicu (u dijelovima grada sa novim konceptom) više nego duplo skuplja. Druga olakšica se odnosi na ukidanje naknade za angažovani kapacitet za individualne stambene objekte. To znači da građani koji žele da se priključe na centralno grijanje bili bi oslobođeni plaćanja ove finansijske obaveze. Naprimjer, za stambeni prostor od 150 kvadrata visina naknade do sada je iznosila oko 840 KM. Treća olakšica se odnosi na podsticaje građanima za nabavku peći na pelet u iznosu do 50 posto. U cilju zaštite zdravlja najmlađe populacije iz Budžeta će biti izdvojena sredstva za nabavku prečistača zraka za sve odgojne grupe u svim vrtićima JU Naše dijete Tuzla, čiji je osnivač Grad Tuzla.

Podsjećamo, osim širenja mreže toplifikacije, od 2019 godine, kada je Gradsko vijeće donijelo Odluku o sufinansiranju mjera smanjenja aerozagađenja, vlasnici objekata na ime subvencije mogu dobiti do 5.000 KM za toplotne pumpe i utopljavanje zgrada  radi eliminisanja peći na fosilna goriva.

˝Dodatna olakšica jeste sufinansiranje troškova nabavke i ugradnje kompaktnih podstanica za individualne stambene objekte, kao i ukidanje naknade za angažovani kapacitet za individualne stambene objekte. Želimo uvesti novi poticaj za uvođenje peći na pelet tako što ćemo finansirati 50 posto troškova zainteresiranih građana. Za sve projekte poticaja uvjet za dobijanje sredstava neće biti da je objekat legalan, pa čak ni to da je predat zahtjev za legalizaciju. Cilj nam je da smanjimo broj individualnih ložišta. Planiramo za vrtiće čiji je osnivač grad nabaviti prečišćivače zraka˝, izjavio je je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

Foto: TIP.ba

Prema njegovim riječima, glavni uzročnici zagađenja zraka u Tuzli  su Termolektrana Tuzla, individualna ložišta i saobraćaj. ˝U vremenu temperaturnih inverzija opasna je i najmanja emisija. Grad Zagreb koji ima budžet 2 milijarde KM i nije mogao da riješi problem zagađenosti zraka upravo zbog temperaturnih inverzija. Sarajevo koje ima budžet preko milijardu KM, također nije mogao riješiti problem zagađenog zraka. Mi shvatamo situaciju i imamo sasvim realan program koji svake godine dopunjavamo. Zahtjevamo od Vlade FBiH i Termoelektrane Tuzla da pod hitno ugrade uređaj za odsumporavanje. S druge strane, radimo sve što možemo s ciljem  da smanjimo broj individualnih ložišta u Tuzli koji se griju na ekološki neprihvatljin način˝ , istakao je gradonačelnik Tuzle.

Šta radi vlast u Tuzlanskom kantonu?

Iako je Gradsko vijeće Tuzla, krajem 2017. godine, podnijelo Inicijativu vlastima TK za izmjenu Zakona o komunalnim djelatnostima, kako bi se vlasnicima svih poslovnih prostora i većih stambenih zgrada naložilo da su obavezni da se priključe na daljinsko grijanje, ukoliko za to postoje tehničke mogućnosti ili da pređu na neki drugi ekološki prihvatljiv način zagrijavanja i prestanu koristiti fosilna goriva, ovaj zakon do sada nije donesen.

˝Pošto smo stvorili uvjete da se toplificiraju svi veliki objekti tražili smo od vlasti  Tuzlanskog kantona da naloži vlasnicima kolektivnih objekata da se priključe na centralno grijanje ili da ugrade toplotne pumpe, samo da ne koriste fosilno gorivo. Federalno ministarstvo upravlja zatvorom koji dimi, a može se priključiti na daljinsko grijanje. Neka FBiH plati podstanicu i priključi zatvor na centralno grijanje u Tuzli˝, kaže Imamović i dodaje: ˝Zbog zagađenosti zraka i drugih ekoloških problema u Tuzli, Lukavcu, Živinicama i drugim gradovima i općinama TK, Kanton umjesto jedoga, mora imati najmanje 10 ekoloških inspektora. Grad Tuzla ulaže velika novčana sredstva u širenje mreže daljinskog grijanja, te daje velike poticaje za utopljavanje objekata i toplotne pumpe, a Tuzlanski kanton koji ima višestruko veći budžet od Grada Tuzle, takve poticaje ne daje˝.

Foto: TIP.ba

Kasumović (SBB): ‘Ovo je odraz dugogodišnje nebrige vlasti’

˝Na neke stvari možemo, a na neke ne možemo uticati.Po nama najveći problem je što se ovoj problematici nikada nije pridavalo dovljno pažnje na lokalnom nivou. Ovo je odraz  dugogodišnje nebrige vlasti o ovom pitanju. Radilo se na proširenju toplifikacije uz izuzetno visoke naknade tako da najveći broj građana nije mogao sebi da priušti priključenje na gradsku mrežu centralnog grijanja. Mi ćemo poduzeti sve da se to svede na neku simboliku, tako da bude dostupna svakom građaninu, a samim time da se smanji aerozagađenje u  gradu. Stava smo da su indivudalni objekti i ložišta najveći zagađivači u gradu. Nemamo zeleni val u saobraćaju, na te stvari moramo uticati kako bi grad prodisao˝, rekao  je za TIP predsjednik Kluba vijećnika SBB-a u GV Tuzla Elvir Kasumović.

Foto: TIP.ba

Tupajić (SDA): Ulagati više novca  u širenje mreže toplifikacije’

˝Problem zagađenja zraka u Tuzli je kompleksan problem i mora se sistemski rješavati. Po našem mišljenju Grad Tuzla nema strategiju. Nemamo katastar zagađivača, nije izvršena dijagnoza problema kojeg bi onda trebali rješavati. Mi smo stava da treba više sredstava koje dobijamo od Termoelektrane Tuzla ulagati u širenje mreže toplifikacije. To su mjere koje bi znatno poboljšale kvalitet zraka u Tuzli˝,  mišljenja je predsjednik Kluba poslanika SDA u GV Tuzla Mirza Tupajić.

Država nijemi posmatrač

Imamović je mišljenja je da se u rješavanje problema aerozagađenja mora uključiti državna vlast koja do sada nije reagovala.˝S obzirom da je u svakom bh. gradu slična situacija kada je u pitanju aerozagađenje, Država BiH mora napraviti doktrinu. Jeste li zapazili da za razoliku od vlada drugih država naša se nije niti oglasila po ovom pitanju. Treba nam dobar državni zakonski okvir da se onome ko dimi zabrani da to radi. Dok država ne napravi dobar zakonski okvir mi radimo sve ono što je u našoj moći. U Tuzli radimo i ulažemo više novca i truda od bilo koje lokalne zajednice u BiH˝, istako je Imamović.

Foto. TIP.ba

Direktor Termoelektrane Tuzla: ‘Tuzli je do sada uplaćeno oko 24 miliona i 970 hiljada KM’

Direktor Termoelektrane Tuzla Izet Džananović je kazao da je od 2013. do kraja 2019. godine negativan utjecaj Termolektrane Tuzla značajno smanjen primjenom tehničkih, ali i drugih mjera. ˝Zaključno sa 2019. godinom emisija prašine smanjena za 55 posto. Za razliku od onoga što je gradonačelnik rekao, TE Tuzla ima validan, kontinuiran i provjeravan monitoring. Termolektrana Tuzla je  u Federalni fond za zaštitu ukoliša i budžet Grada Tuzla do sada po osnovu naknade za zagađenje uplatila više od 50 miliona KM. Tuzli je uplaćeno, zaključno sa 31.12. prošle godine, oko  24 miliona i 970  hiljada KM. Međutim, ovo nije problem koji se može riješiti sa nivoa grada, nego se mora rješavati sa viših nivoa vlasti u BiH˝, kazao je Džananović.

Imamović: ˝Do sada je u toplifikaciju Tuzle uloženo 35 miliona KM’

˝Do sada je u toplifikaciju Tuzle uloženo 35 miliona KM. Kada je u pitanju Zakon o izdvajanju djela prihoda od Elektroprivrede BiH zakon je definisao koje su to oblasti. Ako građani zbog kvaliteta života žele širenje vodovodne mreže ti moraš iz tih sredstava dati, jer je zakon tako predvidio. Ako žele cestu, ambulantu, most i za to moraš dati. Ne može sve biti uloženo u mjere aerozagađenja koje su ljudima najaktuelnije u januaru, nego u sve mjere koje su predviđene zakonom, a odnose se na kvalitet života˝, navodi Imamović za TIP.

Foto: TIP.ba

Neravnomjerna raspodjela naknada lokalnim zajednicama u FBiH

Kako se u Federaciji BiH sa dva različita Zakona uređuje izdvajanje sredstava po osnovu rada elektroenergetskih objekata  termoelektrana i hidroakumulacionih objekata) naknada lokalnim zajednicama na čijem području se nalaze termoelektrane je šest puta manja od naknade općinama i gradovima na čijem području se nalaze hidroakomulacioni objekti.

˝Tražimo da se iznos navedenih naknada izjednači na način da se poveća iznos izdvajanja lokalnim zajenicama, na čijem području se nalaze termoelektrane, kao što su Tuzla i Kakanj ili da se ukupan iznos sredstava ravnomjerno raspodjeli na općine i gradove. Općina Prozor Rama ima 14 hiljada stanovnika i budžet preko 30 miliona KM, pa to je isto kao da bi Tuzla na ovaj budžet imala još 200 miliona KM˝, zaključio je Imamović.

Nakon rasprave usvojeni su sljedeći zaključci:

Gradsko vijeće Tuzla prihvata Informaciju Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica o zagađenosti zraka na području grada Tuzle, sa prijedlogom mjera.

Zadužuje se Stručna služba Gradskog vijeća da izvod iz stenograma sa tematskog dijela sjednice dostavi Gradonačeniku i Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica.

Traži se od Gradonačenika grada Tuzle i Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, da razmotre sve zaključke predložene od strane klubova vijećnika i vijećnika date tokom rasprave, te sagledaju zakonske, finansijske i faktičke mogućnosti za njihovu realizaciju. Da u skladu sa raspravom i predloženim zaključcima, za februarsku i jednu od narednih sjednica Gradskog vijeća Tuzla, pripreme odgovarajuće odluke, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta zraka i smanjenja zagađenja zraka na području grada Tuzle.

(TIP/Autor: Adis Jašarević)

3 komentara na Gradsko vijeće Tuzla usvojilo nove olakšice u cilju smanjena individualnih ložišta koje zagađuju zrak

 1. raton

  31. 01. 2020. - 14:30

  Čuj nebriga dugodoišnja.. podstanice skupe..pa dajte nama po Slavninovićima, Siminhanu, Solini ili Miladijama da možemo se priključiti pa neka je podstanica i 3.5 hiljade ali je tvoja.. lično.
  Nego ste naučili da sve dobijate džaba po gradu i uz gradska ta naselja, pa vam je to puno.. uzmi care moj loži ugalj pa ćeš vidjeti koliko ćeš potrošiti i truda uložiti..ne kažem da ne treba nalaziti načine ali po svaku cijenu pričati kako ništa nije urađeno i godinama da nije .. čista glupost.

  Tek da i ti nešta kažeš..Kasumoviću.(nekad je bolje šutati nego svašta pričati).
  P.S Nije mi namjera braniti Imamovića jer i ja mu imam zamjerki( a ko to još vlada a da nema zamjerki) ali u tom segmentu se radi i urađeno je dosta i nudi se subvencija i .. ponekad naši građani nisu zadovoljni a ne vide koje mogućnosti imaju da pokušaju riješiti svako svoj problem.
  Tako je bilo i sa parkiranjem.. skupo pola marke, a onda odemo u Sarajevo pa dajemo po pet maraka i nije nam skupo samo da je naći mjesta.. jer ga nema.

 2. Anto

  31. 01. 2020. - 15:44

  NAPOKON SE NEŠTO POKRENULO – SVAKA ČAST !!

  JOŠ SAMO DA BUDE MAŠINA U ŠTO VIŠE ULICA, KAO ŠTO JE ŠI SELO, SLAVINOVIĆI, ITD.

 3. Anto

  02. 02. 2020. - 21:08

  GRIJANE U 6 BOSANSKU, KOJŠINO, ŠI SELO !!!!! POD HITNO !!

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.