Početna » Galerija » Sta se desava sa Sprecom-2

Šta se dešava sa Sprečom? U proteklih par dana došlo je do više incidentnih situacija ispuštanja zagađujućih materija u rijeku!