Vlada TK: Trend porasta broja posjetilaca Zaštićenom pejzažu „Konjuh“

21.05.2019 16:51
 

Vlada Tuzlanskog kantona je  prihvatila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ za 2018. godinu. Osim svojih redovnih poslova, tokom 2018. godine Uprava i uposlenici ove javne ustanove realizirali su nekoliko značajnih projekata koji su prepoznati i za koje su sredstva osigurali i drugi domaći i međunarodni fondovi. Između ostalog to se odnosi na Uređenje vrijednosti južnog dijela ZP KONJUH, odnosno Uređenje Bebravske pećine, Paučkog jezera i rekonstrukciju puta za Bebravsku pećinu. Realizacijom ovih aktivnosti u potpunosti su ispunjeni ciljevi Strategije zaštite okoliš, a kroz unapređenje i promociju područja i potpomognuto dostizanje cilja za samoodrživo upravljanje područjem. Urađena je i studija revitalizacije i zaštite Paučkog jezera sa prijedlogom mjera njegove trajne zaštite i očuvanja. Također, u okviru projekta kojeg je finansirala Vlada Republike Italije, preko organizacije CIFT okončana je izrada Studije biodiverziteta provođena kroz dvije godine u kojima je izvedeno četrnaest misija različitih eksperata, botaničara, zoologa i fitosociologa sa Univerziteta iz Ankone i Camerino, Udruženja Chlora i Centra za prirodne i biološke studije iz Genove. Uz Studiju je izgrađen herbarij biljaka vrsta područja ZP KONJUH sa oko 500 biljnih vrsta. Uz navedeno, započete su aktivnosti direktne podrške JU ZP Konjuh pri obnovi postojeće turističke infrastrukture, označavanja i uređivanja prostora oko prirodnih znamenitosti te nabavke opreme i materijala za izradu objekata u službi upravljanja ovim područjem. Domaćinski način upravljanja ovim područjem i njegova promocija rezultirala je nastavkom trenda porasta broja posjetilaca ovom području. Tako je, područje 2016. godine posjetilo 60.000 registriranih posjetilaca, 2017. njih 63.500, dok je tokom 2018. godine registrirano 69.000 posjetilaca ovom području. Ipak, u Izvještaju se navodi i da je nažalost još uvijek prisutno neadekvatno korištenje prostora zaštićenog pejzaža od strane lokalnog stanovništva. Obzirom na prethodnu dugogodišnju praksu lokalno stanovništvo i dalje pokušava da ovo područje koristi za snabdijevanjem ogrjevnim drvetom, ispašu stoke, sakupljanje šumskih proizvoda, ljekovitog bilja, lova, ribolova, uzimanja šljunka, kamena i drugih vrijednosti, što stvara određene poteškoće u radu, te utiče na prihode Ustanove. S tim u vezi u narednom periodu jedna od aktivnosti bit će usmjerena i na suzbijanje ovih negativnih pojava, ističu iz JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“.

 Prihvaćen Izvještaj o radu Doma za djecu bez roditeljskog staranja

Vlada je prihvatila i Izvještaj o radu JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla za 2018. godinu. U protekloj godini Dom je nastavio da radi na unaprjeđenju kvalitete uslova boravka djece u svim sadržajima Doma, da stvara povoljne prilike za zdravo odrastanje djece i nastojao je da  obezbijedi što kvalitetniji stručni rad sa korisnicima. Naročito u prošloj se godini nastojalo putem medija prezentirati pozitivne pomake u radu Doma, sa posebnim akcentom na novootvorene usluge kao i uspijehu u radu sa korisnicima. Posebne aktivnosti vođene su na uspostavljanju saradnje sa lokalnom zajednicom, pojedincima, udruženjima i pravnim subjektima u cilju uspostavljanja saradnje i partnerskih odnosa. Ostvarena je i značajna saradnja sa brojnim donatorima koji su prepoznali rad i aktivnosti Doma, te mu pomogli u izvršavanju svakodnevnih aktivnosti. Zahvaljujući donatorima nabavljane su potrepštine za svakodnevne potrebe Doma i korisnika smještenih u Dom što je doprinijelo kvalitetnijim uslovima za boravak štićenika. Kroz organizovan rad svih uposlenih Dom se izdigao iz sivila socijalne interakcije i postao prepoznatljiv po svom radu i aktivnostima koje vodi. Dostigli smo nivo respektabilne ustanove sa značajnim učešćem u društvenim dešavanjima prije svega Kantona pa i BiH. Već je ranije govoreno da je Dom u procesu transformacije, koja prije svega podrazumijeva usklađivanje vlastitih standarda sa standardima EU. Dom je prvi Dom u BiH koji je ušao u proces transformacije i koji je na korak do okončanja ovog postupka. Kada je u pitanju sama transformacija Doma pored svih dobrih koraka koje su poduzete javili su se i značajni izazovi u samom funkcionisanju novih usluga. Nedostatak stručnog kadra i ne mogućnost zapošljavanja novih stručnih osoba segment je koji otežava sam proces rada. Vidljivi nedostatak u formiranju novih usluga jeste i zakonska regulativa koja ne prati sam proces transformacije. Prilikom izrade plana transformacije vodilo se računa da se i standardi na nivou Federacije, ali i Tuzlanskog kantona usklade sa standardima koji vaze u zemljama EU, ali se jako malo uradilo na tom polju. Primjera radi, prilikom plana transformacije predviđen je Dnevni centar za djecu i porodice pod rizikom od razdvajanja. U vrijeme kreiranja prijedloga Federalni standardi predviđali su takvu uslugu, međutim početkom 2016. godine na Federalnom nivou doneseni su novi minimalni standardi za ustanove socijalne zaštite gdje je usluga dnevnog centra moguća jedino kao usluga dnevnog centra za stara lica kojima je neophodna zdravstvena briga. Pomenutim problemom dovedeno je u pitanje funkcionisanje dnevnog centra za djecu. Na kraju važno je istaknuti, da Dom ulaže znatne napore kako bi se misija i cilj djelovanja Doma ispunili, obezbijedili optimalni uslovi boravka korisnika i pružila stručna podrška svim kategorijama korisnika. Imajući u vidu rezultate postignute tokom protekle godine, Dom je u potpunosti izvršio povjerenu zadaću.

204.800,00 KM za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih

Vlada je donijela Programa kojim s utvrđeni uslovi, kriteriji i postupak za raspodjelu sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih. Za ove namjene Vlada je Budžetom planirala ukupno 204.800,00 KM. Ovim programom za sufinansiranje troškova električne energije raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i kućicama Holandske Vlade je planirano 94.800,00 KM, za sufunansiranje troškova nabavke ogrjeva (uglja, drva) raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima i najugroženijim raseljenim porodicama u individualnom smještaju 90.000,00 KM, a za sufunansiranje troškova socijalno neprofitnog stanovanja 20.000,00 KM. Pravo na ovu vrstu pomoći imaju raseljene osobe smještene u izbjegličkim naseljima i kućicama Holandske Vlade na području Tuzlanskog kantona pod uslovom da imaju priznat status raseljenog lica i da ukupni prihodi po članu domaćinstva ne prelazi 14% prosječne plate u Tuzlanskom kantonu iz prethodne godine.

Uvezivanje radnog staža

Vlada je prihvatila Informaciju o broju radnika i visini obaveza za neuvezani radni staž u privrednim društvima koja su još uvijek u većinskom državnom vlasništvu nad kojima pravo upravljanja vrši Tuzlanski kanton, kao i privredna društva koja su bila u većinskom državnom vlasništvu nad kojima je pravo upravljanja vršio Tuzlanski kanton nad kojima se vodi stečajni postupak, a koja ispunjavaju uslove Javnog poziva Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2019. godinu. Vlada Tuzlanskog kantona će, nakon objavljene Odluke o izboru korisnika grant sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, nastaviti sve potrebne aktivnosti na iznalaženju mogućnosti subvencioniranja preostalog dijela obaveza po osnovu doprinosa za zdravstvenog osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti. Također, Vlada je danas imenovala i radnu grupu za izradu prijedloga mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restruktuiranja i privatizacije ostali ili ostaju bez posla, a u vezi sa objavljenim Javnim pozivom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Zadatak radne grupe je da izradi prijedlog mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika i da ga dostavi Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje TK. Prijedlog treba da sadrži konkretne mjere za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije ostali ili ostaju bez posla. Pored općeg, pravnog i finansijskog okvira prijedloga mjera treba da sadrži i konkretne odredbe koje se odnose na uplatu doprinosa za bivše zaposlenike (povezivanja radnog staža) koji su stekli uslove za odlazak u penziju i izvor sredstava za uplatu tih doprinosa.

(TIP)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.