Lugavić: ‘Za projekte zapošljavanja izdvojili smo preko 600 hiljada KM’

19.05.2019 11:36
 

Mjerama aktivne politike zapošljavanja, kroz projekte ‘Zapošljavanje i nova radna mjesta’ i ‘Siguran start’, do sada je Grad Tuzla potpomogao otvaranje novih radnih mjesta, odnosno zapošljavanje i samozapošljavanje više stotina nezaposlenih osoba.

Grad Tuzla je u 2018. godinu za mjere aktivne politike zapošljavanja, te za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima, izdvojio nešto više od 600.000 KM, što je nastavak kontinuiteta u politici i strateškom opredjeljenju grada da se aktivnim pristupom i direktnom podrškom stimulišu privredni subjekti za upošljavanje novih radnika, ali i  da se stimulišu nezaposlene osobe da registracijom vlastite firme, bilo privrednog društva ili samostalne djelatnosti, regulišu svoje zapošljavanje, što se može smatrati i određenim vidom podrške za samozapošljavanje nezaposlenih osoba iz Tuzle.

˝Za projekte zapošljavanja i otvaranja novih radnih mjesta  u 2018. godini smo izdvojili nešto preko 600 hiljada KM, što predstavlja značajan iznos u odnosu na druge jedinice lokalne samouprave, ali i neke kantone. Takva politika je omogućila otvaranje novih radnih mjesta. Tokom prošle godine imamo registrovano preko 220 novih privrednih subjekata˝, izjavio je za TIP  šef  Službe za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti grada Tuzla, Zijad Lugavić.

Kako saznajemo, realizovanim mjerama aktivne politike zapošljavanja i podrške privatnih preduzeća i poduzetnika u 2018. godini omogućeno je zapošljavanje ukupno 139 osoba sa evidencije nezaposlenih osoba, podržano je 45  subjekata osnovanih u 2018.  (preduzeća, obrti i druge vrste samostalnih djelatnosti, kroz projekat „Siguran start“), što predstavlja podršku u zapošljavanju odnosno samozapošljavanju najmanje 45 osoba. Obezbjeđene su stipendije za školsku 2018/2019 godinu za 16 mladih osoba-učenika koji su upisani za deficitarna zanimanja, za koja postoje potrebe na tržištu rada (obućari i slastičari). U segmentu primarne poljoprivredne proizvodnje obezbjeđeno je unapređenja kapaciteta i povećanje stočnog fonda za 16 novih muznih grla, u okviru 8 registrovanih obrta.

Foto: TIP.ba

˝Najznačajnija realizovana aktivnost za 2018. godinu, ali i za buduće godine, je izrada Regulacionog plana Zone budućeg razvoja Irac-Jug koja će predstavljati najveću investiciju u Bosni i Hercegovini do sada. U okviru te investicije radit će veliki broj naših kompanija na izgradnji kompleksa, ali i nakon izgradnje. Tu će doći do otvaranja velikog broja novih radnih mjesta˝, kazao je šef  Službe za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti za TIP i dodao: ˝Imamo naš BIT Centar koji je najveći centar visokih tehnologija na Balkanu. Centar koji je promijenio koncept razmišljanja mladih Tuzle da ne odlaze u inostranstvo, nego da ostanu  ovdje. Prošle godine smo došli u situaciju da imamo veću potražnju za tim radnim mjestima nego ponudu radne snage. Ubrzano radimo na obezbjeđenju dodatnog prostora za BIT Centar, a sve kako bi smo omogućili otvaranje novih kompanija i radnih mjesta u IT sektoru u Tuzli˝.

Vezani članak:Video/Foto/Pogledajte idejni projekat stambeno-poslovnog kopleksa ‘Crystalico’ u Tuzli; Imamović: ‘Najveća poslijeratna investicija u BiH’

Prema njegovim riječima, do sada je u BIT Centru radilo 65 kompanija iz oblasti IT sektora koje su zapošljavale oko 400 visokoobrazovanih kadrova. ˝Samo u 2018. godini u BIT Centru je radilo 20 kompanija i u prosjeku je tokom godine bilo oko 200 uposlenih. Ovdje govorimo o velikom potencijalu za budućnost. Ovdje moramo spomenuti i naš Razvojno-poduzetnički centar  Tuzla – Inkubator Lipnica koji je u proteklim godinama iznjedrio oko 800 radnih mjesta. 2018. godina je je bila rekordna po broju kompanija koje su radile tu, ali i po broju usposlenih. U tom kompleksu je radila 31 poduzetnička firma sa 365 uposlenih. ˝, navodi Lugavić.

Šef  Službe za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti osvrnuo se i na značaj Kompleksa Panonskih jezera za  razvoj poduzetništva u Tuzli. ˝Razvoju poduzetništva i promjeni paradigme Tuzle je u mnogome doprinijela izgradnja Panonskih jezera koja svake godine doprinose privlačenju velikog broja turista, a samim time i razvoju turizma, trgovine, ugostiteljstva i hotelijerstva u gradu˝, kazao je Lugavić za TIP.

Foto: TIP.ba

Istakao je i važnost izgradnje komunalne infrastrukture u gradu, kao preduslova za razvoj poduzetništva. ˝Služba za komunalne poslove je cijelu godinu radila na proširenju komunalne infrastrukture što je osnov za otvaranje novih kompanija. Bez razvijene komunalne infrastrukture je nemoguće graditi bilo kakvu poslovnu ideju. Tako da mi imamo 95 posto teritorije grada Tuzle priključen na vodovod i kanalizaciju. Imamo najjaftijije i najbolje grijanje, a naša javna preduzeća iz godine u godine bilježe pozitivne poslovne finansijske reztultate. To nam predstavljas konkurentsku prednost za sve one koji žele da investiraju u Tuzli˝, izjavio je.

Vezani članak:Video/Foto: Tuzla dobila najveći i najljepši trg u BiH; Imamović: ‘Trgovi su mjesto jednakosti’

Projekat “Zapošljavanje i nova radna mjesta” realizovan je putem javnog poziva namijenjenog privrednim subjektima koji obavljaju poslovnu djelatnost na području grada Tuzla i uredno izmiruju porezne obaveze, a  koji su imali potrebu za upošljavanje novih radnika. Realizacijom ovog projekta podržana su 62 privredna subjekta, u kojima su uposlene 123 nezaposlene osobe iz Tuzle, koje su se u 2018. godini nalazile na evidenciji Biroa za zapošljavanje Tuzla.

Saznajemo da je ovaj oblik direktne podrške pokrenut je prvi puta 2015. godine i od tada se u kontinuitetu realizuje. Prevashodni cilj ove mjere je podržati poslodavce za upošljavanje novih radnika, za koje se odobravaju sredstva na ime refundiranja troškova doprinosa u periodu od šest mjeseci, uz obavezu zadržavanja novouposlenog radnika još tri mjeseca, čime se podržava poslodavac u sufinansiranju troškova uposlenog radnika u periodu dok traje njegova obuka i stručno osposobljavanje za rad, kada od radnika ne može očekivati pune efekte rada. Podrška po ovom projektu iznosila je 2.000 KM po jednom uposlenom radniku, a mogla se ostvariti za maksimalno pet novouposlenih radnika, u zavisnosti od ukupnog broja radnika koje upošljava privredni subjekt. Nakon završene procedure po navedenom javnom pozivu, te po isteku žalbenog roka, sa odabranim subjektima sa konačne liste korisnika zaključeni su ugovori o načinu korištenja odobrenih sredstava na ime podrške za upošljavanje novih radnika, te su do kraja 2018. godine, na račune odabrana 62 subjekta uplaćena sredstva na ime podrške za upošljavanje ukupno 123 nezaposlene osobe, u ukupnom iznosu od 246.000 KM, što je u odnosu na planiranih 250.000 KM, izvršenje od 98,40 %, navodeno je u izvještaju Službe za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti.

Projekat „Siguran start“, realizovan je putem javnog poziva namijenjenog privrednim subjektima registrovanim u 2018. godini. Ovaj oblik podrške pokrenut je 2017. godine, prevashodno s ciljem podrške i opstanka novoregistrovanih subjekata u prvoj godini rada (start-up firme), što ujedno predstavlja i vid podrške za samozapošljavanje nezaposlenih osoba iz Tuzle. U strukturi korisnika najviše su zastupljene registrovane samostalne djelatnosti (firme u vlasništvu fizičkih lica). Projekat je pružao nekoliko linija podrške: refundiranje troškova registracije firme, sufinansiranje troškova doprinosa za za vlasnika firme, sufinansiranje nabavke sredstava za rad i opreme, sufinansiranje troškova zakupa poslovnog prostora, te sufinansiranje troškova poslovnih usluga (informatičkih, pravnih, marketinga, knjigovodstva i sl). Za sve navedene linije podrška je iznosila maksimalno 3.000 KM, a mogla se ostvariti samo po jednom osnovu. Do kraja 2018. godine, na račune odabranih, 45 novoosnovanih poslovnih subjekata, uplaćena su sredstva u ukupnom iznosu od 89.500 KM, što je u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 94.000 KM, izvršenje od 95,20 %. Kako su istakli Službi za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, realizovana podrška kroz projekat „Siguran start“, može se smatrati podrškom u zapošljavanju odnosno samozapošljavanju najmanje 45 do tada nezaposlenih osoba. Pored toga, prema novijim informacijama pribavljenim u procesu monitoringa podržanih subjekata utvrđeno je da su svi podržani subjekti i dalje aktivni te da su vlasnici ovih firmi uposlili ukupno 33 radnika, što je dodatni doprinos i efekat ovog oblika podrške.

U okviru Programa novčane podrške privrednih subjekata, u 2018. godini, u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih naroda u BiH (UNDP BiH), u okviru Projekta općinskog, ekološkog i ekonomskog upravljanja (MEG Projekta), realizovan je Projekat jačanja kapaciteta registrovanih obrta u poljoprivredi, koji se pretežno bave proizvodnjom mlijeka. Za realizaciju ovog projekta ukupno raspoloživa sredstva iznosila su  96.000 KM, od kojeg iznosa je iz Budžeta Grada, obezbjeđeno 56.000 KM, dok su donatorska sredstva UNDP-a BiH iznosila 40.000 KM. Prema navodima iz izvještaja Službe za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, realizacijom ovog projekta ostvareni su postavljeni ciljevi i rezultati, iskazani kroz proširenje stočnog fonda, nabavkom 16 novih muznih grla, koja su nabavili vlasnici obrta, za što su im dodijeljena sredstva iz ovog projekta (sredstva za nabavku po 2 muzne krave svakom obrtniku). Realizovana nabavka navedenih 16 muznih grla trebala bi  rezultirati povećanjem proizvodnje mlijeka i otkupa mlijeka za dalju preradu. Pored toga, realizacijom ovog projekta omogućeno je zapošljavanje 15 novih osoba koje su se do tada nalazile na evidenciji nezaposlenih. Ostvareni rezultati i efekti ovog projekta doprinose ukupnim efektima aktivne politike zapošljavanja, te ukupnim efektima realizovanih mjera podrške razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje na području grada Tuzla.

U 2018. godini je realizovan i Projekat “Stipendiranje učenika za deficitarna zanimanja”, kojom mjerom se nastoji rješavati problem poslovnog sektora u nedostatku kvalifikovane radne snage, koji je započet 2016. godine na osnovu iskazanih potreba poslodavaca. U 2018. godini obezbjeđene su i isplaćene stipendije za ukupno 16 učenika, od čega 11 učenika upisanih u treći razred srednje škole za zanimanje obućar (a 2016. i 2017. godine su stipendirani kao učenici upisani u I odnosno II razred navedenog zanimanja), te 5 učenika upisanih u II razred srednje škole za zanimanje slastičar (a 2017. godine su stipendirani kao učenici upisani u I razred navedenog zanimanja).

Realizacija projekata organizacija civilnog društva u oblasti poduzetništva u 2018. godini

U okviru saradnje sa Međunarodnom organizacijom GOPA, uz financijsku podršku Švicarske vlade, u 2018. godini sufinansiran je i realizovan Projekat zapošljavanje mladih, ili skraćeno YEP. Radi se o značajnom Projektu u funkciji unapređenja uslova za razvoj poduzetništva i zapošljavanja. Na ime učešća u ovom projektu, iz sredstava Budžeta Grada Tuzla u 2018. godini, izdvojena su sredstva u iznosu od 15.000 KM. Projekat je obuhvatao populaciju nezaposlenih mladih osoba, nezaposlenih žena, te zaposlenih osoba koje su imale ideju da pokrenu vlastiti posao, što su bile ciljne grupe u ovom projektu. Projektom je obuhvaćeno 30 korisnika, koji su imali mogućnost da prođu kroz kvalitetan i sadržajan proces obuke i razvijanja vlastitih poslovnih vještina: vezano za tržišni nastup, izradu plana proizvodnje ili usluga, zatim kroz proces razvijanja vlastite poslovne ideje odnosno poslovnog plana, a oni koji su uspješno prošli ovaj proces, da formalizuju svoju poslovnu ideju koju su imali na početku procesa inkubiranja i sa kojom su se i prijavili za učešće u ovom projektu. Projekat je trajao 4 mjeseca. Za 10 učesnika koji su uspješno prošli proces obuke za razvijanje poslovne ideje i koji su u konačnici izradili svoje poslovne planove koji su uspješno ocijenjeni, dodijeljeni su certifikati i ovi korisnici će dalje biti podržani u stručnom i finansijskom smislu u fazi formalizacije poslovne ideje, saznajemo iz Službe za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti grada Tuzla.

(TIP/Autor: Adis Jašarević)

 

 

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.