Vlada TK: U toku odlučivanje o zahtjevu za utvrđivanje reprezentativnosti?!

14.06.2018 15:28
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 

Vlada Tuzlanskog kantona obavezna je uvažiti zahtjeve bilo kog sindikata u pogledu utvrđivanja reprezentativnosti, te tako i Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona ali pod uslovima utvrđenim zakonom, te raditi na dodatnom poboljšanju standarda ljekara i stomatologa, kao i svih ostalih uposlenika u oblasti zdravstva. S tim u vezi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak postupa po zahtjevu Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona za utvrđivanje reprezentativnosti. Iako je preliminarno najavljeno da će Rješenje kojim će se odlučiti o zahtjevu za utvrđivanje reprezentativnosti biti doneseno do danas (četvrtak 14.06.2018.godine), Ministarstvo u cilju utvrđivanja činjenica koje se odnose na ispunjavanje zakonskih  uslova za priznavanje reprezentativnosti još prikuplja podatke relevantne za odlučivanje, te će odmah nakon zaprimljenih podataka relevantnih institucija pristupiti nastavku postupka.

 Podsjećamo, Vlada je u obavezi poštivati zakonske odredbe i pravosnažne sudske presude, te uvažiti i provjeriti eventualno nove elemente i činjenice, kao i dokaze koje je sindikat priložio u Zahtjevu, a koji bi mogli utjecati na rješavanje zahtjeva.

Imajući u vidu sve navedeno, a obzirom da je javnosti višekratno prezentirana jedna strana priče, dužni smo javnosti, u cilju stvaranja cjelokupne i objektivne slike o ovoj tematici, prezentirati bitne aspekte na kojima se temelji i postojeća sudska praksa.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK je novembru 2015. godine Rješenjem utvrdilo reprezentativnost Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije za oblast zdravstva u TK. Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu je protiv donesenog rješenja podnio tužbu Kantonalnom sudu u Tuzli.

Kantonalni sud u Tuzli je tužbu uvažio, te poništio doneseno Rješenje Ministarstva.

U obrazloženju presude Sud citira odredbe Zakona o radu, kojim je propisano da se Sindikat smatra reprezentativnim, ako, između ostalog, ima potreban procent učlanjenosti zaposlenih u skladu sa ovim zakonom.

„Pored toga odredbama člana 124. istog Zakona propisano je: „Reprezentativnim sindikatom za jedno ili više područja djelatnosti smatra se sindikat koji, pored uslova iz člana 122. ovog zakona ispunjava i uslov da ima najmanje 30% članova od ukupnog broja zaposlenih u području djelatnosti (grani) na teritoriji Federacije, odnosno području kantona““.

Također, u ovoj presudi se navodi da Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije nema potreban procent učlanjenosti zaposlenih, u skladu sa Zakonom, odnosno da nema neophodni minimum 30% članova od ukupnog broja zaposlenih u području djelatnosti (grani) na području Kantona.

Prema trenutnim podacima Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu okuplja 4.200 osoba, od ukupno 5.300 zaposlenih u zdravstvu TK, dok je oko 1.100 doktora medicine i stomatologije članova Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije.

„…reprezentativnost sindikata utvrđuje se stavljanjem u odnos broj članova Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK sa ukupnim brojem zaposlenih u grani djelatnosti u koju spadaju članovi koji čine taj sindikat, a ne sa ukupnim brojem zaposlenih doktora medicine i stomatologije TK, kako je pogrešno bilo učinjeno u postupku donošenja osporenog akta, budući da nije ostavljena mogućnost da se reprezentativnost bilo kojeg sindikata ocjenjuje stavljajući u odnos broj članova tog sindikata sa brojem zaposlenika određene struke ili zanimanja u okviru određene grane djelatnosti.“, stoji u presudi Kantonalnog suda iz 2016. godine.

Postupajući po uputama Suda, Kantonalno ministarstvo je donijelo novo Rješenje kojim je odbijen Zahtjev Strukovnog sindikata za utvrđivanje reprezentativnosti.

Protiv ovakvog rješenja, Strukovni sindikat je podnio tužbu koju je, u junu 2016. godine, Kantonalni sud odbio.

U ovoj presudi jasno se navodi da su neosnovani navodi iz tužbe Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije, a u pogledu kršenja prava njegovih članova. „… u konkretnom slučaju se nije odlučivalo o pitanjima koja se tiču prava i sloboda sindikalnog udruživanja, odnosno osnivanja sindikata, zbog čega slobode sindikalnih članova nisu ni mogla biti povrijeđena…“, navodi se u presudi.

U pogledu reprezentativnosti sindikata i potpisivanja kolektivnih ugovora Sud zaključuje da je Zakonom o radu propisano da granske kolektivne ugovore za zaposlene u organima državne službe, sudske vlasti, javnih ustanova i drugih budžetskih korisnika zaključuju Vlada i reprezentativni sindikat, te da je reprezentativni sindikat dužan da sarađuje sa drugim sindikatima sa manjim brojem članova, radi izražavanja interesa i zaposlenih koji su učlanjeni u taj sindikat.

„Iz sadržaja navedenih odredaba vidljivo je da se kolektivni ugovori zaključuju kao granski, a ne kao strukovni, zbog čega je i odredbama o reprezentativnosti sindikata propisano da se reprezentativnost određuje isključivo za područja djelatnosti, odnosno grane djelatnosti,…. …bez obzira na njihove konkretne struke, zanimanja i profesije, zbog čega Zakon o radu uopće i ne pominje tkzv. strukovne sindikate“ navodi se u Presudi, i naglašava da je reprezentativni sindikat dužan da sarađuje sa drugim sindikatima sa manjim brojem članova, što po shvatanju Suda ostavlja mogućnosti tkzv. strukovnim i drugim sindikatima da svoja prava u kolektivnom pregovaranju mogu štititi i kroz zajednički nastup sa reprezentativnim sindikatom u kolektivnom pregovaranju.

Također, imajući u vidu da se Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije poziva na reprezentativnost utvrđenu na Federalnom nivou, Sud je pravno irelevantnim ocijenio pozivanje na Rješenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, kao i tvrdnju da su mnogi drugi kantoni i vlade kantona dale suglasnost ili utvrdili reprezentativnost Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije, budući da se aktima organa uprave ne mogu mijenjati imperativne zakonske odredbe.

Uzimajući u obzir sve navedeno, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak sagledava sve činjenice, odredbe zakona koji tretiraju ovu oblast, kao i činjenice na kojima svoj zahtjev temelji Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije, te će na osnovu toga donijeti konačnu odluku.

 Na kraju moramo naglasiti i činjenicu da je većina zahtjeva za poboljšanje materijalnog statusa i standarda doktora i svih drugih uposlenih u oblasti zdravstva već uvažena i inkorporirana u već potpisani Kolektivni ugovor za oblast zdravstva u Tuzlanskom kantonu, te da će se ova prava primjenjivati na sve uposlenike u zdravstvu, bez obzira na sindikalno članstvo.

(TIP/Saopštenje za javnost Vlade TK)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

6 komentara na Vlada TK: U toku odlučivanje o zahtjevu za utvrđivanje reprezentativnosti?!

 1. Divergent

  14. 06. 2018. - 16:25

  Kao što to rekoh, trošeći dio dragocjenog vremena na prepiske na ovom portalu…

  Kantonalni sud je, slijedeći odredbe međunarodnog i nacionalnog prava, već 2016. godine donio negativnu presudu,temeljenu upravo na onome o čemu sam u par navrata pisao, u pogledu reprezentativnosti sindikata ljekara i stomatologa.

  Zbog toga mi je drago, i ostavlja tračak svjetla na kraju tunela.

  Premda, da sada ponovno donosim odluku po istom pravnom pitanju, u pogledu istog spora, odnosno ponovnog zahtjeva sindikata ljekara i stomatologa da im se prizna reprezentativnost, glatko bih ga odbio primjenom načela “ne bis in idem” – izuzev u slučaju da su okupili više od 4.200 članova koliko okuplja drugi, “neljekarski” sindikat. Obzirom da to nisu uspjeli, nego broje 1.100 članova —> ne bis in idem.

  Još očekujem da i kantonalna vlada, odnosno, nadležno ministarstvo postupi prema prethodnoj sudskoj odluci i da se cijela priča jednom za svagda završi.

  Na kraju, iz prezentirane vijesti se očigledno vidi da su Rješenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i odluke vlada drugih kantona koji su ljekarskim sindikatima priznali reprezentativnost NEZAKONITI.

  Ko je, u to doba, u federalnom ministarstvu za rad i socijalnu politiku donio rješenje o reprezentativnosti sindikata ljekara, morao bi snositi punu pravnu odgovornost za kršenje međunarodne i nacionalne legislative. Izuzev ako u pomenuto federalno ministarstvo nije guzove uvalio/uvalila – zna se kako.

  Još jednom ču iskoristiti priliku i ponoviti:

  VRIJEME JE ZA DOLAZAK NA SCENU ISTINSKIH STRUČNJAKA – tako i u okviru Prava.

 2. Divergent

  14. 06. 2018. - 17:32

  Zaboravih nešto bitno.

  Htio bih da se sada, nakon ovog saopćenja, svi zajedno vratimo na objave PODRŠKE LJEKARIMA koju su, putem TIP-a dali

  – kantonalni odbor DF-a i njegov čelnik, doktor pravnih nauka, Zlatan Begić,
  – kantonalni odbor SDP-a na čelu sa Enverom Bijedićem
  – kantonalni odbor SDA na čelu sa… ne znam kim.

  Uvidjećemo da je,

  – kako je to vrlo dobro primjećeno od strane drugog komentatora na portalu (nick NoviKomentator 2018), doktor pravnih nauka, Zlatan Begić, koji pretendira da ga se doživi kao pravnog eksperta, napravio kardinalnu pravnu grešku kroz saopćenje koje je upućeno od strane instance DF-a na čijem je on čelu, a kroz koje je podržan sindikat ljekara i stomatologa. Grešku ravnu totalnom ignoriranju Prava.

  – kako je, kroz saopćenje kantonalnog odobora SDP-a, učinjeno jednako ignoriranje Prava;

  – kako je u saopćenju SDA učinjeno jednako ignoriranje Prava.

  Šta da kažem dalje ?

  Dovoljno ste odrasli i zreli – nadam se. Prepoznajte jeftinu demagogiju i populizam kroz vrlo opasno i javno negiranje Prava, međunarodne i nacionalne legislative.

  Od čega NIKO od nas koji smo sačuvali čast i obraz neće imati korist NAKON izbora u oktobru 2018.

  Ako ste uvjereni u suprotno – onda ste potpuno ludi.

  2.) Želio bih čuti izjavu SBB ministra Bate Hadžiefendića u kojoj će nam svima pojasniti na kojem pravnom osnovu je, na prethodnom sastanku, isticao kako će danas doći do priznavanja reprezentativnosti sindikata ljekara i stomatologa, te potpisivanja ugovora.

 3. Divergent

  14. 06. 2018. - 18:19

  Da zasladim stva – do kraja.

  Analizom turbulentih političkih prilika u 2015. godini, u vezi sa smjenom dotadašnjih i dolaskom novih ministara na nove pozicije u federalnim ministarstvima (oktobar 2015. godine), došao sam do zaključka

  da je NEZAKONITO Rješenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o utvrđivanju reprezentativnosti Sindikata doktora medicine i stomatologije za područje djelatnosti doktora medicine i stomatologije (UPI 03-34/12-42/15 od 12.07.2016. godine) doneseno i potpisano od strane federalnog Ministarstva rada i socijalne politike, na čijem je čelu tada bio (a i sada je)

  ministar VESKO DRLJAČA, politički kadar SBB-a.

  Da ne bude nejasnoća: obzirom da nisam imao uvid u pomenuto NEZAKONITO rješenje, moram se djelomično ograditi i reći da je velika mogućnost da je pomenuto rješenje doneseno i potpisano od strane Sektora za rad i zapošljavanje koji je dio pomenutog Ministarstva, na čijem je čelu

  Ernis Imamović, prvobitno kadar SDA kadar, pa potom kadar SBB.

  Živjeli !

 4. roentgen

  14. 06. 2018. - 18:29

  Postoji zakon o liječništvu FBiH ( službene novine FBiH 56/13 )…ovaj zakon tretira liječništvo kao posebnu djelatnost tako da sindikat ljekara ima 90 posto članova u oblasti liječničke djelatnosti…ova vlada će snositi katastrofalne posljedice svojih odluka a najveću štetu će trpiti običan puk…

  • Divergent

   14. 06. 2018. - 18:31

   PRESTANI OBMANJIVATI

   – SEBE,
   – TVOJE KOLEGE I
   – JAVNOST KOJA SE NE RAZUMIJE U PRAVO !

  • NoviKomentator2018

   14. 06. 2018. - 20:58

   Zakon o liječništvu nema baš nikakve veze sa pitanjem reprezentativnosti sindikata i vaše pozivanje na ovaj zakon u tom smislu je potpuno promašeno.

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.