UKC Tuzla ponovo podnio tužbu kojom će pokušati zabraniti štrajk SSDMiS TK

30.05.2018 18:57
 

Povodom potpisivanja kolektivnog ugovora za oblast zdravstva na području TK između Vlade TK i Nezavisnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu 29.05.2018.godine u kojem su regulisana prava i obaveze  doktora medicine i stomatologije  bez saglasnosti Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije koji predstavlja 88% doktora u TK.

S obzirom na saopštenje Vlade TK vezano za prihvatanje teksta Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području TK, SSDMiS FBiH i TK je primoran da reaguje na niz netačnih informacija koje kod javnosti stvaraju sliku da je pitanje doktora i kolektivnog ugovora uspješno riješeno a najavljeni štrajk SSDMIS bespotreban.

Želimo da skrenemo pažnju na slijedeće:

 1. Na području FBIH djeluju 2 sindikata: prvi, Nezavisni sindikat uposlenih u zdarvstvu i drugi Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije. Nezavisni sindikat uposlenih u zdravstvu uključuje sve uposlene u oblasti zdravstva, ali samo nekolicinu ljekara manje od 10%. Prema registru Ljekarske komore TK, licencu za rad na području TK ima 1150 ljekara. U Strukovni sindikat je učlanjeno 1020 ljekara na području TK ili preko 90% koje Vlada TK ne smatra za partnera i jednostrano nas je izbacila iz pregovaračkog procesa bez potpisivanja kolektivnog ugovora za djelatnost doktora medicine i stomatologije za što je imala obavezu Sporazumom potpisanim sa Vladom TK od 12.12.2017. god. kojim nam je priznata reprenzetativnost koju crpimo sa federalnog nivoa i uvaženi smo za socijalnog partnera čime smo dobili zakonsku osnovu da potpišemo svoj kolektivni ugovor.

Da podsjetimo potpisivanje tog sporazuma je bio osnovni razlog za prekid  štrajka koji je trajao od 06.11-13.12.2017.godine.

 1. Nezavisni sindikat uposlenih u zdravstvu je javno hvalio prethodni Kolektivni ugovor, posebno za vrijeme Vlade premijera Bege Gutića, te nije jasno zbog čega se Vlada odlučila da postigne dogovor i potpiše Kolektivni ugovor upravo sa tim Sindikatom, trošeći kako resorni ministar navodi 9 miliona KM na podizanje plata onima koji su bili zadovoljni i prethodnim kolektivnim ugovorom. Strukovni sindikat doktora je još u novembru 2017 štrajkovao na području TK zbog nezadovoljstva Kolektivnim ugovorom i uslova koji su dogovoreni za sve osim za doktore i stomatologe.
 1. Zašto je ovo bitno? Zato što se ovim kolektivnim ugovorom kojeg je Vlada TK potpisala sa Nezavisnim sindikatom uposlenih u zdravstvu, primanja svih uposlenih u zdravstvu podižu na taj način da je u FBiH plata medicinske sestre u TK na prvom mjestu po visini sa 934 KM u prosjeku – za usporedbu, plata medicinske sestre u Sarajevskom kantonu je 900 KM, a u ZeDo kantonu 814 KM. Prema prijedlogu Vlade TK plata ljekara u TK bi iznosila 1908 KM čime bi bila na 6. Mjestu u FBiH, čak iza Kantona 10 (1922 KM), i Srednjebosanskog kantona (1981 KM).
 1. U medijskim istupima Vlade TK potpisivanje kolektivnog ugovora u oblasti zdravstva je predstavljeno kao „velika pobjeda“ i selektivno su plasirane informacije poput plata doktora dok se plate ostalih uposlenika uopšte ne spominju. Sindikat ljekara nema ništa protiv da se ostalim uposlenima u zdravstvu dižu plate jer smo mi svi dio medicinskog tima, međutim imamo protiv da se masa uposlenih u zdravstvu nagrađuje, kupujući glasove pred izbore sa leđa ljekara koji rade u medicinskim ustanovama TK – kantona koji ima najnapredniju medicinu u BiH. Ovo je ocjena same Vlade TK.
 2. Na kraju kako je moguće da od 10 kantona jedino u TK Sindikat ljekara ima problem da potpiše Kolektivni ugovor prema našim traženim zahtjevima? Kako je moguće da kantoni sa manjom populacijom i manjim budžetom kakav je npr. Kanton 10 mogu potpisati Kolektivni ugovor sa svojim ljekarima i sačuvati svoj kadar od osipanja?

Na kraju, kao još jedna od potvrda nepoštivanja i nekolegijalnog ponašanja jeste i informacija da je UKC Tuzla ponovo podnio tužbu kojom će pokušati zabraniti štrajk SSDMiS TK kao kontinuirane opstrukcije direktora UKC-a, iako su ispoštovani svi zakonski preduslovi za početak štrajka.

Arbitražnom odlukom dogovoren je i potpisan sporazum o minimumu procesa rada u toj ustanovi. Nadamo se da tužilaštvo neće donoiti ishitreneodluke bez relevantnih dokaza i time po drugi puta spriječiti legitimno pravo doktora na borbu za ostvarivanje svojih prava koje je zakonom zagarantovano.

(TIP)

 

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

34 komentara na UKC Tuzla ponovo podnio tužbu kojom će pokušati zabraniti štrajk SSDMiS TK

 1. Divergent

  30. 05. 2018. - 19:48

  Hm. :-)

  Kada vlada age-Fadilage, potpomognuta jednim glasom Naše stranke (do bola prodatom dušom) navrat-nanos oktroira Zakon o radu FBiH, svi skupa ,ožemo očekivati da prvo bude mnogo gore, prije nego što postane mnogo bolje.

  Ovaj problem je aktualiziran par puta, pa bih se, opet, sa pravnog gledišta negativno odredio prema zahtjevu ljekarskog sindikata.

  Najprije iz razloga što im reprezentativnost nije priznata, niti je moguće da bude priznata, ukoliko se desi čudo pa se doslovno ispoštuju zakonske norme koje su na snazi u FBiH, a koje su pod direktnim uticajem ratificiranih konvencija Međunarodne organizacije rada čije je odredbe BiH obavezna provoditi kroz vlastito zakonodavstvo (Ustav Međunarodne organizacije rada i Konvencija 87).

  Vrlo sličan slučaj, poput ovog u zdravstvu TK, desio se u Ukrajini 2011. godine.

  Strukovni sindikat (znači, ne granski, jer je on već imao reprezentativnost koja je već unaprijed utvrđena temeljem pravila Međunarodne organizacije rada !) kojem nacionalnim zakonom nije mogla biti priznata reprezentativnost podnio je žalbu Međunarodnoj organizaciji rada.

  Ova organizacija, kao krovni globalni autoritet zadužen za razmatranje svih sporova u oblasti kolektivnog pregovaranja, razmatrajući međusindikalne odnose, tj. sukob reprezentativnog sindikata i drugog sindikata koji nije mogao ostvariti reprezentativnost, odredila se na naredni način:

  (…) ” With regard to the criteria to determine representativity, the Committee recalls that the determination of the most representative trade union should always be based on preestablished, precise and objective criteria [see Digest, op.cit., para. 348].

  The Committee notes that according to section 5, representativity criteria are based on the following: numerical thresholds, sectoral and territorial diversity and legalization (registration).”

  (…)

  “In the present case, it appears from the legislation that the only distinction between representative and other trade unions is that the former CAN SIGN COLLECTIVE AGREMENTS, sit on joint committees and participate in international events. The Committee considers that such privileges granted to representative trade unions are not excessive.”

  Ovim mišljenjem je otklonjena svaka nedoumica u pogledu ovlasti koje pripadaju ISKLJUČIVO reprezentativnom sindikatu unutar bilo koje svjetske države.

  Svi drug sindikati, osim reprezentativnog, imaju pravo učestvovati u konsultacijama koje prethodne kolektivnom pregovaranju, ali kolektivno pregovaranje je ISKLJUČIVA ingerencija reprezentativnog sindikata.

  Zaključak: strukovni sindikat ljekara i stomatologa u TK je otišao izvan granica međunarodnog i nacionalnog prava i nema pravo tj. ingerenciju kolektivnog pregovaranja.

  • NoviKomentator2018

   30. 05. 2018. - 21:34

   Već dugo pratim ovaj portal i uvijek se potrudim da pročitam i komentare na aktuelna dešavanja. Ovaj put sam se potrudio i da se registrujem kako bih i sam ostavio jedan komentar. Razlog tome nije sama vijest, koliko potreba da pohvalim osobu pod pseudonimom “Divergent”, čiji su me komentari u nekoliko navrata prosto oduševili, do te mjere da sam znao više uživati čitajući komentar, nego čitajući članak koji se komentariše. Tako je i ovaj put. Kao bivši sindikalac u ex Jugoslaviji i u Austriji, dozvoljavam sebi tu neskromnost da ću reći kako o ovim stvarima i ja nešto znam. Sindikat koji nije reprezentativan NE MOŽE kolektivno pregovarati nigdje na svijetu. Nije mi jasno zašto niko iz Vlade ne želi ljudima otvoreno reći. Doktori, niste u pravu. Divergent, koji je očigledno pravne struke, je to u svom komentaru na neki od tekstova u vezi sa prethodnim štrajkom ovog sindikata, jako lijepo objasnio, a u ovome još jednom podsjetio na to. Zaista je zadovoljstvo pročitati ovako napisan komentar. U moru budala koje danas sebi daju za pravo da iznose stavove o svemu i svačemu, a da rijetko o čemu imaju bar elementarno znanje, pravo je osvježenje s vremena na vrijeme pročitati komentar poput ovoga, napisan jasno, pismeno i stručno argumentovan. Zato, Divergent hvala. A vi doktori, otpustite advokate koji vas savjetuju.

   • Divergent

    30. 05. 2018. - 22:46

    Dobro Vam veče.

    Kratko ću Vam se zahvaliti na riječima koje ste mi uputili. Čast je čuti takav komentar od osobe koja je, prema svemu sudeći, obrazovana i elokventna.

    Da se vratimo na stvar.

    Problem reprezentativnosti je razjašnjen od strane Međunarodne organizacije rada kroz definiranje 3 uvjeta za ostvarivanje reprezentativnosti: minimalan broj članova sindikata (donja granica), sektorski i teritorijalni diverzitet i formalno priznanje putem registracije.

    Sektorski i teritorijalni diverzitet su ovdje, pored minimalno utvrđene brojnosti, ključne riječi.

    Sektor, dakle, označava primarne, sekundarne, tercijarne i kvartarne djelatnosti. Zdravstvo je dio kvartarnog sektora. Prema tome, unutar sektora zdravstva samo jedan sindikat može biti reprezentativan.

    Primjenjeno na Federaciju BiH, zbog njene složenosti, ovo pravilo se spušta do nivoa kantona, gdje, takođe, samo jedan sinidikat uposlenih u zdravstvu može biti reprezentativan.

    Svi ostali sindikati formirani u okviru zdravstva u jednom kantonu, strukovni, između ostalog, već sam naveo, mogu samo biti sudionici u konsultacijama koje prethode kolektivnom pregovaranju, ali ne mogu pregovarati.

    Ukoliko su kumulativno ispunjena prva dva uvjeta, treći uvjet reprezentativnosti se ostvaruje automatizmom – riječ je o registraciji reprezentativnog sindikata.

    Kako sindikat doktora i stomatologa nije ostvario niti jedan pobrojani uvjet, stvar je kristalno jasna. Prvo, reprezentativnost im nikada ne može biti priznata, i drugo, kao takvima, nikada im neće pripasti pravo kolektivnog pregovaranja, ukoliko se doslovno poštuje slovo zakona.

    Sada, da se malo osvrnem na Vaše opservacije o pravu u BiH.

    Divergent je pravnik, jedan od manjine koja je u profesiju prava zašla svim bićem i posvetila mu veliki dio vlastitih resursa. Kada imate ovakve društvene norme, kakve imamo u Bosni i Hercegovini, kao takvom vam se samo nameću prepreke koje ispred vas postavlja cjelokupni društveni sistem – počev od visokoškolskom sistema obrazovanja, radnog okruženja, grada u kojem živite, države u kojoj živite. Proglašavaju vas prepotentnim, filozofom, seratorom, šupkom i da dalje ne nabrajam sve epitete koji vam budu prišiveni, uglavnom, od strane kockoglavih ili potpuno zaljubljenih u svoje biće da to prelazi u bolest.

    Jednostavno, u Bosni se prašta sve osim različitosti i uspjeha. Kao, uostalom, svugdje na Balkanu.

    Pravna profesija je uništena, derogirana. Razlozi su jasni: nikakva selekcija kod upisne politike na pravne fakultete, štele, mito, korupcija, enorman pad kvaliteta nastavnog kadra na pravnim fakultetima, arhaičnost nastavnih programa na pravnim fakultetima, totalna restriktivnost u osvježavanju nastavnog kadra novim kadrovima, haos u oblasti primjene Bolonjske deklaracije, ljudi na ključnim mjestima u pravnoj profesiji koji su nesposobni i neobrazovani, ali podobni.

    Kada je, generalno, riječ o advokaturi i advokatima u BiH, bolje mi je da zadržim mišljenje za sebe. Nisam advokat, i vjerujem da zbog vlastitih principa koje imam to nikada neću ni biti. Time sam sve rekao.

    Na pitanje zbog čega aktualna kantonalna vlast ne želi više završiti ovu sapunicu sa pomenutim sindikatom, odgovor bi se mogao potražiti u činjenici da odluka o reprezentativnosti još uvijek nije donešena, a to traje već… dugo. Izborna je godina, naime.

    Takođe, odgovor bi se mogao potražiti i u prekjuče objavljenoj informaciji (“EU: TK mora primjeniti strategiju kako bi efikasno učestvovao u procesu evropskih integracija”) u kojoj se eksplicitno navodi da, citiram:

    ” Iz Delegacije EU naglasili su (…) Kao najveći problem okarakterisali su nedostatak stručnog znanja i osoblja u oblasti propisa i pravne stečevine EU.”

    Kada bih se ja, kao osoba koja je specijalizirana za određene pravne grane EU, sutra pismom obratio Premijeru TK i predložio da me angažiraju kao stručnog saradnika ili slično, pretpostavljate li kakav bih odgovor dobio (i da li bih ga, uopće, dobio) ?

    Vjerujem da Vam je stvar potpuno jasna.

    U svakom slučaju, ukoliko osjećate potrebu za razmjenom mišljenja u vezi sa javnim pravom, posebno iz oblasti radnih odnosa i sindikalnog organiziranja, biće mi zadovoljstvo s Vama ostvariti kontakt (na način koji se učini najprikladnijim).

    Pozdravljam Vas i nadam se Vašem aktivnijem sudjelovanju, kao komentatora, u komentiranju ključnih (i,rekao bih, vrelih) tema u BiH.

 2. borac23

  30. 05. 2018. - 22:16

  Ja po deseti put pisem, Ljekarima u TK po koeficijentu jesu manje plate, ali po ostalim benefitima su daleko jace plate. Prvo iznose veliku neistinu da je po novom plata medicinske sestre 964 KM. jeste tolika sa noćnim radom, vikendima i minulim stazom. dok je u kantonu sa 900 KM start, a a kad svoj prosjek iznosze onda racunaju start, a ne pricaju o benifitima koje ostali koantoni nemaju a to su kad im se plati 16 sati dezurstava , onda dobijaju dva dana plaćena zarađena. u tom istom kantonu Sarajevo toga nema ako zele isplatu 16 sati iz dezurstava moraju raditi ili dobiti slobodan neplaćeni dan, u kantonu sarajevo nema rada u privatnim klinakama ako su uposlenici drzavnih zdravstvenih ustanova. E ovom sto pise zelim reći da ja kao diplomirani medicinar imam platu sa svim 1400 km, a moj odjeljenski ljekar sa 4 dezurstva i 20 godina staza 4200 km. Dosta neistina iznose. Nek im se pojača plata al onda zabranit rad u privatnoj praksi i ukinuti protiv zakonito isplaćivanje zarađenih dana nakon plaćenih dezurstava. Ako zelite jos jednostavnije, moj ljekar je u aprili mjesecu radio 80 sati a plaćeno mu je bilo 168 sati.Izvinjavam se na gramatickim greskama

 3. Crnac

  30. 05. 2018. - 22:42

  Sindikat s vecim brojem clanova (a pogotovo ovoliko vecim) je pravi sindikat – laicki kazano. Ovi se nagodili s 12% ljudi i to je to?

  hahahhhhaha

 4. borac23

  31. 05. 2018. - 00:09

  Ti crnac malo brkas pojmove. Nezavisni sindikat zaposlenih u zdravstvu skim je vlada sklopila ugovor cine 80% zaposlenih u zdravsvu, a to je krenući od nemedicinskog osoblja, zdravstvenih radnika(medicinskih sestrata i ljekara) do prošle godine nezavisni sindikat je brojao 35 % ljekara pa su raznim ucjenama i manipulacijama u svoj sindikat prebacili jos 20% ljekara. nezavisni sindikat se bori za prava servirki i cistacica u bolnicama cije su plate ispod zakonitog minimalca, a sindikat doktora se bori samo za doktore, pa u svojim zahtjevima vladi traze da im se dezustva vikendom plaćaju 450 km sto je više od plate cistacice u bolnici, a da im se nakom plaćenog dezurstva tri dana plate slobodna , tako da ako jedan ljekar ima 4 dezurstva vikendom on će raditi 8 radnih dana u mjesecu a drzava ce im platiti 23,22 dana itd. pa da im se skine zabrana( iako prećutno im se odobrava) da rade u privatnim klinikama i da budu vlasnici istih. po izracunu nezavisnog sindikata plata kako oni zele bi bile 5000-6000 KM. Moj brat radi u njemackoj kao medicinar i ima platu 2100 eura dok njegov ljekar odjeljenski sa dezursrtvima izađe oko 4200 eura.
  Njihov sindikat broji nekih 20 % zaposlenih u zdravstvu a u prosloj godini nije bio ni 13-14% i bavi se pravima samo jedne grupe zaposlenih, pa su imali predloge vladi da se cak smanje plate medicinskim sestrama koji su 80% nosioci pola u bolnicama, da se umanji broj zaposlenih servirki cistacica da se njima poveća plata. Takav sindikat me neiteresuje, jer se bave samo sobom, volio bi da neko od predstavnika nezavisnog sindikata izađe i demantuje ovolike lazi i neistine sto sam procitao u tekstu gore. Moj radni kolega koji ima istu stručnu spremu i isti broj godina staza u kantonu sarajevu ima 750 KM veču platu od mene. Po ovom kolektivnom ugovoru dragi ljekari meni se povečap koeficijen za 0,2 a smanjio mi se broj sati u mjesecu pa će moja sledeca plata uz povećanje satnice biti 10 KM veća, a vama se povećap koeficijen za 0,8-1 pa će vama plate viti veće za nekih 350-400 km. Koliko zaradi profesor u srednjos koli, ili policajac na ulici . Policajac na ulici za 80 noćnih sati dobije 50 km na platu, a vi za 80 sati dezustva i do 1500 KM na platu.

 5. Cupi

  31. 05. 2018. - 06:58

  Nisam elokventan kao Divergent, narodnim jezikom ću reći “Daj vam qrac da izbijete oči”.
  Koji cinizam. Koje zlo i bezobrazluk u saopštenju. Većina medicinara ima više znanja od većine ovih šupaka koji uzimaju i šakom i kapom što od farmaceutskih kuća, što radom na fakultetima, što radom na privatnim klinikama, što političkim angažmanom….. Kako to sve fizički stignu nije mi jasno?!
  Zato imate pojavu da svako malo neki aparat da ne radi, non stop su na nekim kongresima i seminarima, bolovanjima (fiktivnim), a redovi za preglede kilometarski, a o drskosti i bezobrazluku, osim ako nisi u privatnoj klinici, neću da pričam.
  Nemam ništa protiv povećenja plata, ali oni gaze po ljudima bez kojih ne bi mogli uputnicu u sistem unijeti, a toliko ih ponižavaju i omalovažavaju….
  fuj bljak mrš

 6. roentgen

  31. 05. 2018. - 07:56

  Vidim da ste se svi okomili na doktore…u buduće kad se razbolite neka vas operišu i liječe ložači, servirke, kuharice, sestre i ostali “nosioci” zdravstvenog sistema koji čine većinu u korumpiranom sindikatu zdravstvenih “saradnika”

  • Cupi

   31. 05. 2018. - 09:16

   Vaš sindikat bi se između ostalog i za to trebao izboriti, nemoguće da administracija i služba održavanja ima istu platu a ima ih više nego medicinskog kadra, pogotovo onih u Pentagonu. Imate tri bibliotekarke koje imaju plate ko u njemačkoj.
   Ja ne pročitah u ovom saopštenju sa ste spomenuli taj dio, ili recimo teške uslove za rad, dotrajalost opreme, korupciju među kolegama itd što će reći da su vam trn u oku samo vaše kolege medicinari, što me je opet navelo da napišem prethodni komentar.
   A ti buraz ako ti se ne sviđa bujrum u njemačku, prekvalifikacija i pun gas.
   Ionako vas je većina fakultet završila na guzove, štelama, rodbinskim vezama pa tako ima odjeljenja na kojima familije vladaju, pa sad na posao dolazite sa knjigama da učite ono što ste trebali na fakultetu a niste.
   I da,
   Vrlo skoro cemo mi svi preći u privatne klinike liječiti se, ko na zapadu tako da ti mojne da živiš u zabludi da će svijet stati ako vi krenete u štrajk.

   • Stratovarius

    31. 05. 2018. - 10:22

    Istine radi, administracija i služba održavanja nema ni blizu istu platu. KOeficijenti u kolektivnom su manji za nemedicinsko osoblje u odnosu na medicinsko i to u okviru istog stepena stručne spreme. I nije tačno da ih ima više nego medicinskog kadra. Preko 70% zaposlenih u UKC su medicinski radnici tj. doktori i seste.

  • Stratovarius

   31. 05. 2018. - 09:52

   Ovo može napisati samo neko ko nema pojma o radu bolnice. Šta to doktor može uraditi bez medicinske sestre? Hoće li doktor napraviti i donijeti pacijentima hranu da jedu? Hoće li doktor očistiti i dezinfikovati salu poslije svake operacije? Znate li da bez ložača u kotlovnicama nema pare za sterilizaciju? Znate li uopšte ko vam radi odluke, rješenja, ugovore, provodi postupke javnih nabavki, ko vam sređuje papire za sve i svašta, od rada u privatluku do penzionisanja? Shvatite da ste samo jedna karika u lancu, ni manje ni više važna od bilo koje druge.

   • roentgen

    31. 05. 2018. - 10:06

    Kad se razboliš vidjećeš koja je karika važna

    • Stratovarius

     31. 05. 2018. - 10:18

     Ti sigurno misliš na onu kojoj se mora ponijeti koverta. Ima li šta o kovertama u kolektivnom ugovoru?

    • Genuine_Tuzlak

     31. 05. 2018. - 10:26

     ZA tebe se dragi moj doktore jasno i nedvosmisleno vidi u “koju tikvu p….”.

     Za vase plate (svih u zdravstvu) se pare odbijaju meni, a da me se i ne pita koliko cu da mi se odbiej za osiguranje. Kad sam ja u pitanju to je skoro 1k KM svaki mjesec, i opet ocekujete “tarifu” kad god ko krene na UKC. Uz to svi vi radite privatno na istoj toj klinici i na istoj toj opremi koju smo mi kupili, pored toga sto redovno radite i primate plate na UKC.
     Ni ja nemam platu kao moje kolege u SA, pa sta sad trebam, nekoga vjesat ili strajkovat…
     Ako ti se vise svidja i zelis u SA, Njemacku ili bilo gdje drugi, izvoli brate niko te ne cuva ovdje. Samo neke su tvoje kolege s UKCa odlazile, pa poslije molile Nesu Hotica da ih primi nazad…. Odlazili su i u Sarajevo “kod Sebije” pa i oni molili da se vrate…. cudi me kad je tamo tako bolje…
     Da mi je prilika da mi se za zdravstvo odbija samo obavezni dio obracunat u odnosu na minimalni platu, a da ostatak sam izaberem gdje cu platiti za zdravstveno osiguranje…. za oko 800 KM razlike, koju sad ni ne znam zasto placam, lijecio bi se druze na Klinici Schwarzwald, a ne bi vama gladnim doktorima (cast izuzecima, a takvih je uistinu malo) dolazio i molio vam se na Gradini.

 7. borac23

  31. 05. 2018. - 12:44

  Moze sano jos jedno pitanje uz konstataciju. Znamo dobro da na Medicinskom fakultetu 90% nastavnog osoblja cine doktoru. Pitanje moje je. Kako je moguće da na 6.godini navedenog fakulteta samo 4 studenta nisu djeca ljekara. A to sto kazes kad se razbolim gde cu ići. Sreća imam cestitog porodicnog ljekara pa zavrsim sve sa njim, a dijagnostiku većinom radim privatno kod tih istih doktora koji rade na UKC. Posto gore ili aparat ne radi ili sam narucen uoci SP u Qatru. Jedini robovi su gore od medicinskog kadra su seste, a od nemedicinskog servirke i cistacice. A ti sto pominjes 3 bibliotekarke, pa inzinjere holtikukture itd, to su ti opet zaposleni pirodice ljekara ili politicara. I njih je 10)ak. I jos nesto putajte Haruna sto se tako expresno vrati sa KC Sarajevo na UKC Tuzla. Nema tano pripravnig dezurstva a budes na Jahorini. Nema tamo nakon operacihe kući, nema tamo slibodbih dana nakon plaćenih dezurstava.

 8. roentgen

  31. 05. 2018. - 13:16

  Zijin sindikat nije uopće kompetentan da pregovara i donosi ugovore koji se tiču ljekara…TK je jedini kanton u FBiH koji nije potpisao kolektivni ugovor sa ljekarima…ovo su činjenice…sve ostalo nije bitno

  • Stratovarius

   31. 05. 2018. - 14:06

   Sve je bitno prijatelju, kako nije… U sindikatu koji ti zoveš “Zijin” je 2.100 radnika svih profila u UKC-u, uključujući i 100 doktora. A to što je neko u drugim kantonima uzeo sebi za pravo da krši zakon, ne daje pravo Vladi TK da isto to radi. Uostalom, vrijeme će pokazati kad dođu sudske presude… A onda će neko i da odgovara… Malo prije mi komšija kaže da je zakazan u srijedu za operaciju koju čeka već 2 mjeseca i već je izluđen od tog čekanja. Samo ga probaj vratiti i reci mu da primate samo hitne zbog štrajka, pa ćeš vidjeti šta će biti…

   • roentgen

    31. 05. 2018. - 14:37

    Niko Ziji ne brani da zastupa interese ostalih zaposlenika u zdravstvu ali što se tiče ljekara tu je izgubio legitimitet…brojnost članstva sve govori …za štrajk ljekari nisu krivi…adresa na koju se trebaš žaliti je vlada TK…

    • Stratovarius

     31. 05. 2018. - 15:03

     Ne s.ri matere ti… IMa milion stvari za koje je vlada kriva, ali sigurno nije kriva što ne udovoljava megalomanskim zahtjevima elitističkog sindikata koji po zakonu i nema pravo da učestvuje u pregovorima.

 9. Crnac

  31. 05. 2018. - 13:54

  Ja sam imao (hvala Bogu samo jedna operacija ali nekoliko “gostovanja”) kao i moja mama (2 operacije) pozitivna iskustva na Gradini i u DOmu zdravlja. “Najneugodnije” mi je sto se mora duze cekati (sto je normalno jer nisam sam, kanton ima 500 000 ljudi svi gore dolaze) i sto su me za neko snimanje narucili kroz 7 mjeseci – fuck it sacekat cu nije hitno.

  Previše je nekog hejta na doktore gore mada vjerujem da ima istine a i mi smo korumpiran narod i po defaultu ponesemo nesto da ubrzamo proces…dakle dvije strane trebaju za kriminal.

  Sto se tice ljekara (nisam medicinske struke mada ne bi bilo lose da jesam iako mi je dobro i ovako) smatram da trebaju imati dobre plate. Generalno, u BiH SVI SEM POLITICARA imaju male plate i svima ali bas svima (sem pomenutih) bih digao plate za 25-35% jer je i zivot u posljednjih 5-10 godina toliko poskupio. Pa sta ako ima dr specijalista/hirurg/kardiolog doktor 5000? Ima vise i to u eurima onaj u Njemackoj. Sta ako ima medicinska sestra 1000-1500? Nek ima, treba to malo i pojacati.

  S druge strane trebalo bi i da u privredi i u javnom sektoru (ali korisnom tipa obrazovanje-policija-zdravstvo) svi dobiju povecanja a ova go-vna u ministarstvima, skupstinama, opcini, sluzbama, administraciji polako smanjivati, penzionisati, ugasiti da oni kojima treba i koji RADE imaju. Sta koji klinac neki pravnik u MONKS ili Ministarstvu za prognana lica (WTF?!! kakvi prognanici prije 20 godina rat bio nema toga vise niko nije prognanik) dr-ka tamo i uzima 1300 KM pod klimom i prevrce papire sam sebi potreban jedino? MARŠ.

  Opet, nazad na temu, puna podrska sindikatu!

 10. borac23

  31. 05. 2018. - 15:29

  Cuj zijin Sindikat, sindikat ljekara je osnovao i oredsjednik bio rahmetli Alija Azapagić, koji je već uveliko napustio UKC i bavio se orivatnom praksom. Di prosle godine taj sindikat je bio cak i manjinski sto se tice ljekara. A ti sto pominhes Zijin sindikat ni jednom se nisi oglasio i rekao( vjerovatno si doktor ili sin doktora) kako je moguće da ta ista vkada koja je ooslodavac , zmiri na nezakonitosti a to je rad u privatnoj oraksi, rad u privatnim fakultetima ako su zaposleni na univerzitetu i plaćebi slobodni dani nakon plaćenog dezurstva. Cilj ovog strajka je enormno povećanje plata kako bi isli po bolovanjima i radili privatno. Nek im se poveća sve sto traze ali ukinut im ove megalomanske benifite i nek rade. Dosta casnih ljekara je napustilo UKC i Domove Zdravlja i rade privatno. Sano zabraniti pa nek napustaju i udu kod Sebije pa kad vide kako je ljube Nesi noge da ih Vrate. I sto nepusrs koliko je ljekara napustilo UKC i otislo u Njemacku. 2 ili 3, jedan bracni par je uzeo neplaćeno i otisao. Vratise se expresno. Nema njima bolje njemacke bego ovdje.

 11. borac23

  31. 05. 2018. - 15:50

  Eto danas uhapsise Tarika Arapcica LJEKARA u Lukavcu poslanika, orofesora zbog nezakonitog zaposljavanja. Eto nek se obrati sindikatu ljekara da mu obezbjedi advokata.

  • Stratovarius

   31. 05. 2018. - 15:58

   Ako ga budu zastupali advokati doktorskog sindikata, ne gine mu zatvor i da nije kriv.

  • Divergent

   31. 05. 2018. - 16:59

   Što se mene tiče, volio bih da pohapse sve one u zdravstvu TK koji su se ogriješili o zakon po pitanju zapošljavanja u zdravstvene ustanove.

 12. Divergent

  31. 05. 2018. - 16:58

  Većina komentatora je zapjenila – jedni na druge.

  Vidite ovako…

  Razdvojenim i raslojenim masama političari najlakše manipuliraju.

  Sve vas, i jedne i druge komentatore boli činjenica da niste adekvatno plaćeni u odnosu na odgovornost, težinu i obim posla koji obavljate.

  Krivicu ne tražite jedni u drugima.

  Krivicu tražite u politici i vladajućima. I svim onim iz zdravstvene djelatnosti koji su postali političke podguzne muhe.

  Vrijeme za pjenjenje je davno trebalo doći, ali na političare.

  Samo se zapitajte, s kojim pravom, po kojem osnovu, su političari sebi odredili tolika primanja, u odnosu na vas (sve redom, bez izuzetka), koji u zdravstvu obavljate tako odgovoran posao.

  I jedni i drugi imate argumetaciju, ali s njom ne idete na najbolji način kako biste artikulirali nepravilnosti kojih je more i koje koče vidljivo poboljšanje standarda SVIH VAS koji ste uposleni u zdravstvu – ne samo ljekara.

  Kriv je i nije dobar Zijo – OK, ako je kriv i nije dobar, mjenjaj ga.
  Kriv je onaj drugi vođa ljekarskog sindikata – OK, ako je kriv, sudi ga.
  Krivi su doktori jer primaju mito – OK, ako je tako, podastri konkretne dokaze i optuži ih.
  Krivi su doktori jer imaju 5 izvora primanja, a plaća u UKC-u im samo služi kao džeparac – OK, ako je tako zabranjuj sve dodatne aktivnosti, prije svega, paralelnu privatnu praksu i rad na privatnim univerzitetima.

  Moja preporuka: spustite loptu na zemlju, posebno ljekari. Vratite se u matični neovisni sindikat, izvojevujte promjene u vodstvu zajedničkog sindikata, ako smatrate da je to potrebno, izaberite nove ljude, umjesto dugogodišnje rukovodne postave sindikata, da vas sve skupa zastupaju.

  Ljekari, budite pošteni prema sebi i shvatite da ste otišli potpuno krivim putem jer ste od početka pogrešno artikulirali vaše zahtjeve i pri tome potpuno izašli iz pravnih okvira. Vaša profesija jeste bitna, ali jednom za svagda morate shvatiti da ste završili medicinski, ne pravni fakultet, i da nemate šta tražiti u tumačenju Prava. Bavite se liječenjem ljudi, Pravo ostavite pravnicima.

 13. borac23

  31. 05. 2018. - 17:36

  Mozda ja malo djelujem surovo direktno. Al to su cinjenice da njih većina radi privatnu oraksu i zapisleni su na ugovor u privatnim fakultetima sto je zabranheno ako su upislenici drzavnih zdrav.ustanova i univerziteta. Oni mogu raditi van tk i to im zakon dozvolhava. Ja posto odlicno poznajem situaciju gde ja radim i komentarisem tako. Na mojoj klinici rijetko ćes nali dr. Pisle 15 sati, ali ćes ih sigurno naći u plavoj klinici i dr. Da se ne pinavljam. Ja sam zato da im se popravi standard ali ne da se to radi na noj racun i obe vjede sto rade za 410 kn, a da pritom zadze sve nezakonite benifite. Evo jos jedan primjer i sve ce vam bit jasno. Jedan od doticnih. Radi na ukc i jos dvije privatne klinike, vabredni je prifesor na medicini,kalosu, aperionu, pired toga je i na visokoj zdravstvenoj pa mu jebi to malo pa je uzeo i grupe na istom fakultetu u prakticnoj nastavi, pa kad dođu studenti da ih mom kolegi da ih voda a on na kraju semestra debelo naplati. Za jedan mjesec id svih zakonitih i nezakonitih primanja inkasirao je 16000 Km. Jel moguće da jedan ljekar na ukc( ne generalizujem) ima kuću, dva stana u novogradnji. On,supruga i sin po dzipa , 4 kućbe pomoćnice od plate kako sindikat tvrdi od 1900 KM

 14. NoviKomentator2018

  31. 05. 2018. - 21:29

  Danas sam razgovarao sa nekoliko mojih dragih prijatelja doktora, koji su članovi sindikata doktora i stekao dojam da oni uopšte ne podržavaju ovaj štrajk, kao ni poteze koje povlači rukovodstvo ovog sindikata.

 15. roentgen

  01. 06. 2018. - 07:44

  Sindikat ljekara je neminovnost…ovo jeste borba sa vjetrenjačama i birokracijom ali u konačnu pobjedu ne sumnjam…i u Hrvatskoj koja je članica EU sindikat liječnika je potpisnik kolektivnog ugovora..

  • Divergent

   01. 06. 2018. - 08:06

   Neutemeljena isključivost, doista, generira sukobe i ne rješava niti jedan problem.

  • Stratovarius

   03. 06. 2018. - 23:02

   Ko vam puni glavu tim lažima? Sindikat liječnika u Hrvatskoj NIJE potpisnik Kolektivnog ugovora i NIJE reprezentativan sindikat. Znaš li da ne moraš vjerovati svemu što Suljke kaže? Čovjek je patološki lažov. Zato, možeš nešto i sam provjeriti, imaš internet, imaš google…

 16. roentgen

  02. 06. 2018. - 12:30

  Nečuveno je koliko je zlobe u BH društvu…umjesto da građanstvo bude na strani radnika ono podržava usranu vladu i korumpirani menadžment javnih ustanova…aferim

  • Stratovarius

   02. 06. 2018. - 15:17

   A sad ste odjednom radnici, je li? A kada ste izlazili iz zajedničkog sindikata radnika u zdravstvu, to je bilo zato što se “vaši interesi ne poklapaju sa interesima radnika u zdravstvu”, jer zaboga vi ste viša klasa. Pa, prvi si ti u jednom od prethodnih komentara žestoko potcijenio sestre, kuharice, servirke, spremačice, ložače, administraciju… Pozdrav šta misliš ko čini to građanstvo od kojeg očekujete podršku?

 17. borac23

  02. 06. 2018. - 14:55

  Dragi roetgen. Ja nikad neću spiriti ovaj tvoj sibdikat i popravljanje materijalnog stanja doktora, ali da oni svoja orva ostvaruju na racun drugih ili da traze da im se pired enirmnih negalomanskih zahtjeva priznaju nezakoniti bebifiti to ne. Eto napustite svi i idite u njemacku i kid sebije. Divro je vama ovdje zato i ne idete. Evo jis jedan primjer. Kad sno isli na WMA u bg. Koji ruku na srce i dalje elitna klinika po strucnjacima, nacelnik jedbe klinike sa dezurstvima izađe 1800 eura. Kad nu je mu ljekar rekao svoju platu i benifite, lik kaze morat ću stupit sa vasim direktorom u kobtakt da pređem kod vas.

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.