Prihvaćen Nacrt akcionog plana u vezi s migrantskom krizom

16.05.2018 08:06
timthumb
 

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Nacrt akcionog plana hitnih mjera kojim će dosadašnji Koordinacioni tim prerasti u Operativni štab, u cilju koordiniranja svih aktivnosti za rješavanje migrantske krize na human i dostojanstven način u BiH.

Migrantska kriza problem je cijele BiH i neophodno je da se u njeno rješavanje uključe sve institucije u BiH.

Nacrt plana sadrži paket hitnih mjera prioritetno usmjerenih na osiguranje bolje kontrole granice, efikasniju borbu protiv nezakonitih migracija na teritoriji BiH, realiziranje sporazuma o readmisiji te jačanje readmisijskih i kapaciteta u području azila, kao i intenziviranje aktivnosti za sprečavanje krijumčarenja migrantima.

Ovim mjerama bit će povećani smještajni kapaciteti u BiH za nezakonite migrante  i ranjive kategorije u saradnji s nevladinim i međunarodnim organizacijama. Od nadležnih institucija u Srbiji, Crnoj Gori i Evropskoj uniji zatražit će se preduzimanje aktivnosti u vezi s rješavanjem migrantske krize u BiH.

Sa Republikom Hrvatskom riješit će se pitanje propusnosti granica, kako bi se spriječilo nelegalno kretanje migranata.

Uz jačanje saradnje policijskih agencija u našoj zemlji, novim mjerama intenzivira se saradnja s tijelima nadležnim za upravljanje granicom susjednih zemalja i EU.

Prema Informaciji Ministarstva sigurnosti, Bosna i Hercegovina se suočava sa pojačanim nezakonitim migracijskim tokovima, posebno od maja ove godine, saopćeno je iz VMBiH.

Prihvaćena Izjava podrške digitalnoj agendi za zapadni Balkan

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Izjavu podrške digitalnoj agendi za zapadni Balkan, koju će Ministarstvo komunikacija i prometa dostaviti Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Izjavu bi trebali potpisati predstavnici Albanije, BiH, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Kosova u Sofiji 17. maja ove godine.

Potpisnici se ovom izjavom obavezuju da rade na rješavanju pitanja poput smanjenja troškova rominga, razvoja e-vlade, e-nabavke, e-zdravstva i drugih pitanja značajnih za građane regiona.

Prepoznate reformske aktivnosti VMBIH

Vijeće ministara BiH upoznato je sa Informacijom o godišnjem paketu proširenja Evropske komisije iz aprila ove godine, koji uključuje sedam zasebnih izvještaja u kojima je procijenjeno provođenje politike proširenja EU u zemljama regiona.

U Informaciji  Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara BiH navodi se, između ostalog, da je Evropska komisija pripremila “privremeni izvještaj” o BiH jer je u toku postupak izrade Mišljenja o zahtjevu za članstvo BiH  u EU.

U Izvještaju, koji prepoznaje reformske aktivnosti Vijeća ministara BiH,  poboljšana je ocjena za oblast sposobnost suočavanja sa konkurentskim pritiskom i tržišnim snagama unutar Evropske unije.

Prioritetne oblasti obuhvaćene politikom proširenja su: vladavina prava, reforma javne uprave, ljudska prava i osnovne slobode, borba protiv korupcije te organiziranog kriminala i terorizma, kao i ekonomsko upravljanje i konkurentnost.

BiH  pristupa programu EU “Pravosuđe”

Vijeće ministara BiH potvrdilo je interes za učešće Bosne i Hercegovine u programu Evropske unije “Pravosuđe”.

Ministarstvo pravde i Ministarstvo sigurnosti pripremit će i dostaviti pismo interesa nadležnoj Općoj upravi za pravosuđe Evropske komisije radi pristupanja naše zemlje ovom programu EU.

Program “Pravosuđe” je usmjeren na daljnji razvoj evropskog područja pravde, koji se zasniva na uzajamnom priznavanju i povjerenju država članica razvijanjem pravosudne saradnje u građanskopravnim i krivičnopravnim pitanjima, a također se podržava i djelovanje EU-a na području suzbijanja upotrebe i prometa drogama. Ukupan budžet za provođenje Programa u periodu 2014.-2020. godine iznosi 377,6 miliona eura.

Učestvovanje Bosne i Hercegovine u programima Unije regulirano je Okvirnim sporazumom između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o općim načelima učestvovanja BiH u programima Zajednice.

Greco izvještaj

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o usvajanju Izvještaja o usklađenosti Bosne i Hercegovine sa preporukama GRECO-a u IV krugu evaluacije, koji je bio posvećen temi “Sprečavanje korupcije među članovima parlamenta, sudijama i tužiocima”.

Ministarstvo sigurnosti dostavit će ovaj izvještaj nadležnim institucijama radi provođenja GRECO preporuka.

U izvještaju se navodi da trenutno nizak nivo usklađenosti s preporukama GRECO-a nije “globalno nezadovoljavajući”. Od 15 GRECO preporuka iz Izvještaja IV kruga evaluacije, njih 11 djelomično je provedeno, a četiri preporuke nisu provedene. Značajniji napredak u ovoj oblasti GRECO očekuje u narednih 18 mjeseci.

Ovaj izvještaj bit će javno objavljen na web stranicama Ministarstva sigurnosti BiH i  GRECO-a.

Očekuje se osjetniji ekonomski napredak

Vijeće ministara BiH upoznato je sa Informacijom Direkcije za ekonomsko planiranje BiH o perspektivama za Bosnu i Hercegovinu 2019. – 2021. godine u kojoj se navodi da se u ovom periodu očekuje osjetniji ekonomski napredak.

Tako se tokom ovog perioda očekuje prosječni ekonomski rast od 3,6 posto u realnom smislu, povećanje investicija od gotovo 10 posto na godišnjem nivou, povećanje zaposlenosti, rast industrijske proizvodnje za više od pet posto te daljnje intenziviranje vanjskotrgovinske razmjene sa svijetom.

Izvoz roba sa zajedničke liste oružja i vojne opreme

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, usvojilo Izvještaj o izdatim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i roba posebne namjene za 2016. godinu i Izvještaj o realizaciji izdatih isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i roba posebne namjene za 2016. godinu.

Ukupna vrijednost vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme i roba posebne namjene u 20l6. godini, prema izdatim ispravama, iznosila je 477.651.732,00 eura i povećana je za 85,4 posto u odnosu na 2015. godinu.

Vrijednost izvoza roba sa Zajedničke liste oružja i vojne opreme prema izdatim dozvolama za izvoz u izvještajnom periodu, a na osnovu profaktura iznosila je 305.025.719,00 eura, dok je vrijednost uvoza iznosila 38.113.123.00 eura.

Izdata je 201 dozvola za izvoz u 50 zemalja svijeta i 117 dozvola za uvoz iz 30 zemalja svijeta. Odbijena su tri zahtjeva za izdavanje dozvola za izvoz oružja i vojne opreme u ukupnoj vrijednosti 351.566,00 eura te jedan zahtjev za uvoz oružja i vojne opreme u vrijednosti 102.903,50 eura, a zbog neispunjene procedure propisane Zakonom o kontroli vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme i roba posebne namjene i pratećim uputstvom.

Vrijednost izvoza roba s liste roba posebne namjene u ovom periodu, a na osnovu dostavljenih profaktura, iznosila je 80.682.629,00 eura, dok je vrijednost uvezene robe iznosila 50.644.100, 00 eura. Izdato je 66 dozvola za izvoz u 25 zemalja svijeta te 254 isprave za uvoz iz 29 zemalja svijeta. Odbijen je po jedan zahtjev  za izvoz i uvoz robe posebne namjene zbog nepoštivanja procedure.

Povećan broj institucija koje koriste e-konsultacije

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva pravde BiH o provedbi pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa za 2017. godinu u kojem se navodi da je broj institucija koje koriste e-konsultacije u prošloj godini povećan na 39 sa ranijih 25.

Dodaje se da su sve institucije imenovale koordinatore za konsultacije i njihove zamjenike te da uspostavljena Pravila za konsultacije daju jasan okvir za učešće i utjecaj javnosti u izradi pravnih propisa u institucijama BiH.

Zadužene su sve institucije Bosne i Hercegovine koje se do sada nisu registrirale za web aplikaciju e-konsultacije da se registriraju i da obavezno vrše konsultacije putem ove web aplikacije u skladu sa Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa.

Više zaključaka koji su doneseni na današnjoj sjednici unaprijedit će ovaj proces i potaknuti zainteresirane javnosti da se uključe u proces kreiranja javnih politika.

Trajni smještaj za institucije BiH u Istočnom Sarajevu i Mostaru

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Službe za zajedničke poslove institucija BiH, donijelo Odluku o kupovini objekta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru, nakon što je upoznato sa Izvještajem o provedbi postupka kupovine/ nabavke objekta za smještaj institucija BiH u ovom gradu.

Radi se o objektu površine 1.256,83 kvadratnih metara po cijeni 3,6 miliona KM za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u Mostaru.

Kupovinom ovog objekta ostvarit će se uštede u budžetu za iznos troškova zakupa koji na godišnjem nivou iznose oko 182.000,00 KM.

Istovremeno je donesena Odluka o kupovini objekta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Istočnom Sarajevu, površine 1.221,02 kvadratnih metara koji će koštati 2.999.630,98 KM.

U ovom objektu će biti smještene sve institucije BiH sa sjedištem u Istočnom Sarajevu. Plaćanje će biti realizirano u dva dijela, i to dva miliona KM u 2018. godni i 999.630,98 KM u 2019. godini.

Kupovinom objekta ostvarit će se budžetska ušteda od oko 184.000,00 KM na godišnjem nivou na ime zakupa koje su plaćale institucije BiH za smještaj u Istočnom Sarajevu.

Služba za zajedničke poslove institucija BiH će pojedinačne prijedloge ugovora za kupovinu objekata uz propratnu dokumentaciju dostaviti Pravobranilaštvu BiH na mišljenje, od kojeg zavisi i provođenje ovih odluka.

Upotreba EU – Laissez Passera produžena za godinu dana 

Vijeće ministara BiH produžilo je upotrebu Evropskog hitnog putnog lista za povratak (EU – Laissez Passer), koji izdaju nadležna tijela SR Njemačke, a koji će važiti za bh. državljane prilikom njihovog povratka/deportacije/protjerivanja u Bosnu i Hercegovinu do 30. juna 2019. godine

Vijeće ministara BiH donijelo je ovaj zaključak nakon što je upoznato sa Informacijom Ministarstva sigurnosti u kojoj se navodi da je od decembra 2015. do 11. maja ove godine vraćeno  1.025 državljana BiH od 2.114, koliko je najavljeno za povratak iz ove zemlje.

Njih 429 je prihvaćeno s Laissez Passer dokumentom, 560 sa pasošem BiH, 25 sa ličnom kartom i 10 sa putnim listom BiH, a odbijen je prihvat 46 osoba  jer je utvrđeno da nisu bh. državljani, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Zaključci zajedničke sjednice Vijeća ministara BiH i Vlade RH o Trgovskoj gori

Vijeće ministara BiH razmotrilo je Informaciju sa zajedničke sjednice Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske, održane početkom jula 2017. godine u Sarajevu, o razgovorima u vezi s namjerom Republike Hrvatske da izgradi skladište i odlagalište radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora, mikrolokaciji Čerkezovac u općini Dvor, Republika Hrvatska.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH pripremit će za Vijeće ministara objedinjenu informaciju, koja će uključivati i informacije Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost i Radne grupe za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s mogućom izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora, a u cilju realizacije ranije donesenih zaključaka.

Na zajedničkoj sjednici zaključeno je da su Vijeće ministara BiH i Vlada Republike Hrvatske saglasni da se poduzmu sve aktivnosti kako bi se navedeno pitanje riješilo u skladu s važećim konvencijama i standardima struke.

Vijeće ministara BiH je tom prilikom, pozivajući se na Rezoluciju Parlamentarne skupštine BiH iz maja 2016. godine, istaknulo da ima poseban interes zaštititi zrak, zemljište, vode i prirodna dobra koja se nalaze u neposrednoj blizini Trgovske gore u cilju zaštite Bosne i Hercegovine u vezi s pitanjem skladištenja i odlaganja nuklearnog otpada.

U slučaju nepoduzimanja zajedničkih aktivnosti s tačno utvrđenim zadacima i rokovima za njihovo izvršenje bit će pokrenuti mehanizmi Espoo konvencije, kao i drugi mehanizmi po pravilima i normama međunarodnog prava, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Osigurana sredstva za bolnicu u Zenici

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o zajmu (Projekt poboljšanja energetske efikasnosti u bolnici Zenica) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Projekt, kojim se osiguravaju utopljavanje bolnice u Zenici, ušteda energije i smanjenje zagađenosti, bit će finansiran zajmom EBRD-a vrijednim 10 miliona eura s rokom otplate od 15 godina i grejs periodom od tri godine uz garanciju BiH.

Zajam prati i grant EBRD-a vrijedan milion eura iz Fonda Regionalnog programa za energetsku efikasnost za Zapadni Balkan (REEP).

Prijedlog ugovora sa Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

(TIP/Fena)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.