Vlada TK: Smanjenjem broja individualnih loA?iA?ta do smanjenja zagaA�enja zraka

10.04.2018 12:05
111111
 

Zbog potrebe da se reguliA?e obaveza prikljuA?enja poslovnih i stambenih objekata na komunalnu infrastrukturu za opskrbu toplotnom energijom, a u cilju smanjena zagaA�enja zraka kroz smanjenje broja individualnih loA?iA?ta, Vlada Tuzlanskog kantona je, nakon provedene javne rasprave, utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima. U odnosu na Nacrt ovog zakonskog rjeA?enja, koji je SkupA?tina TK utvrdila krajem januara ove godine, u Prijedlogu Zakona dodana je odredba koja objekte koji se zagrijavaju na ekoloA?ki prihvatljivo gorivo iskljuA?uje od obaveze prikljuA?enja na daljinski sistem zagrijavanja i odredba koja definiA?e ko utvrA�uje postojanje tehniA?kih moguA�nosti za prikljuA?enje. Izmijenjena je visina novA?anih kazni, a zbog A?injenice da prikljuA?enje objekata zahtijeva odreA�eno vrijeme na pripremi i izvoA�enju radova na prikljuA?enju, rok za prikljuA?enje je umjesto 1. oktobar 2018. godine promijenjen na 1. oktobar 2019. Nakon danaA?njeg utvrA�ivanja, prijedlog Zakona je upuA�en SkupA?tini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

purchase Zoloft, acquire Zoloft

smog-u-tuzli-3-516x400

1 milion KM za nerazvijene lokalne zajednice u TK

Odlukom Vlada je utvrdila kriterije za raspodjelu 1 milion KM, koje su u BudA?etu Tuzlanskog kantona za 2018.godinu planirane kao a�zPodrA?ka niA?im nivoima vlasti a�� Grad i opA�inea�?. Radi se o finansijskoj pomoA�i budA?etima nerazvijenih jedinica lokalne samouprave na podruA?ju Tuzlanskog kantona.

Nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave na podruA?ju Tuzlanskog kantona u smislu ove odluke podrazumijevaju se one lokalne samouprave koje ispunjavaju imaju do 12.500, stanovnika, do 350 km2 povrA?ine, imaju do 50 naseljenih mjesta, te koje se nalaze ispod 50-tog mjesta po rangu razvijenosti. Za primjenu navedenih kriterija koristit A�e se podaci Federalnog zavoda za programiranje razvoja u 2016.godini, a odobrena sredstva ne mogu se rasporeA�ivati za isplatu plaA�a, naknada i dodataka na plaA�u zaposlenih, kao ni za isplatu materijalnih troA?kova, navodi se uA� odluci.

655.000 KM za programe socijalne podrA?ke

Vlada jeA� utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroA?enih. Donesenim Programom omoguA�ava se raspodjela sredstava planiranih u BudA?etu Tuzlanskog kantona za 2018. godinu,A� gdje su za ove namjene planirane 194.800,00 KM. Program raspodjele sredstava obuhvata sufinansiranje troA?kova elektriA?ne energije raseljenim licima smjeA?tenim u izbjegliA?kim naseljima i kuA�ama holandske vlade u iznosu od 108.000,00 KM, te sufunansiranje troA?kova nabavke ogrjeva (uglja, drva) raseljenim licima smjeA?tenim u izbjegliA?kim naseljima i najugroA?enijim raseljenim porodicama u individualnom smjeA?taju u iznosu od 86.800,00 KM. TakoA�er Vlada je donijela i Program o utvrA�ivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava sa pozicije PodrA?ka povratku prognanih osoba. Za ove namjene u BudA?etu je predviA�eno 460.200,00 KM. Program obuhvata pomoA� drugim nivoima vlasti u sluA?aju potreba za hitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima, za A?to je planirano 200.000,00 KM, dok je za projekte odrA?ivog povratka, planirano 260.200,00 KM A?to je za 78.200,00 KM viA?e u odnosu na prethodnu godinu.

UsklaA�ivanje Zakona sa Konvencijom o priznavanju kvalifikacija europskoj regiji

Vlada jeA� utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava. Razlozi za ove izmjene proizlaze iz A?injenice da je postojeA�im Zakonom o priznavanju inostranih obrazovnih isprava predviA�eno da su rjeA?enja o nostrifikaciji, ekvivalenciji, akademskom i struA?nom priznavanju konaA?ni upravni akti, dok je Konvencijom o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju u europskoj regiji (Lisabonskom konvencijom) predviA�eno, da A�e podnositelj zahtjeva za priznavanje moA�i podnijeti A?albu u razumnom roku. TakoA�er, potrebno je izvrA?iti odgovarajuA�e usklaA�ivanje postojeA�ih zakonskih rjeA?enja sa A?injenicom da je od poA?etka ove godine prestalo sa radom Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i zapoA?elo sa radom Ministarstvo obrazovanja i nauke.

Izmjene Zakona o predA?kolskom odgoju i obrazovanju

Vlada je utvrdila i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predA?kolskom odgoju i obrazovanju. Razlozi za izmjene i dopune Zakona je A?injenica da su se u primjeni postojeA�eg Zakona o predA?kolskom odgoju i obrazovanju pojavile odreA�ene nejasnoA�e i nedoreA?enosti koje je potrebno otkloniti. TakoA�er, potrebno je izvrA?iti odgovarajuA�e usaglaA?avanje postojeA�ih zakonskih rjeA?enja sa A?injenicom da je OpA�ina Tuzla promijenila status u Grad Tuzla, kao i A?injenicom da je od poA?etka ove godine, u okviru Vlade Tuzlanskog kantona, prestalo sa radom Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i formirano Ministarstvo obrazovanja i nauke, a sve kako bi se izbjegle dileme u primjeni postojeA�ih zakonskih rjeA?enja.

Ulaganja u regionalnu putnu infrastrukturu

Vlada jeA� usvojila IzvjeA?taj o radu i finansijskom poslovanju JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. Kako se u ovom dokumentu navodi, tokom proA?le godine, izmeA�u ostalog, uraA�ene su tri raskrsnice sa kruA?nim tokom, te ukupno 8.840 metara ceste od A?ega je u fazi rekonstrukcije i rekonstruisano ukupno 8.440 metara ceste, a rehabilitovano 400 metara putnog pravca. Uz izvoA�enje radova na rekonstrukciji pojedinih dionica cesta uraA�eno je i 2.900 metara pjeA?aA?kih staza, te su sanirana i tri kliziA?ta. Glavni cilj Direkcije je redovno odrA?avanje regionalnih putnih pravaca, te su za te namjene u proA?loj godini utroA?ena 2.011.644,89 KM. TroA?kovi zimskog odrA?avanja u 2017. godini iznosili su 1.200.381,27 KM, dok je na sanaciju kliziA?ta u 2017. godini utroA?eno 281.263,70 KM. U planu rada za 2017. godinu Direkcije bilo je navedeno nekoliko strateA?kih ciljeva u 2017. godini. To su nastavak radova na rekonstrukciji regionalne ceste Tuzla a�� Dokanj a�� A�iboA?nica, A?to je od znatne vaA?nosti za povezivanje grada Tuzla sa opA�inom A?eliA� i BrA?ko Distriktom. Drugi cilj Direkcije u 2017. godini bio je zavrA?iti drugu fazu rekonstrukcije raskrsnice ul. Alije IzetbegoviA�a, Patriotske lige i A?eljezniA?ke odnosno raskrsnica regionalnih cesta a�zA?ivinice- BanoviA�i- Ribnicaa�? i a�zBanoviA�i a�� Vijenac a�� Lukavaca�?. PoboljA?ano je stanje cestovne infrastrukture na relaciji A?ivinice a�� MeA�aA?, posebno jer se tom cestom dolazi do MeA�unarodnog aerodroma Tuzla. NaA?alost, zbog nerijeA?enih imovinsko a�� pravnih odnosa nije realizirana planirana izgradnja mosta preko rijeke SpreA?a na regionalnoj cesti A?ivinice-MeA�aA? sa regulacijom korita i izgradnjom privremene saobraA�ajnice, te A�e ovaj projekat biti reliziran u narednom periodu.

(TIP)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.