Foto/Programski skup SDA u Sarajevu u jeku stranaA?kih turbulencija; IzetbegoviA�: SaA?uvajmo i ojaA?ajmo SDA, sa snaA?nom SDA jaA?at A�e i BiH

24.03.2018 14:26
 

Stranka demokratske akcije (SDA) danas je odrA?ala programski skup u Olimpijskoj dvorani “Juan Antonio Samaranch – Zetra” u Sarajevu na kojem je predsjednik Bakir IzetbegoviA� istakao da je rijeA? o najvaA?nijem skupu stranke u njenoj istoriji, te skup nazvao Saborom SDA, prenosi Anadolu Agency (AA).

“VaA?no je A?to smo se danas okupili u ovom broju i u ovakvom sastavu, da u jednom bremenitom historijskom trenutku razbistrimo politiA?ke magle, da artikuliA?emo stavove stranke i poA?aljemo jasne poruke A?lanstvu i javnosti”, poruA?io je IzetbegoviA�.

Naglasio je da je iz “Zetre” poslana poruka snage, sloge i jedinstva kakvu nema niti jedna druga stranka u BiH.”Niko nema ono A?to ima SDA. Niko nije i ne moA?e biti kao SDA. Jer niko nije ni proA?ao putem koji smo mi pregazili. Jer niko nije nosio, niti je mogao ponijeti breme koje smo mi iznijeli. Mi smo snaga koja je prije tri decenije pokrenula demokratske procese u ovoj zemlji. Mi smo otvorili prostor slobodi. Mi smo organizovali odbranu ove zemlje.A� Mi smo postigli mir, a zatim ostvarili reforme koje su ovu zemlju vodile naprijed. Mi smo vodili brigu o stotinama hiljada raseljenih, ranjenih, demobilisanih, o porodicama koje su ostale bez hranilaca. To je samo naA?a referenca. To je naA?a zasluga! To je naA? ponos”, naglasio je predsjednik SDA.

timthumb

Foto: Fena

On smatra da SDA ne smije viA?e nikada dozvoliti da od nje neko preuzme vodeA�u ulogu, kao A?to se to desilo u nekoliko navrata, kako ne bi ponovo morali popravljati njihove promaA?aje.”Struktura koja danas sjedi u ovoj sali A?ini okosnicu vlasti u drA?avi i Federaciji – po vertikali i horizontali. To je ta iskusna, A?ilava, patriotska mreA?a koja se uspjeA?no odupire probuA�enim silama dezintegracije, opstrukcije i negacije, osigurava stabilnost u zemlji, stabilnost budA?eta, kakvu-takvu stabilnost i funkcionalnost kompleksnih i kontroverznih koalicija, napredak zemlje ne njenom euroatlantskom putu, oporavak privrede”, istakao je IzetbegoviA�.

sda(86) (1)

Foto: Patria

Ocijenio je da se “BiH danas ponovo nalazi na politiA?koj i historijskoj raskrsnici”.”Jedan od puteva koji nam se nudi je jasna euroatlantska perspektiva koja znaA?i mir, stabilnost, sigurnost, zahtjevne i hrabre reforme. A, zahvaljujuA�i njima i sve bolji A?ivot naA?ih graA�ana. Drugi put je stranputica. Slijepa ulica. NaA?alost sve je viA?e silnica i faktora koji nas pokuA?avaju odvuA�i ka tom A�orsokaku. Sve se glasnije i sve drskije dovodi u pitanje opstanak BiH, njena cjelovitost, napada se na DejtonskiA� mirovni sporazum – a time i na mir”, smatra IzetbegoviA� i dodaje: “PravosuA�e, ObavjeA?tajno-sigurnosna agencija, Centralna izborna komisija, javni RTV servisi – sve je to izloA?eno pokuA?ajima slabljenja ili politiA?kog ovladavanja”.

sda zetra 1 foto patria

Foto: Patria

Prema IzetbegoviA�evom miA?ljenju, predvodnik snaga koje unose nemir u BiH je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.”Predvodnik snaga koje unose nemir, koje vode kampanju protiv BoA?njaka, koje ne A?ele naA?u zemlju u euroatlanskim integracijama, nalazi se u Banjoj Luci. Predsjednik entiteta RS Milorad Dodik, zahvaljujuA�i svojoj retorici i potezima koje povlaA?i, postao je glavni remetilaA?ki faktor, ne samo u BiH, nego i u regiji. Dodik je odlikovao KaradA?iA�a i druge koji su od MeA�unarodnog suda u Hagu presuA�eni za ratne zloA?ine i genocid u Srebrenici, u viA?e navrata kazao da je njegov plan pocijepati BiH. Nabavio je 2.500 juriA?nih puA?aka. Nabavka tolike koliA?ine oruA?ja koje koristi vojska, a ne policija uznemirujuA�a je poruka za sve normalne i dobronamjerne ljude u BiH i regiji”, veli prvi A?ovjek SDA i ujedno predsjedavajuA�i PredsjedniA?tva BiH.

Istakao je da nipoA?to ne treba potcijeniti sile koje Dodikova politika moA?e osloboditi.”Kada iz boce pustite A?ovinistiA?ki i militaristiA?ki duh, kao A?to je to svojedobno uradio Slobodan MiloA?eviA�, nemoguA�e ga je vratiti nazad”, jasan je bio IzetbegoviA�, te kazao da A�e se odluA?no suprotstaviti svakom nasrtaju na BiH i pokuA?aju njene podjele.

Izrazio je nadu da A�e predstavnici Hrvata u BiH pokazati viA?e poA?tovanja prema BoA?njacima s kojima A?ive, ali i prema evropskim standardima i vrijednostima u koje se zaklinju.Istakao je IzetbegoviA� da “SDA sigurno neA�e prihvatiti prijedloge izmjena Izbornog zakona koje su u suprotnosti s presudama Evropskog suda za ljudska prava, koje potpuno potiru graA�anski princip u korist etniA?kog, i time vode diktatu manjine nad veA�inom”.

sda zetra 3 foto patria

Foto: Patria

DotakaoA�se i stranaka lijevog spektra, koje po njemu ne mogu niA?ta SNSD-u i HDZ-u, odnosno onima koji prave probleme BiH, ali zato mogu SDA nanijeti izvjesnu A?tetu, tako A?to A�e dodatno zbuniti i podijeliti patriotski dio glasaA?a.”Krajnje je vrijeme da se stranke s lijevog spektra poA?nu odgovornije i realnije odnositi naspram stanja i odnosa u BiH. Ne praviti neke virtualne predstave, nego sagledati realnu sliku stvari, realnu snagu odnosa odnosa o kojoj ja danas govorim. Treba priznati da nema dovoljno kohezije u BiH, da bi ona teA?ko funkcionisala bez meA�unarodne zajednice. Treba vidjeti A?ta uraditi dalje, A?ta je lijek. Nesloga na patriotskoj strani to sigurno nije. Kao ni napadi na one koji su motor u tom patriotskom frontu”, rekao je IzetbegoviA�.

Potom se osvrnuo na odnose s prvim komA?ijama Srbijom i Hrvatskom, koji, kako je naveo, nisu onakvi kakvi bi A?elio da budu.”Mnogo je nerijeA?enih pitanja koja se ne rjeA?avaju, koja se stalno i iznova konstatuju, bez konkretnih pomaka. RazliA?iti pogledi na proA?lost, negiranje genocida, slavljenje i veliA?anje ratnih zloA?inaca optereA�uju odnose. Istovremeno, dio politiA?kih predstavnika Srba i Hrvata u BiH se A?esto ponaA?a kao ispostava susjednih drA?ava, preA?esto rade u interesu Zagreba i Beograda, a ne u interesu BiH. Odnosi BiH i Srbije, kao i odnosi BoA?njaka i Srba se, ipak, popravljaju. Iako to ide jako sporo”, veli IzetbegoviA�.

sda zetra 4 foto patria

Foto: Patria

Prema njegovom miA?ljenju, ubrzano rjeA?avanje statusa hidroelektrana na Drini i sredstava koja BiH pripadaju po tom osnovu, kao i skori poA?etak izgradnje autoputa Sarajevo-Beograd uz pomoA� prijateljske Turske, trebalo bi da daju novi pozitivan impuls odnosima dviju zemalja i naroda.

buy periactin, dapoxetine online

“PredsjedniA?tvo BiH je, bez obzira na sloA?ene odnose i stranaA?ke nesporazume, sve odluke u ovom mandatu, a bilo ih je preko 1.000, donijelo konsenzusom, bez preglasavanja. Usvojeni su strateA?ki dokumenti koje se odnose na odbranu i vanjske poslove i koji su A?ekali na usvajanje 15 godina. PredsjedniA?tvo je poklonilo poseban znaA?aj, i davalo impuls svim procesima koji su se odnosili na integraciju BiH u NATO savez i Evropsku uniju. BiH se faktiA?ki nalazi u predvorju ovih moA�nih drA?avnih i sigurnosnih asocijacija”, optimistiA?an je predsjednik SDA.

IzetbegoviA� je osvrnuo i na obeA�anje da A�e u sljedeA�ih deset godina BiH imati 100.000 novouposlenih.”ObeA�anje za koje su mnogi mislili da je dato olako u predizbornoj euforiji, ubrzano se ispunjava – ako ovako nastavimo bit A�e 150.000 novouposlenih u deceniji”, joA? jednom je istakao svoj optimizam.

IzetbegoviA� nije zaobiA?ao ni raskol u Stranci demokratske akcije, zbog kojeg su mnogi donedavno istaknuti A?lanovi odluA?ili napustiti stranku.”Vanjski napadi nikada nisu opasni kao oni unutarnji. Dio specijalnog rata protiv BoA?njaka i bosanskih patriota je i iniciranje raskola unutar SDA, proizvoA�enje novih strankica, atomizacija boA?njaA?kog politiA?kog korpusa. Nije teA?ko probuditi neutemeljene ambicije umiA?ljenih politiA?ara, nagovoriti ih na avanture pokretanja vlastitih politiA?kih projekata – upravo su takve neodmjerene i sebiA?ne ambicije ozbiljno reducirale klub poslanika SDA u PredstavniA?kom domu PS BiH”, kazao je IzetbegoviA�, a zatim dodao:”Ne drA?e SDA na okupu liA?nosti. Nastavljala je SDA svoju misiju i nakon odlazaka politiA?ara velikog formata, a kamoli bez onih A?ije su ambicije u potpunom raskoraku s njihovim stvarnim kapacitetima i moguA�nostima.”

Po njemu buduA�a struktura SDA-ovih parlamentaraca na svim nivoima mora biti A?asna, poA?tena, kompetentna i djelovati u skladu sa principima i programom stranke.”Stranku sam naslijedio od rahmetli Sulejmana TihiA�a u toku predizborne kampanje 2014. godine i svima sam pruA?io A?ansu, pokuA?ao strpljivim radom i dijalogom saA?uvati svakog parlamentarca, i one koji to nisu zasluA?ivali. Bilo je, kako neki kaA?u, ‘previA?e demokratije u SDA’. A�To vrijeme je iza nas. U meA�uvremenu sam izvrA?io temeljitu analizu kadrovske strukture SDA, i znam vrlo dobro gdje su jaka, a gdje slaba mjesta, i ubuduA�e A�e biti viA?e reda, rada i discipline”, poslao je predsjednik jasnu poruku SDA kadru.

IzetbegoviA� se potom usredotoA?io na evropski put BiH. MiA?ljenja je da nova Strategija Evropske komisije A?alje jasnu i snaA?nu poruku da je Zapadni Balkan evropski prostor, A?ija je buduA�nost u Evropskoj uniji.A�”Nova strategija daje BiH realnu moguA�nost da u otvorenoj trci do 2025. godine sustigne i prestigne drA?ave koje su trenutno ispred nas na putu A?lanstva u EU. Dakle, nastaviti s uvoA�enjem evropskih standarda i vrijednosti kroz ambiciozne politiA?ke, druA?tvene i ekonomske reforme koje grade bolja druA?tva i ekonomije za sve naA?e graA�ane”, istiA?e IzetbegoviA�.

Na programskom skupu SDA prisutnima su se obratili i Denis ZvizdiA�, predsjedavajuA�i VijeA�a ministara BiH, Fadil NovaliA�, premijer Vlade Federacije BiH i u ime kantonalnih premijera Bego GutiA�. Nakon skupa planirano je odrA?avanje redovne sjednice Glavnog odbora SDA.

(TIP/Izvor: Anadolija)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.