ZagaA�enje zraka u TK dominantno povezano sa sagorijevanjem uglja: Ministarstvo prostornog ureA�enja i zaA?tite okolice predlaA?e uvoA�enje procesa odsumporavanja u Termoelektrani Tuzla

13.03.2018 14:37
tuzla-S1
 

Vlada Tuzlanskog kantonaA� je usvojila Informaciju o stanju zagaA�enosti zraka na podruA?ju Tuzlanskog kantona. Monitoring kvaliteta zraka je propisana obaveza Kantona, A?iji je osnovni cilj priprema i izrada efikasne politike kvaliteta zraka (izrada prostornih i urbanistiA?kih planova, izrada programa toplifikacije i prometa, izrada registra emsija zagaA�ujuA�ih materija u zrak, donoA?enje plana interventnih mjera u situacijama izuzetnog zagaA�ivanja zraka).

Stacionarne mjerne stanice za praA�enje kvaliteta zraka instalirane su na podruA?ju grada Tuzle, opA�ine Lukavac i opA�ine A?ivinice (Tuzla a�� Skver, Tuzla a�� BKC, Tuzla a�� Bukinje, Lukavac i A?ivinice), i utvrA�uju kvalitet zraka za zagaA�ujuA�e materije sumpordioksid (SO2), azotdioksid (NO2), ugljenmonoksid (CO), ozon (O3) i suspendovane A?estice (PM2,5) a�� praA?ina. U ovoj informaciji rezultati mjerenja kvaliteta zraka su dati na godiA?njem nivou, za koje postoje graniA?ne vrijednosti, s tim da je potrebno naglasiti da je znatno izraA?enije zagaA�enje u zimskom periodu u odnosu na ljetni period.

?????????????????????????????????????????????????????????

U toku 2017. godine dolazilo je do znaA?ajnog broja prekoraA?enja kako graniA?nih vrijednosti tako i pragova uzbune te je resorno ministarstvo, u skladu sa Planom interventnih mjera u sluA?ajevima izuzetne zagaA�enosti zraka, proglaA?avalo Epizode poveA�anih koncentracija zagaA�ujuA�ih materija. AnalizirajuA�i prikupljene podatke, u Informaciji se navodi da na stanje kvaliteta zraka na podruA?ju TK utiA?e emitirano zagaA�enje od: industrijskih i termoenergetskih postrojenja, manjih energetskih postrojenja (za zagrijavanje i proizvodnju pare) instaliranih kod privrednih subjekata, kotlana i individualnih loA?iA?ta i promet. TakoA�er, tu su i drugi faktori koji znaA?ajno doprinose veA�em zagaA�enju, a to su nepodobna konfiguracija terena, nepodobna prostorna dispozicija veA�ih zagaA�ivaA?a, slaba infrastruktura cestovnog saobraA�aja i klimatsko a�� meteoroloA?ki uslovi podruA?ja (slabi vjetrovi, pravac vjetrova, nepodobna temperaturna inverzija i dr.).

celebrex for sale, buy clomid

Na osnovu rezultata mjerenja iz instaliranog sistema, provedenih u razdoblju od januara 2017. godine do decembra 2017. godine, za kvalitet zraka u posmatranom razdoblju moA?e se dati sljedeA�i komentar:

ProsjeA?ne godiA?nje vrijednosti sumpordioksida i suspendovanih A?estica a�� PM2,5 prelazile su godiA?nje graniA?ne vrijednosti propisane Pravilnikom i to na svim lokalitetima u gradu Tuzli, te Lukavcu i A?ivinicama. TakoA�er, vrijednosti sumpordioksida prelazile su pragove uzbune, kao i graniA?ne vrijednosti (1 h i jedan dan) i to na svim lokalitetima. Epizode pripravnosti i uzbune su proglaA?avane u toku 2017. godine pet puta i poduzimane su mjere u skladu sa Planom interventnih mjera u sluA?ajevima izuzetne zagaA�enosti zraka.

Za ostale opA�ine na podruA?ju Tuzlanskog kantona moA?e se zakljuA?iti da su niA?e vrijednosti zagaA�ujuA�ih materija te do sada nije bilo proglaA?avanja epizoda u njima. Na osnovu rezultata mjerenja za ostale zagaA�ujuA�e materije moA?e se reA�i da nisu prelazile graniA?ne vrijednosti utvrA�ene Pravilnikom, te time nisu znaA?ajno uticale na kvalitet zraka.

ImajuA�i u vidu sve navedeno Ministarstvo prostornog ureA�enja i zaA?tite okolice je u proteklom periodu, u skladu sa svojim nadleA?nostima, poduzelo niz aktivnosti koje se mogu podijeliti u tri cjeline: aktivnosti na donoA?enju i usklaA�ivanju potrebnih propisa, aktivnosti utvrA�ivanja stanja kvaliteta zraka a�� monitoring i aktivnosti na smanjenju zagaA�enja zraka. TakoA�er, imajuA�i u vidu uzroke zagaA�enje zraka, koji su dominantno povezani sa sagorijevanjem ugljeva, Ministarstvo pored veA� realizovanih predlaA?e uvoA�enje procesa odsumporavanja u Termoelektrani Tuzla i potpuno provoA�enje mjera iz okolinskih dozvola za pogone i postrojenja iz federalne i kantonalne nadleA?nosti.

PrelaA?e se znaA?ajno ubrzavanje i poveA�anje mreA?e daljinskog zagrijavanja i prikljuA?enja individualnih i stambenih objekata na mreA?u daljinskog grijanja, poveA�anje broja inspektora za zaA?titu okoliA?a sa proA?irenjem nadleA?nosti, kako bi se efikasnije vrA?io inspekcijski nadzor, smanjenje zagaA�enja zraka boljom i efikasnijom regulacijom saobraA�aja i zamjenom koriA?tenog goriva ekoloA?ki prihvatljivijim, kod izrade planskih dokumenata voditi raA?una o zaA?titi tzv. ventilacionih hodnika u gusto naseljenim podruA?jima, te pojaA?ati angaA?man svih relevantnih institucija (organi vlasti, privredni subjekti, nevladine organizacije itd.) na privlaA?enju i koriA?tenju raspoloA?ivih finansijskih sredstava iz evropskih i drugih fondova, saopA?teno je iz Vlade TK.

(TIP/Foto: Arhiva)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.