BuduA�a ruska vojna baza gradi se na lokaciji…? Republika Srpska ulaA?e 3 miliona eura u ureA�enje golemog napuA?tenog vojnog kompleksa

18.02.2018 09:08
dodik
 

PolitiA?ari u BiH svako malo se potrude ukazati koliko je krhak mir koji im je prije 22 godine donio Daytonski sporazum. Zveckanje oruA?ja vrlo je koriA?ten termin u odnosima na relaciji Banja Luka – Sarajevo, no predsjednik srpskog entitetaA�Milorad DodikA�ovaj put ga je primijenio gotovo pa doslovno. Sredinom oA?ujka iz kragujevaA?ke tvornice Zastava oruA?ja isporuA?it A�e mu 2500 automatskih puA?aka naruA?enih u studenom proA?le godine.

Za ministra unutarnjih poslova BiHA�AljoA?u A?amparuA�to je zabrinjavajuA�a vijest, za Milorada Dodika to je osiguranje sigurnosti, javnog reda i mira te obrane Republike Srpske. Nisu, dakako, ovime oduA?evljeni zapadnjaA?ki diplomati. AustrijanacA�Valentin Inzko, predstavnik meA�unarodne zajednice u BiH, izjavio je kako policija u njegovoj zemlji ima na raspolaganju 400 puA?aka na podruA?ju cijele drA?ave te da to oruA?je nije potrebno normalnoj policiji. Milorad Dodik ima svoje argumente, a A?ini se i da ne misli stati samo na puA?kama, pieA? Jutarnji.hr.

– Policija Republike Srpske ne samo da A�e nabaviti 2500 puA?aka, nego i sve A?to bude bilo potrebno za specijalnu policiju i A?to je u standardu regionalnih policija u borbi protiv terorizma i onoga A?to suvremene policije imaju. To nije niA?ta drugo, osim modernizacija policije i jaA?anje njene uloge. To je jedna sasvim legitimna i legalna akcija i mi tu nemamo A?to kriti, jer 20 godina nismo imali pravo na opremanje policije, a sada je doA?lo vrijeme da to napravimo. Ako to nekome smeta, neka proA?ita Ustav i zakon i vidjet A�e da je sve usklaA�eno – poruA?io je Dodik, pa podsjetio kako BiH nije nadleA?na za policiju Republike Srpske, jer nema ustavno pravo na tako neA?to.

Robert Fajt / CROPIX

Robert Fajt / CROPIX
Banja Luka, 150218.
Vojarna u Zaluzanima na podrucju Banja Luke postat ce centar za obuku policije Republike Srpske.
Na fotografiji: Vojarna u Zaluzanima.
Foto: Robert Fajt / CROPIX

Robert Fajt / CROPIX

order celebrex online cheap, generic Zoloft

Nova brigada

U Banju Luku stiA?e 1500 strojnica M05E1 te 1000 komada automata M92 ukupne vrijednosti 930.000 dolara. Radi se o automatskim puA?kama kalibra 7.62 mm, proizvedenih na bazi ruskog KalaA?njikova (AK-47) s preklopnim kundakom. Iz Ministarstva unutarnjih poslova naglaA?avaju kako su za tu nabavu ishodili sve potrebne suglasnosti iz drA?avnih ministarstava vanjskih poslova, obrane i vanjske trgovine te dobili pozitivno miA?ljenje ObavjeA?tajno-sigurnosne agencije BiH. Dodikov ministar policijeA�Dragan LukaA?A�podsjeA�a da je parlament Republike Srpske donio novi zakon o borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, pa zato formiraju teA?ko naoruA?anu brigadu koja A�e imati izmeA�u 2500 i 3000 pripadnika.

– Svi naA?i policajci, u skladu sa zakonom, kao svi policajci u Europi i svijetu, imaju pravo na kratko i dugo naoruA?anje. Problem MUP-a je bio A?to se proteklih godina nije radilo na tome, A?to su naA?i pripadnici koristili jedan broj puA?aka koje su ostale iz proteklog rata, A?to je neadekvatno oruA?je za policijsku namjenu – kazao je LukaA?, podsjeA�ajuA�i na napadA�Nerdina IbriA�aA�na policijsku postaju Zvornik prije tri godine, kada su dva policajca ranjena, a jedan je poginuo, braneA�i se piA?toljima starim 30 godina, a jedan je komad oruA?ja tom prilikom zatajio.

Banja Luka, 150218.
Vojarna u Zaluzanima na podrucju Banja Luke postat ce centar za obuku policije Republike Srpske.
Na fotografiji: Vojarna u Zaluzanima.
Foto: Robert Fajt / CROPIX

CROPIX
Banja Luka, 150218.
Vojarna u Zaluzanima na podrucju Banja Luke postat ce centar za obuku policije Republike Srpske.
Na fotografiji: Vojarna u Zaluzanima.
Foto: Robert Fajt / CROPIX

Robert Fajt / CROPIX

Sigurnost graA�ana

Srpske specijalce bi, nagaA�a se u javnosti susjedne drA?ave, trebali obuA?avati ruski instruktori odnosno savjetnici, i to temeljem Protokola o suradnji Ministarstva unutraA?njih poslova RS-a i DrA?avnog ministarstva unutraA?njih poslova Rusije, kojim je predviA�eno da specijalne jedinice MUP-a obuA?avaju ruski specijalci.

Sam LukaA? potpisao ga je 2015. godine u Moskvi, a on je, izvijestili su tada iz MUPRS-a, a�?izraz prepoznate potrebe potpisnica za A?vrA?A�om suradnjom i ostvarivanja direktnog kontakta u oblasti suzbijanja i borbe protiv transnacionalnog kriminala i najteA?ih kaznenih djela, a sve u cilju efikasnijeg ostvarivanja prava i sloboda graA�ana Republike Srpske i Ruske Federacijea�?. No, A?udno je stoga A?to je moguA�nost takve suradnje odbacio sam LukaA?, kazavA?i kako njihove specijalce neA�e obuA?avati Rusi, veA� – Amerikanci, jer je MUP i do sada provodio obuku svojih pripadnika s ameriA?kim specijalnim jedinicama i europskom policijom.

Takve izjave A?udne su oporbenom SDS-u koji se pita zaA?to Dodik izbjegava suradnju s a�?prijateljskom ruskom policijom koja je jedna od najbolje obuA?enih u svijetua�?, smatrajuA�i da Dodika u ovom projektu vode osobni, a ne javni interesi. Istovremeno Dodikov potpredsjednikA�Ramiz SalkiA�, koji se bira neovisno, pripadnik je boA?njaA?kog entiteta i njegov veliki kritiA?ar, tvrdi da je naoruA?avanje policije Dodikov politiA?ki projekt koji nema veze s jaA?anjem sigurnosti graA�ana, ali ima s uspostavom oruA?anih formacija koje trebaju A?tititi Dodikovu vlast.

Dok najmoA�niji A?ovjek Republike Srpske uporno demantira sve A?to mu se ne sviA�a i postrojava one koji ga A?ivciraju svojim izjavama (svojem zamjeniku SalkiA�u najavio je smanjenje plaA�e od 20 posto zbog iznesenih stavova o nabavi puA?aka), istovremeno ureA�uje centar za obuku svojih specijalaca, piA?e Jutarnji.hr.

Golemo zemljiA?te

Golemi kompleks nastaje na temeljima nekadaA?nje vojarne JNA ZaluA?ani, koja se na A?ak 55 hektara prostire na podruA?ju istoimenog banjaluA?kog naselja i susjedne opA�ine LaktaA?i, inaA?e rodnog mjesta Milorada Dodika. Vojarna je proglaA?ena neperspektivnom za oruA?ane snage BiH, te je predana u vlasniA?tvo lokalnoj upravi, koja ju je pak dala MUP-u. U kompleksu koji se nije godinama odrA?avao ipak je koriA?tena staza za auto utrke, sportski aerodrom i padobranski centar. Za ureA�enje i prenamjenu kompleksa Republika Srpska ulaA?e viA?e od tri milijuna kreditnih eura. Renoviraju deset od pedesetak objekata, ureA�uju dvoriA?ni dio te grade tri nova objekta: portirnu, skladiA?te za oruA?je i objekt u kojem A�e drA?ati pse. U novoobnovljene zgrade uselit A�e specijalnu jedinicu, jedinicu za podrA?ku, kao i novoformirani Centar za obuku. Kompleks bi trebao biti otvoren 4. travnja kada Republika Srpska slavi Dan policije, a da su radovi poodmakli, na mjestu dogaA�aja uvjerili su se reporteri Magazina.

Ulaz u vojarnu nalazi se stotinjak metara od glavne prometnice koja spaja LaktaA?e s Banjom Lukom. Na prijavnici na ulazu deA?ura policija, a pristupna rampa stalno je dignuta jer je velik broj vozila koji tim dijelom prometuju. OkruA?ili smo vojarnu koliko je to bilo moguA�e lokalnim putovima. Vidljivo je da veA�ina zgrada neA�e biti obnovljena, one su u ruA?evnom stanju, a zelene povrA?ine su obrasle u korov, A?ak i visoko raslinje. Zapazili smo i nekoliko karaula ostalih iza JNA na kojima je iscrtana jugoslavenska zastava. U srediA?njem dijelu vidimo A?etiri zgrade na kojima su obnovljena proA?elja u bijelo-plave boje te postavljena PVC stolarija. A�to A�e se iza A?ice i ograde koja je takoA�er ostala kao nasljeA�e JNA dogaA�ati, zasad se moA?e samo pretpostavljati. To neA�e moA�i vidjeti ni prvi susjedi iz naselja naslonjenog na vojarnu jer A�e im pogled zaklanjati drveA�e.

U javnosti susjedne drA?ave veA� neko vrijeme se govori o snaA?noj ruskoj A?elji da ima svoju bazu na zapadnom Balkanu, a Republika Srpska za tako neA?to im je geostrateA?ki najzapadnija varijanta. Bosanski mediji navode kako su to meA�u ostalim bile teme na A?est sastanaka Dodika i ruskog predsjednikaA�Vladimira Putina, koliko su ih dvojica politiA?ara odrA?ala u posljednje A?etiri godine. Navode ruski interes za gradnju tri baze: u Mahovljanima kraj Banje Luke, na Sokolcu i u Trebinju. Radi se o bivA?im vojarnama iz kojih bi Putin bez problema na puA?kometu svojih raketnih sustava imao cijelu Europu. Ulaz u ove projekte bila bi gradnja tzv. humanitarnih centara u tim napuA?tenim vojnim kompleksima. NATO strahuje da svaki takav humanitarni centar lako moA?e prerasti u vojnu bazu.

a�?Srbska A?asta�?

Znakovito je da je u Banjoj Luci poA?ela s djelovanjem niA?ka podruA?nica udruA?enja a�?Srbske A?astia�?. A�elavi i nabildani muA?karci svoju organizaciju predstavljaju humanitarnom, a svoje namjere miroljubivima i apolitiA?nim. TeA?ko je osobe koje izvana djeluju kao dobro istrenirani specijalci povezati s humanitarnim akcijama pomaganja svojim sugraA�anima.

Defile u Banjaluci

Osim toga, mnogi od njih imaju iza sebe kriminalnu proA?lost. SDS je zbog njih prozvao Dodika i njegovog ministra LukaA?a, optuA?ujuA�i ih da osobe s policijskim dosjeima pozivaju na prijeme u Narodnu skupA?tinu. Fotografije na kojima s njima pozira Milorad Dodik, smatra oporba, dokaz su da stvara privatnu vojsku kojim plaA?i narod pred jesenske izbore. No, u federalnom Ministarstvu sigurnosti smatraju, navode mediji, da se tu ne radi samo o Dodikovoj propagandi, veA� da predsjednik RS-a formira paravojne jedinice u Republici Srpskoj.

Znakovito je da su tijekom neustavnog Dana Republike Srpske pripadnici a�?Srbske A?astia�? 9. sijeA?nja sudjelovali u defileu na ulicama Banja Luke. PridruA?ili su im se i kolege iz NiA?a, jer su na banjoluA?kim ulicama viA�ene srbijanske registracijske oznake na automobilima na kojima su bili grbovi a�?Srbske A?astia�?.

Orden A?asti

Pripadnike ove udruge usporeA�uju s NoA�nim vukovima, bajkerskom skupinom koja je to samo formalno, u stvarnosti se radi o paravojski koju financira predsjednikA�Vladimir Putin. Klub je osnovan 1989. godine i broji 5000 A?lanova. IstiA?u da se bore za pravu slobodu i protiv ameriA?ke demokracije. Svaki A?lan pristaje na A?rtvovanje privatnog A?ivota i spreman je poloA?iti svoj A?ivot u ime kluba i bratstva. Dobar dio A?lanstva A?ine umirovljeni obavjeA?tajci, policajci i vojni specijalci.

Njihovi A?lanovi se nalaze na ameriA?koj crnoj listi zbog svoje intervencije na Krimu. VoA�i NoA�nih vukovaA�Aleksandru ZaldastanovuA�zvanom Kirurg, zabranjen je ulazak u SAD i EU. Prati ga glas da je po svojoj moA�i treA�i A?ovjek Rusije.

Usprkos svemu, Milorad Dodik je ruske ultranacionaliste proA?li mjesec odlikovao Ordenom A?asti za naroA?ito isticanje u afirmaciji ljudskih prava, toleranciji meA�u ljudima i narodima, vladavini prava i sloboda i jaA?anju prijateljskih odnosa izmeA�u Rusije i Republike Srpske. On je s njima u vezi godinama, te je iz te veze uslijedio poziv za sudjelovanje u defileu Banjom Lukom 9. sijeA?nja na kojem su NoA�ni vukovi primili priznanje.

Oni su Dodika pozvali na svoj bajkerski susret a�?Ruski sana�? u kolovozu u Sevastopolju, te najavili dolazak u Banju Luku na jesen, neposredno prije predsjedniA?kih izbora u Republici Srpskoj.

– Ne mogu zamisliti NoA�ne vukove bez Republike Srpske i Srbije i jednostavno ne mogu zamisliti da u ovim zemljama, neraskidivo povezanim s Rusijom, naA?e ideje ne budu shvaA�ene – rekao je Zaldastanov u intervjuu za Glas Srpske.

(TIP/Foto:A�HANZA MEDIA, REUTERS)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

4 komentara na BuduA�a ruska vojna baza gradi se na lokaciji…? Republika Srpska ulaA?e 3 miliona eura u ureA�enje golemog napuA?tenog vojnog kompleksa

 1. trn

  18. 02. 2018. - 10:22

  Dok ljudi nemaju sta jesti RS se debelo naoruzava, pitanje je ZASTO!

 2. rade

  18. 02. 2018. - 19:12

  Iskreno vise bih volio da je otvorio kakavu fabriku. Ali clanak je dno dna. Nema Dodik pravo da ustupa baze bilo kome. Jasno se zna u cijoj je to nadleznosti. U BiH ima preko 100000 ilegalnih pusaka ( a vjerovatno znatno vise) tako da 2500 nece puno promijeniti.
  Elem suplje price od Mileta koju “suparnicka” strana vjesto manipulise.
  Cisti primjer balkansko seljackog odnosa jer dolaze izbori a gladnom narodu se mora servirati price o ugrozenosti. Jer ako ovce pocnu da misle eto ti belaja za vlastodrsce.

  • Davud

   18. 02. 2018. - 20:40

   Ne rise hljeba ti.

   Tako ste vi kenjali i 90tih kako je sve predizborni trik i lafina dok su se vlasi naoružavali do zuba i pripremali masovne pokolje.

 3. Dexter

  18. 02. 2018. - 20:47

  Što to bolan serete sa ovakvim teatralnim naslovima i debilskim tekstovima pa bolan samo još više jebete i sluđujete ovaj i onako izjeban i sluđen narod,pa koliko glup čovjek treba da bude i da misli da se u ovoj zemlji išta nabavlja,kupuje,prodaje ili radi bez dopuštenja ambasadora SAD-a,kakvi Rusi bolan kakve Ruske baze :-) pa tog istog Dodika su upravo kauboji doveli na vlast i vi mislite da je Dodik toliko pametan,moćan i da ima muda kao Himalaje pa da se on usuđuje prkositi amerima i raditi bez njihovog dopuštenja !
  Ja bi autora ovog smeća od teksta da sam urednik portala/novina gdje radi dao otkaz koliko juče

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.