Analize i prognoze za valentinovo i cijelu 2018. za sve znakove: Rak bi mogao naA�i novu ljubav, a Jarac se moA?e vratiti bivA?oj

13.02.2018 10:00
6a8cc84e770b20834367
 

Analize i prognoze za valentinovo i cijelu 2018. za sve znakove: Jupiter u A�korpionu naglasit A�e seksualni segment ljubavi, a Neptun u Ribama potrebu za romantiA?nim i dubljim povezivanjem, piA?e 24sata.hr.

OVAN

Godina iskuA?enja

VaA? ljubavni A?ivot u ovoj godini ulazi u razdoblje preispitivanja i restrukturiranja. Kretanje Saturna i Plutona znakom Jarca donosi neke nove obaveze i odgovornosti na profesionalnom planu, u odnosu s roditeljima i starijim osobama A?to vas moA?e staviti pod dodatne pritiske osobito sredinom travnja i tijekom prvog tjedna rujna, a A?to A�e se odraziti na vaA? intimni A?ivot. Pod ovim utjecajima nestabilni odnosi mogu zapasti u krizu, pa A�e se morati pronaA�i nova rjeA?enja za stare probleme. Ako u tome ne uspijete, lako je moguA�e da krenete dalje ili se pak upustite u vezu ili flert s osobom koja A�e biti znatno mlaA�a ili pak starija od vas. Strast A�e biti neA?to A?to ??e vas sve do jeseni snaA?no inspirirati na djelovanje, pa nije iskljuA?eno da vam se svidi i netko tko je zauzet. Jupiter u A�korpionu budi A?elju za intenzivnim ljubavnim iskustvima, pa A�ete neA?to teA?e odolijevati iskuA?enjima, osobito ako ste nezadovoljni svojim intimnim A?ivotom. Od 26. lipnja do 27. kolovoza retrogradni Mars vas stavlja pred neke dileme i odgode, a od 5. listopada do 16. studenog, kad A�e se Venera kretati retrogradno znakom A�korpiona, ne donosite vaA?ne ljubavne odluke.

Na Valentinovo:A�Ovaj dan krije jedno posebno iznenaA�enje za vas. Mogli biste otkriti da ste nekome mnogo viA?e od prijatelja ili prolazne zabave.

foto:A�Dreamstime

BIK

Na A?vrstim temeljima

VeA�ina A�e sporih planeta biti na vaA?oj strani u 2018. pa je to vrijeme za dugoroA?na planiranja. Imate priliku unijeti viA?e stabilnosti u braA?ni i ljubavni A?ivot. NaiA�ete li na neke probleme, moA�i A�ete se osloniti na iskustvo i pomoA� starijih osoba, kao i onih koje su struA?ne za pruA?anje pomoA�i. Jupiter u A�korpionu je vaA? sretan tranzit koji vas A?ini otvorenima prema ostvarenju novih odnosa. Lako je moguA�e da u A?ivot privuA?ete novu ljubav ili pak da u postojeA�i odnos unesete viA?e novih sadrA?aja i probudite plamen strasti. Samcima je poveA�ana moguA�nost zaljubljivanja u osobu koja A?ivi u drugom gradu ili potjeA?e iz druge sredine. Pitanja koja su vezana uz partnerstvo bit A�e osobito znaA?ajna u drugom tjednu oA?ujka i srpnja, kad A�e se Jupiter zaustaviti i promijeniti smjer kretanja. U tom razdoblju dogodit A�e se neA?to znaA?ajno A?to A�e baciti novu sliku na zateA?enu situaciju. Od 15. svibnja do 7. kolovoza Uran A�e boraviti na prvim stupnjevima vaA?eg znaka, A?to je osobito znaA?ajno ako ste roA�eni od 21. do 23. travnja jer je pred vama jedna nagla i nepredviA�ena promjena koju neA�ete moA�i kontrolirati. Retrogradna Venera od 5. listopada do 16. studenog budi sumnje i strahove, pa u tim danima ne donosite vaA?ne odluke. Od 26. lipnja do 27. kolovoza Mars se kreA�e retrogradno, moguA� je povratak u proA?lost, susret s bivA?om ljubavi, ali ne oA?ekujte previA?e.

Na Valentinovo:A�MoA?da A�ete oA?ekivati neA?to A?to se neA�e dogoditi. Kad je o ljubavi rijeA?, danas razmiA?ljajte manje srcem, a viA?e glavom.

foto:A�Dreamstime

BLIZANCI

Gdje je nestala strast?

Nakon dvogodiA?njeg tranzita Saturna vaA?im poljem partnerstva, sad moA?ete lagano odahnuti, on nastavlja svoje putovanje u novi zodijaA?ki sektor, a vi se moA?ete opustiti. Mnogi A�e biti motivirani donijeti konaA?nu odluku vezanu uz odnos u kojem se nalaze. Saturn A�e se pridruA?iti Plutonu u znaku Jarca i lako je moguA�e da A�ete od nekih osoba morati odustati. SuoA?avajuA�i se s tim promjenama u svojem A?ivotu morat A�ete pogledati u sebe, provoditi strategije za prilagodbu promjenama koje ulaze u vaA? A?ivot, usvojiti nova i svjeA?a iskustva kako biste se mogli kretati naprijed. Jupiter A�e se kretati znakom A�korpiona i vaA?om A?estom kuA�om, pa bi samci novu simpatiju mogli pronaA�i na radnome mjestu ili je upoznati putem kolega s posla. Ako ste u braku ili dugoj vezi vrijeme je da se ozbiljnije pozabavite intimom unutar svoje spavaA�e sobe. To bi moglo biti jedno od podruA?ja ljubavnog A?ivota koje moA?da neA�e najbolje funkcionirati. A nestanak strasti moA?e vas dovesti u iskuA?enje da se upustite u izvanbraA?ni flert i zapetljate u odnos koji neA�e biti jednostavan. Samci ovoga znaka ono pravo mogu poA?eti oA?ekivati nakon A?to Jupiter uA�e u znak Strijelca 8. studenoga. Od tada pa u iduA�ih godinu dana otvara vam se novo poglavlje vaA?eg ljubavnog A?ivota.

Na Valentinovo:A�Bit A�ete avanturistiA?ki raspoloA?eni i imat A�ete sreA�e u zavoA�enju. SviA�a li vam se netko, pravi je trenutak da upotrijebite skrivene adute.

foto:A�Dreamstime

RAK

Nova ljubav

Velike promjene su pred vama. Pluton u sedmoj kuA�i promijenit A�e vaA?e stavove o vezi i braku. TraA?it A�ete viA?e dubine i intenziteta u odnosu, no postoje li neke nerijeA?ene napetosti u vaA?em braku vrijeme je da zasuA?ete rukave. VaA?om astroloA?kom kuA�om partnerstva A?etat A�e se i Saturn, veliki uA?itelj zodijaka, koji upuA�uje na preuzimanje veA�e odgovornosti i podmirivanje neraA?A?iA?A�enih raA?una. Ne naA�ete li dovoljno motivacije da se uskladite s vaA?im partnerom, lako je moguA�e da A�e doA�i do privremenog razdvajanja. No oni koji preA?ive ove utjecaje i iskuA?enja koja A�e biti najintenzivnija u oA?ujku, travnju i od 13. srpnja do 11. kolovoza, koliko A�e djelovati pomrA?ina Sunca u vaA?em znaku, postat A�e bliA?i i jaA?i nego ikad. U vrijeme retrogradnog kretanja Saturna od 18. travnja do 6. rujna nemojte dopustiti strahovima i nepovjerenju da vas distanciraju od voljene osobe. Neke zahtjevne okolnosti olakA?at A�e vam tranzit Jupitera vaA?om kuA�om ljubavi. Budit A�e optimizam, A?elju za novim iskustvima i obogatit A�e vaA? druA?tveni A?ivot. Ovaj tranzit moA?e naroA?ito razveseliti samce ovoga znaka koji bi se mogli zaljubiti i sa Saturnom u Jarcu uA�i u ozbiljnu vezu s osobom koja A�e moA?da biti mlaA�a od njih ili koju A�e poznavati otprije. Otvoreni ste za primanje ljubavi, za roditeljsku ulogu, a veza koja A�e vam se dogoditi otkrit A�e vam mnogo o vama.

Na Valentinovo:A�Nadate li se A?estitki od osobe koju joA? niste zaboravili, radije se usmjerite na osobe i aktivnosti koje vas usreA�uju. Iluzije znaju biti razoA?aravajuA�e.

foto:A�Pixabay

LAV

Biti ili ne biti

U ovoj A�ete se godini viA?e posvetiti radnim obavezama, zdravlju i stambenom pitanju, dok A�e ljubavni A?ivot biti u sjeni ostalih zbivanja. Tranzit Jupitera znakom A�korpiona motivira vas na aktivnosti koje A�e biti vezane uz ureA�enje doma i kupoprodaju nekretnina. PraA?inu u vaA?em ljubavnom A?ivotu uglavnom A�e podizati pomrA?ine koje A�e se tijekom prve polovine godine odvijati u vaA?em i vama nasuprotnom znaku, A?to znaA?i da vas oA?ekuje mnogo posla u postavljanju granica prema drugima. Kako biti u vezi, a ostati svoj i ne odustati od stvari koje su vama bitne, samo su neka od pitanja koja A�e biti aktualna u vrijeme pomrA?ina, a i u tjednima koje A�e slijediti iza njih. RijeA? je o razdobljima od 15. veljaA?e, kad pomrA?ina Sunca u vaA?em sedmom polju moA?e oznaA?iti kraj jednog poglavlja i poA?etak novog. PomrA?ina Mjeseca u Vodenjaku, dakle na istome mjestu kao prethodna, dogodit A�e se 27. srpnja, pa vas u tjednima iza oA?ekuje rjeA?avanje osjeA�aja koji su ostali zarobljeni ili potisnuti u odnosu s jednom osobom ili u vaA?em braku. I kao kruna svega, tu je pomrA?ina Sunca u vaA?em znaku 11. kolovoza koja A�e zaokruA?iti ovaj ciklus, nakon kojeg bi vam trebalo biti jasnije A?to A?elite od odnosa, braka i ljubavi opA�enito. A u potragu za svojom sreA�om moA?ete krenuti na krilima Jupitera koji A�e 8. studenog uA�i u vaA?e polje ljubavi i ostati tamo iduA�ih godinu dana.

Na Valentinovo:A�Pred vama je vrlo buran i aktivan dan, prepun zanimljivih razgovora i susreta. Ljubav, strast i zabava usko se isprepliA�u.

Rose for attractive lady | Autor: Mojzes Igorfoto:A�Mojzes Igor

DJEVICA

UA?ite voljeti

Pluton i Saturn kretat A�e se vaA?om kuA�om srca i ljubavi. Imate li djecu, A?to god da poduzmete kao roditelj imat A�e dubok uA?inak na njih i njihov odgoj. Ako niste roditelj, bit A�ete spremniji preuzeti tu novu ulogu. MoA?ete biti privuA?eni i ljudima koji A�e donijeti vrlo intenzivna, moA?da i sudbinska ljubavna iskustva. Odnosi neA�e biti jednostavni, ali A�e biti intenzivni i duboki, promijenit A�e vas i vaA?e navike. Magnetska privlaA?nost bit A�e jaA?a od razuma, pa je moguA�e da se upustite u vezu s osobom za koju instinktivno znate da nije dobra za vas. Saturn A�e nakon dvije godine nestabilnih utjecaja napokon stati na vaA?u stranu, A?elite se skrasiti, saviti s nekim svoje ljubavno gnijezdo, nauA?iti davati i primati ljubav bez straha. UA?ite voljeti. NeA�e biti jednostavno i ako preA?ivite neka krizna razdoblja, kao A?to A�e biti oA?ujak, travanj, potom i listopad, vaA?a A�e veza potrajati. Neptun u sedmoj kuA�i odnosa i partnerstva stvarat A�e povremeno zabune i konfuzije u odnosu s partnerom. On ovdje donosi moguA�nost zabluda i iluzija, uljepA?avat A�ete sliku svojeg braka. Neke tajne mogu biti otkrivene, no sve to ne bi trebalo ozbiljnije ugroziti vaA? ljubavni A?ivot, osobito ako ste u odnosu u kojem ima iskrenosti i povjerenja. Obratite pozornost na dogaA�aje koji A�e se dogaA�ati oko 18. lipnja i 27. studenog, kad A�e Neptun promijeniti smjer svojega kretanja. Potkraj godine postoji moguA�nost preseljenja i promjena na stambenom planu, pa A?ak i proA?irenja obitelji.

Na Valentinovo:A�OA?ekujete li neki romantiA?an iskaz ljubavi od strane partnera, uA?inite vi ono A?to priA?eljkujete dobiti od njega. Potom A�e vam sve biti jasnije.

foto:A�Pixabay

VAGA

Potraga za bliskoA?A�u

U 2018. godini otvorit A�e se teme povjerenja, nerijeA?enih strahova i sigurnosti, kako u sebe, tako i u partnera. VaA? ljubavni odnos reflektirat A�e vam bolna pitanja iz djetinjstva kojima bi se bilo dobro pozabaviti jer njihovim rjeA?avanjem moA?ete unaprijediti svoj osjeA�ajni A?ivot. Neki strahovi i nesigurnosti s kojima dulje A?ivite sad izlaze na povrA?inu. Ne budete li zadovoljni svojom vezom, nemojte odustati bez borbe. Probajte sve A?to moA?ete kako biste ponovno uspostavili izgubljenu bliskost i intimnost. Uran u kuA�i odnosa i partnerstva donosi nepredvidive i nagle dogaA�aje, potrest A�e odnose koje imate u svojem A?ivotu. Uran ne poA?tuje status quo i a�?udarita�? A�e na slabe toA?ke vaA?eg partnerskog odnosa, a prepoznavanje onoga A?to jest promijenit A�e mnogo toga. Ako ste sami, imat A�ete viA?e prilika za flert i neobavezna druA?enja. Lako je moguA�e da pobrkate seks s ljubavlju i da shvatite kako druga strana i ne misli tako ozbiljno kao vi. Izgubite li interes za partnera, a A?to je u ovoj godini lako moguA�e, doA�i A�e do prekida, nakon kojeg A�e vam biti jasnije A?to ste imali, a A?to vam je potrebno da biste bili sretni. U ovoj godini naglasak A�e biti i na obiteljskim pitanjima, stanovanju, odnosu s roditeljima, mnogi bi se mogli odluA?iti na preseljenje i zatvoriti jedno poglavlje svojeg A?ivota, A?to obiA?no najavljuje tranzit Saturna A?etvrtom kuA�om.

Na Valentinovo:A�Mogli biste provesti jako lijepe trenutke u druA?tvu voljene osobe, ali i prijatelja, ovisno o tome A?to A�e biti vaA? izbor. Znat A�ete da ste voljeni

foto:A�Pixabay

A�KORPION

Novi poA?etak

Jupiter A�e veA�i dio godine provesti u vaA?em zodijaA?kom prostoru, a njegovi optimistiA?ni blagoslovi mogu biti brojni, ovisno o tome A?to A�ete vi birati i stvarati. On obiA?no najavljuje novi poA?etak, priliku za svjeA?i start, novu ljubav, trudnoA�u, pa i ulazak u brak, sve ovisi o tome u kakvoj ste trenutaA?noj situaciji i koji su vam prioriteti. Postavite si cilj i krenite prema njemu. Mnogi A�e ljudi uA�i u vaA? A?ivot, A?to je dobra vijest za samce, koji bi u ovoj godini mogli upoznati osobu koja A�e im pokazati koliko vrijede i obogatiti im A?ivot novim iskustvima i spoznajama. Saturn i Pluton daju vam fokus, izoA?travaju snagu vaA?eg uma, sad jasnije vidite A?to imate i A?to biste htjeli imati u svom A?ivotu. Neptun putuje kroz vaA?u kuA�u ljubavi i romantike, a ovaj A�e tranzit pridonijeti buA�enju romantike i zanosa. Seksualna veza s vaA?im partnerom ne moA?e viA?e biti glavna motivacija, javlja se potreba za dubljim povezivanjem. VeA�i dio godine Mars A�e se kretati znakom Vodenjaka (16. 5. – 14. 11.), s tim da A�e od 26. lipnja do 26. kolovoza biti retrogradan i nakratko uA�i u znak Jarca. Ovaj planet vas moA?e ubacivati u destruktivna stanja, biti izvor nekih konflikata u privatnom A?ivotu, no pokazat A�e vam mnogo o tome za A?to se vrijedno boriti i koliko ste spremni na kompromise, koji su sastavni dio braA?nog A?ivota.

Na Valentinovo:A�Za vas A�e ovo biti dan, kao i svaki drugi. PoA?eljet A�ete ga provesti u miru svog doma i s osobom u A?ijem se druA?tvu osjeA�ate opuA?teno.

foto:A�Dreamstime

STRIJELAC

OpraA?tanje s proA?loA?A�u

Nakon dvije godine Saturnova tranzita kroz vaA? znak, sad je vrijeme za mali predah, za opraA?tanje s onim A?to je bilo, za otpuA?tanje jedne vezanosti koja se pretvorila u naviku. Pred vama je godina u kojoj se pripremate za neA?to sasvim novo. Zato nemojte A?uriti, forsirati odnos koji vas ne zadovoljava, nemojte ulijetati u odnose s osobama koje vam niA?ta ne daju, niA?ta osim prolazne zabave. PokuA?ajte biti malo sami, opipati vlastiti puls, odnosno razmisliti o tome kakvu biste vezu A?eljeli imati i koje bi kvalitete trebao imati vaA? partner, a koje bi vas usreA�ile. Ako ste uspjeA?no i zrelo prebrodili Saturnov tranzit i uspjeli unaprijediti svoj braA?ni odnos, sad se malo odmorite od A?elja, potreba, od borbe, od razmiA?ljanja A?to i kako dalje. Dajte i sebi i partneru viA?e slobode. Okrenite se prema sebi i ispunjenju vlastitih potreba, napunite istroA?ene energetske resurse, pripremite se za promjenu koja A�e nastupiti ulaskom Jupitera u vaA? znak 8. studenog jer A�e vam taj jednogodiA?nji tranzit promijeniti A?ivot, ali samo pod jednim uvjetom – da ga doA?ekate spremni. To podrazumijeva mir s ljubavnim iskustvima iz proA?losti i znanje o tome A?to A?elite od svog ljubavnog A?ivota. Mnogi od vas veA� bi u posljednja dva mjeseca ove godine mogli doA?ivjeti veliku pozitivnu promjenu na ljubavnom planu.

Na Valentinovo:A�Poruka koju A�ete danas primiti mogla bi ubrzati otkucaje vaA?eg srca. Postoji netko s kim A�ete uA?ivati u dugim razgovorima.

foto:A�Dreamstime

JARAC

Emocionalno sazrijevanje

Pred vama je jedna od najintenzivnijih godina u dosadaA?njem A?ivotu, i to na svim A?ivotnim poljima, a ponajviA?e u odnosu sa samim sobom. Saturn i Pluton u vaA?em znaku pozivaju vas na introspekciju, emocionalno sazrijevanje i snaA?no A�e promijeniti dinamiku vaA?eg ljubavnog odnosa. A�to bolje budete razumjeli sebe, to A�e vaA?i odnosi napredovati. A osjetite li nezadovoljstvo i zapnete li na mjestu s kojeg ne znate kuda i kako dalje, oA?ekuje vas velik posao. Pitanje kontrole bit A�e vrlo vaA?no, isto kao i pitanja nerijeA?enih problema iz proA?losti, odnosa koje ste napustili, a niste ih do kraja okonA?ali. Zbog toga A�e mnogi od vas morati a�?otputovatia�? u proA?lost, moA?da i u zagrljaj bivA?e ljubavi, kako bi mogli napisati posljednje poglavlje nedovrA?ene priA?e. Primijetit A�ete da se takva pitanja pribliA?avaju sredinom travnja i prvog tjedna rujna, kad A�e se Saturn zaustaviti prije nego A?to promijeni svoj smjer kretanja. Uran, planet slobode i napretka kreA�e se vaA?om kuA�om obitelji tako da tijekom 2018. moA?e doA�i do dramatiA?ne promjene u vaA?em domu i odnosu sa svojom obitelji, pogotovo s roditeljima. Tradicionalne veze mogu biti razruA?ene, moA?da A�ete morati neA?to u potpunosti sruA?iti da biste ponovno izgradili. Ne bude li partner slijedio vaA?e planove, doA�i do razilaA?enja. U razdoblju od 16. svibnja do 6. studenog Uran A�e se privremeno prebaciti u prostore Bika, otvarajuA�i teme kojima A�ete se baviti u iduA�im godinama, a mogu biti vezane uz djecu, seksualnost i davanje ljubavi.

Na Valentinovo:A�Mogli biste primiti vrlo neobiA?an poklon koji A�e vam pokazati da u vaA?oj blizini postoji netko tko vas iskreno voli. OA?ekujte neoA?ekivano.

foto:A�Dreamstime

VODENJAK

Ljubavne turbulencije

A?ivot kakav ste dosad vodili i poznavali, bliA?i se svom kraju. PoA?injete se udaljavati od nekih osoba, rutina se mijenja, bjeA?ite od situacija i prostora koje vas podsjeA�aju na poraze i padove. Osjetit A�ete da se viA?e ne moA?ete nositi s jednim odnosom, shvaA�ate da vas previA?e optereA�uju partnerovi zahtjevi koji vas primoravaju na neA?to s A?im se joA? niste spremni suoA?iti. Postoji iskuA?enje da se sakrijete i povuA?ete u sebe i, ako to uA?inite, objektivno biste trebali sagledati A?to u vaA?em odnosu funkcionira i ima li joA? prostora za rast i razvoj. U godini ste rehabilitacije i osjeA�ajnog A?iA?A�enja od onoga A?to je bilo. Svaki povratak unatrag, na staro, pokazat A�e vam joA? jednom da tamo odavno viA?e nema zadovoljstva. A?ak tri pomrA?ine A�e utjecati na vas i vaA? ljubavni A?ivot, 15. veljaA?e, 27. srpnja i 11. kolovoza. To je energija koja vas budi, pokreA�e s mjesta, pomaA?e vam da osvijestite A?to A?elite, a A?to ne, pa promatrajte A?to A�e se dogaA�ati u danima iza tih datuma. U cijelu tu priA?u umijeA?at A�e se i kretanje Marsa vaA?im znakom (16. 5. – 14. 11.), koji A�e vas voditi u avanture, ali ne i u zasnivanje neke stabilnije veze u kojoj A�ete se biti spremni zadrA?ati dulje. Nestabilne i nezdrave veze teA?ko da A�e preA?ivjeti ove tranzite. BraA?ni parovi trebaju biti spremniji na kompromise, a novi poA?eci bit A�e burni, strastveni, ali i izazovni.

Na Valentinovo:A�Bit A�ete u centru paA?nje voljene osobe, koja bi se zaista mogla potruditi oko vas i time vam pokazati koliko joj je stalo do vaA?eg odnosa. UA?ivat A�ete!

foto:A�Pixabay

RIBE

Godina iscjeljivanja

U odnosu na protekle dvije godine koje su bile zahtjevne i izazovne, ova A�e imati iscjeljujuA�i uA?inak. Sve je manje briga i strahova, a sve viA?e zadovoljstva i spremnosti da krenete prema naprijed, u nove ljubavne promjene. U tome vam pomaA?e i Jupiter, koji vam otvara vrata prema putovanjima i udaljenim gradovima, gdje pronalazite viA?e sreA�e i zadovoljstva, a moA?da i osobu koja vam pruA?a upravo ono o A?emu ste protekle dvije godine sanjali. Ako ste razvedeni, moA?da vam se u iduA�oj godini ukaA?e prilika za zasnivanje drugog braka ili barem ozbiljne veze. KljuA?na lekcija za vas ove godine je nauA?iti kako primiti ljubav, odnosno biti s osobom koja A�e vam otvoriti srce i pokazati vam kako se voli. Bez otvaranja i pokazivanja osjeA�aja neA�e biti znaA?ajnijih pomaka prema naprijed. Imat A�ete takav test, pitanje je hoA�ete li ga prepoznati i prihvatiti. Emocionalna nedostupnost i trA?anje za osobom koja vam ne moA?e uzvratiti ljubav za vas viA?e neA�e biti opcija, a to vrijedi i za one koji su u braku ili vezi. Ne moA?ete se viA?e A?rtvovati, osjeA�ati grizoduA?je, davati viA?e nego A?to dobivate. Sad hoA�ete biti voljeni, a takva osoba A�e uA�i u vaA? A?ivot. HoA�ete li je pustiti, odluka A�e biti na vama. Od 23. oA?ujka do 15. travnja, a potom opet od 26. srpnja do 19. kolovoza, retrogradni Merkur kao vladar vaA?eg polja partnerstva omoguA�uje vam reviziju onoga A?to je bilo i postavljanje novih ciljeva.

buy doxycycline, purchase zithromax

Na Valentinovo:A�Netko iz vaA?e proA?losti mogao bi ponovno a�?pokucatia�? na vaA?a vrata. Mogli biste se iznenaditi jer ste voljeni viA?e nego A?to mislite da jeste.

(TIP)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.