Svako se slaA?e sa A?etiri znaka u horoskopu – u ljubavi i seksu

11.02.2018 10:15
8a633ec68950bcfb6b52
 

Ovnu najviA?e odgovaraju Vodenjak, Blizanac, Lav i Strijelac

Ovan i Vodenjak

Vodenjak voli neovisnost i A?estok je jednako kao i Ovan, no iako trzavica uvijek ima oni jednostavno ne mogu jedan bez drugoga jer se privlaA?e poput magneta.

Do problema jedino moA?e doA�i ako Ovan poA?eli dominirati u vezi A?to mu ponosni i neovisni Vodenjak nikada neA�e dopustiti. Da bi odrA?ali vezu jedan od njih mora malo popustiti i nauA?iti A?ivjeti u kompromisu.

Ovan i Blizanac

Ova veza je uvijek strastvena, a veA?u ih zajedniA?ke aktivnosti.A� Blizanac i Ovan su neumorni, aktivni i uvijek traA?e pustolovine na kojima A�e proA?iriti svoje znanje. No ova veza moA?e doA�i na iskuA?enje kada se Ovnu oduzme uloga voA�e.

Blizanci bi trebali nauA?iti kako je vodstvo vaA?no Ovnu i trebali bi ga pustiti da on “diktira u vezi” i bira mjesta na koja A�e iA�i. Ova veza je savrA?ena jer se meA�usobno nadopunjuju. Ovan je dramatiA?an i inteligentan dok je Blizanac svestran i genijalan.

foto:A�Pixabay

Ovan i Lav

Ova dva znaka jako su ekscentriA?na i strastvena. SavrA?eno se slaA?u i nadopunjuju u krevetu. Vezu A�e zaA?initi svojim neodoljivim smislom za humor kojega posjeduju. No problemi A�e se javiti kada Ovan osjeti da je prestao dominirati, dok Lav potajno priA?eljkuje tu ulogu.

Ako uspiju izbjeA�i taj sukob i dogovore se kompromisno, ova veza mogla bi se ubrzo pretvoriti u brak jer vlada velika meA�usobna ljubav, poA?tovanje i odanost. Uvijek A�e biti posveA�eni jedno drugome i uA?initi sve da veza uspije. Velika upornost koju posjeduju jamA?i im stabilan brak u buduA�nosti.

Ovan i Strijelac

Ova ljubavna priA?a ima velikog potencijala. Ovan je intenzivniji, dok je Strijelac A?eljan zabave. Oba znaka su emocionalno i fiziA?ki jaka te spremna na kompromise.

Odlazak na planinarenje ili voA?nju biciklom uvijek A�e u njima pobuditi natjecateljski duh kojemu su oboje skloni. No trebali bi pripaziti da svoj natjecateljski duh ne iskoriste negdje drugdje i ne otplove u neke druge vode, jer Ovnovi nikada ne bi mogli oprostiti prijevaru.

Biku najviA?e odgovaraju Rak, Djevica, Ribe i Jarac

Bik i Rak

Bikovi i Rakovi vrlo su kompatibilni A?to se tiA?e ljubavnog odnosa jer su Bikovi poznati po tome da vole pruA?ati neograniA?enu ljubav koju Rak neizmjerno cijeni. Rak A?eli biti voljen, cijenjen i zaA?tiA�en A?to mu ovaj znak moA?e bez ikakvog problema pruA?iti.

Oboje oboA?avaju tihe i mirne veA?ere u krugu obitelji te prijatelja uz koje se najbolje opuA?taju. Kada se spoje mogu biti sigurni da A�e njihova ljubav uvijek cvjetati.

Bik i Djevica

Djevice su poznate po svojoj praktiA?nosti i teA?nji za savrA?enstvom, zato su Bikovi njihovi idealni partneri, jer su u stanju ispuniti njihove visoke standarde. Oboje su vrlo romantiA?ni i uA?ivati A�e u veA?erama uz svijeA�e i dugim A?etnjama po parku.

No, problem se moA?e javiti kad Bik izgubi interes za uvijek savrA?enom Djevicom. Ako uspiju izbjeA�i taj problem njihova veza moA?e dugo potrajati.

foto:A�Dreamstime

Bik i Jarac

Ova dva znaka savrA?eni su jedan za drugoga. Vrlo su temeljiti i A?ak kad se zaljube ne gube glavu. NajvaA?niji su im obitelj i dom pa se i Bik i Jarac vrlo brzo mogu odluA?iti za stvaranje obitelji i zajedniA?tva.

PoA?tovanje, uzajamna ljubav i iskrenost su osobine koje cijene i jedan i drugi. Jedini problem s kojim se mogu susresti je rutina, A?ega se oboje plaA?e.

Bik i Ribe

Veza izmeA�u Bika i Riba je vrlo skladna. Oboje su opuA?teni i vole uA?ivati u malim trenucima. Bik cijeni romantiA?nost i njeA?nost koju pronalazi u Ribama, dok je Ribama najvaA?nija stabilnost i sigurnost koji im pruA?a Bikov zagrljaj.

Kako vrijeme u vezi ovo dvoje prolazi tako oni postaju prisniji i izmeA�u njih se prije svega raA�a prijateljstvo, a tek onda veza.

Blizancima najviA?e odgovaraju Lav, Ovan, Vodenjak i Vaga

Blizanci i Lav

Ljubavna veza izmeA�u Blizanca i Lava je vrlo strastvena. Oni maksimalno uA?ivaju jedan u drugome. OboA?avaju romantiku i to je ono A?to ih spaja prije svega. Lav A�e uvijek naglasiti svoju nesebiA?nu ljubav prema Blizancu.

Problem u ovoj vezi moA?e se javiti kada Lav osjeti ljubomoru na pretjerano koketiranje Blizanca. Zbog toga A�e se Blizanac jako morati potruditi tako bi udovoljio svim prohtjevimaA�zahtijevnogA�Lava. Ova strastvena veze izmeA�u dvije vatre vrlo A?esto rezultira brakom.

Blizanci i Ovan

Ova veza je uvijek strastvena, a veA?u ih zajedniA?ke aktivnosti.A� Blizanac i Ovan su neumorni, aktivni i uvijek traA?e pustolovine na kojima A�e proA?iriti svoje znanje. No ova veza moA?e doA�i na iskuA?enje kada se Ovnu oduzme uloga voA�e.

Blizanci bi trebali nauA?iti kako je vodstvo vaA?no Ovnu i trebali bi ga pustiti da on “diktira u vezi” i bira mjesta na koja A�e iA�i. Ova veza je savrA?ena jer se meA�usobno nadopunjuju. Ovan je dramatiA?an i inteligentan dok je Blizanac svestran i genijalan.

Blizanci i Vaga

Ova dva znaka savrA?en su par. Posjeduju sve A?to im je potrebno za A?vrstu i stabilnu vezu. Oboje su strastveni i nikada nisu ljubomorni na postupke svog partnera. Nikada neA�e ograniA?iti slobodu jedan drugome, veA� imaju uzajamno povjerenje jedan u drugoga.

Problem A�e nastati onda kada izgube to povjerenje. Kada se to dogodi vrlo teA?ko A�e ga ponovno vratiti. Do tada A�e ovo dvoje uA?ivati u ljubavnoj idili.

Blizanac i Vodenjak

Vodenjak je pun iznenaA�enja i naglih promjena koje savrA?eno odgovaraju jednom Blizancu. Promjenjivi Blizanac teA?ko A�e se prilagoditi A?vrstim stavovima Vodenjaka.A� Vole se druA?iti i imaju veliki broj prijatelja A?to A�e ljubomornom Vodenjaku teA?ko pasti.

Vrlo vjerojatno A�e se dobro slagati u krevetu, ali moA?e doA�i do pomanjkanja strasti. Ova veza vjerojatno A�e se jednog dana pretvoriti u A?armantni brak.

Rak se najbolje slaA?e sa A�korpionom, Ribama, Bikom i Djevicom

Rak i Bik

Bikovi i Rakovi vrlo su kompatibilni A?to se tiA?e ljubavnog odnosa jer su Bikovi poznati po tome da vole pruA?ati neograniA?enu ljubav koju Rak neizmjerno cijeni. Rak A?eli biti voljen, cijenjen i zaA?tiA�en A?to mu ovaj znak moA?e bez ikakvog problema pruA?iti.

Oboje oboA?avaju tihe i mirne veA?ere u krugu obitelji te prijatelja uz koje se najbolje opuA?taju. Kada se spoje mogu biti sigurni da A�e njihova ljubav uvijek cvjetati.

foto:A�Dreamstime

Rak i Djevica

Djevica daje Raku emocionalnu sigurnost koja mu je potrebna, a Djevica oboA?ava osjeA�aj da je u sigurnim rukama. Ovo dvoje uA?iva u tome A?to nadopunjuju jedno drugo te A�e vrlo brzo razviti ovisnost jedno o drugome.

Ono A?to A?ini ovu vezu tako A?vrstom je to da su zoloft tablets buy, purchase Zoloft sposobni dokazati meA�usobnu ljubav i to A�e pokazati u svakoj prilici. Ljubav iz njih jednostavno prA?ti.

Rak i A�korpion

Ova veza ima velikog potencijala. Problem se moA?e javiti kada A�korpion shvati da je Rak previA?e emotivan za njega i da ga paA?nja koju mu mora posvetiti poA?inje guA?iti. Ako A�korpion prepozna razlog za Rakovu ljubomoru, brzo A�e se primiriti jer je gubitak voljene osobe za njega prestresan.

A�korpion mora biti svjestan da u ovoj vezi ne smije biti preoA?tar na jeziku, jer A�e se emocionalni Rak povuA�i i ovoj vezi brzo A�e doA�i kraj. Ako obje strane preA�u preko svojih ponosa i tvrdih stavova ova veza A�e uspjeti i biti vrlo strastvena.

Rak i Ribe

Ova ljubavna veza puna je turbulencija. Isprva se A?ini idealnom no kasnije dolazi do pomanjkanja strasti i zasiA�enja. Poznato je da je Rak prevrtljiv i tu nema pomoA�i. Oboje A?ive u svom zaA?aranom svijetu i rijetko kad na A?ivot gledaju realno i otvorenih oA?iju.

Zbog svojih ruA?iA?astih naoA?ala kojima gledaju na svijet ovaj par A�e imati velikih problema. Da bi odnos uspio jedan od partnera mora biti realniji, jer je ova veza u suprotnome osuA�ena na propast.

Lavu odgovaraju Ovan, Blizanac, Strijelac i Vaga

Lav i Ovan

Ova dva znaka jako su ekscentriA?na i strastvena. SavrA?eno se slaA?u i nadopunjuju u krevetu. Vezu A�e zaA?initi svojim neodoljivim smislom za humor kojega posjeduju. No problemi A�e se javiti kada Ovan osjeti da je prestao dominirati, dok Lav potajno priA?eljkuje tu ulogu.

Ako uspiju izbjeA�i taj sukob i dogovore se kompromisno, ova veza mogla bi se ubrzo pretvoriti u brak jer vlada velika meA�usobna ljubav, poA?tovanje i odanost. Uvijek A�e biti posveA�eni jedno drugome i uA?initi sve da veza uspije. Velika upornost koju posjeduju jamA?i im stabilan brak u buduA�nosti.

foto:A�Dreamstime

Lav i Vaga

Lavovi su povrA?ni A?to se tiA?e izgleda. ViA?e ih privlaA?i vanjski izgled, A?to jako smeta Vagama koje cijene unutarnji izgled.A� Usprkos tome ova dva znaka idealno si odgovaraju.

Tajna njihove veze je poA?tivanje kompromisa na koji A�e rado pristati ali i strast koja u njihovoj vezi ima veliku ulogu. SavrA?eno si odgovaraju u krevetu i neA�e dopustiti da im se veza pretvori u rutinu. Njihov odnos prepun je zabave i smijeha, jer oboje oboA?avaju zabave koje spremaju njihovi prijatelji.

Lav i Blizanac

Ljubavna veza izmeA�u Blizanca i Lava je vrlo strastvena. Oni maksimalno uA?ivaju jedan u drugome. OboA?avaju romantiku i to je ono A?to ih spaja prije svega. Lav A�e uvijek naglasiti svoju nesebiA?nu ljubav prema Blizancu.

Problem u ovoj vezi moA?e se javiti kada Lav osjeti ljubomoru na pretjerano koketiranje Blizanca. Zbog toga A�e se Blizanac morati potruditi tako bi udovoljio svim prohtjevimaA�zahtijevnogA�Lava. Ova strastvena veza izmeA�u dvije vatre vrlo A?esto rezultira brakom.

Lav i Strijelac

Oba znaka A?eljna su avanture i to je ono A?to ih povezuje. Oni su strastveni i traA?e puno paA?nje, pa A�e te dvije potrebe rado zadovoljiti. Ono A?to ovu vezu A?ini posebnom je velika meA�usobna ljubav, poA?tovanje i odanost. Uvijek A�e se posvetiti jedan drugome i sve A�e uA?initi kako bi ova veza uspjela. Velika upornost koju posjeduju jamA?i im stabilan brak u buduA�nosti.

Djevici najbolje odgovaraju Bik, Jarac, A�korpion i Rak

Djevica i Bik

Djevice su poznate po svojoj praktiA?nosti i teA?nji za savrA?enstvom, zato su Bikovi njihovi idealni partneri, jer su u stanju ispuniti njihove visoke standarde.

Oboje su vrlo romantiA?ni i uA?ivati A�e u veA?erama uz svijeA�e i dugim A?etnjama po parku. No, problem se moA?e javiti kad Bik izgubi interes za uvijek savrA?enom Djevicom. Ako uspiju izbjeA�i taj problem njihova veza moA?e dugo potrajati.

foto:A�Dreamstime

Djevica i Jarac

Odnos Djevice i Jarca nije turbulentan i pun svaA�a jerA�Jarac dopuA?ta dominantnoj Djevici da vodi glavnu ulogu. Problem A�e se dogoditi jedino kad Djevici dosadi uloga A?efa. RjeA?enje za ovaj problem je da Jarac ponekad preuzme tu ulogu.

Ovaj odnos ima mnogo kvaliteta. Oboje su intelektualci, praktiA?ni su te uA?ivaju u analizama ponaA?anja svog partnera. Ove karakteristike omoguA�uju im smiren i stabilan brak.

Djevica i Rak

Djevica daje Raku emocionalnu sigurnost koja mu je potrebna, a Djevica oboA?ava osjeA�aj da je u sigurnim rukama. Ovo dvoje uA?iva u tome A?to nadopunjuju jedno drugo te A�e vrlo brzo razviti ovisnost jedno o drugome.

Ono A?to A?ini ovu vezu tako A?vrstom je to da su sposobni dokazati meA�usobnu ljubav i to A�e pokazati u svakoj prilici. Ljubav iz njih jednostavno prA?ti.

Djevica i A�korpion

OpA�enito gledajuA�i ova dva znaka jako su kompatibilna i savrA?eno pristaju jedan drugome. No Djevica posjeduje premalo strasti za moA�nog A�korpiona. On voli biti uporan i zahtijevat A�e od Djevice da se probudi i pruA?i je, A?to bi moglo zasmetati uA?togljenoj Djevici.

Ovaj odnos prije svega je prijateljski, a tek onda ljubavni. Djevica je ta koja ne A?eli pristati na kompromise i to je ono A?to A�korpiona dovodi do ludila. Ako se uspiju dogovoriti oko kompromisa, ova veza biti A�e jako stabilna.

Vaga se najbolje slaA?e s Blizancima, Vodenjakom, Strijelcem i Lavom

Vaga i Blizanac

Ova dva znaka savrA?eni su par. Posjeduju sve A?to im je potrebno za jednu A?vrstu i stabilnu vezu. Oboje su strastveni i nikada nisu ljubomorni na postupke svog partnera.

Nikada neA�e ograniA?iti slobodu jedan drugome, veA� imaju uzajamno povjerenje jedno u drugo. Problem A�e nastati kada izgube to povjerenje. Kada se to dogodi vrlo teA?ko A�e ga ponovno vratiti. Do tada ovo dvoje A�e uA?ivati u ljubavnoj idili.

foto:A�Dreamstime

Vaga i Vodenjak

Vaga i Vodenjak imaju pomalo turbulentnu vezu u kojoj oboje znaju uA?ivati. Pustolovni su i brzo se zasite stvari koje su uvijek iste. Stalno A?ele biti u pokretu i imat A�e veliko druA?tvo A?ijim zabavama A�e rado prisustvovati.

Svojim neodoljivim A?armom i smislom za humor u stanju su osvojiti svakog i to im je jedini problem u ovoj vezi. Pretjeranu ljubomoru izbjegnut A�e jedino povjerenjem. Vjernost je jedna od jaA?ih strana ovog odnosa. Oni naprosto oboA?avaju jedan drugoga.

Vaga i Lav

Lavovi su povrA?ni A?to se tiA?e izgleda. ViA?e ih privlaA?i vanjski izgled, A?to jako smeta Vagama koje cijene unutarnji izgled.A� Usprkos tome ova dva znaka idealno si odgovaraju.

Tajna njihove veze je poA?tivanje kompromisa na koji A�e rado pristati ali i strast koja u njihovoj vezi ima veliku ulogu. SavrA?eno si odgovaraju u krevetu i neA�e dopustiti da im se veza pretvori u rutinu. Njihov odnos prepun je zabave i smijeha, jer oboje oboA?avaju zabave koje spremaju njihovi prijatelji.

Vaga i Strijelac

Strpljenje Vage ono je A?to Strijelac treba dok A�e se Vaga uvijek iznova iznenaditi neobiA?nom ponaA?anju Strijelca. Oba znaka priliA?no su razumna iako posjeduju kratki fitilj zbog A?ega su skloni raspravama.

Usprkos tome, u njihovoj vezi nema velikih svaA�a veA� vlada razumijevanje i podrA?ka. Provodit A�e puno vremena zajedno i zapostavljati prijatelje jer se neA�e moA�i zasititi jedno drugoga. Njihov brak moA?e svima biti primjer.

A�korpionu odgovaraju Rak, Riba, Djevica i A�Jarac

Djevica i A�korpion

OpA�enito gledajuA�i ova dva znaka jako su kompatibilna i savrA?eno pristaju jedan drugome. No Djevica posjeduje premalo strasti za moA�nog A�korpiona. On voli biti uporan i zahtijevat A�e od Djevice da se probudi i pruA?i je, A?to bi moglo zasmetati uA?togljenoj Djevici.

Ovaj odnos prije svega je prijateljski, a tek onda ljubavni. Djevica je ta koja ne A?eli pristati na kompromise i to je ono A?to A�korpiona dovodi do ludila. Ako se uspiju dogovoriti oko kompromisa, ova veza biti A�e jako stabilna.

foto:A�Dreamstime

A�korpion i Rak

Ova veza ima velikog potencijala. Problem se moA?e javiti kada A�korpion shvati da je Rak previA?e emotivan za njega i da ga paA?nja koju mu mora posvetiti poA?inje guA?iti. Ako A�korpion prepozna razlog za Rakovu ljubomoru, brzo A�e se primiriti jer je gubitak voljene osobe za njega prestresan.

A�korpion mora biti svjestan da u ovoj vezi ne smije biti preoA?tar na jeziku, jer A�e se emocionalni Rak povuA�i i ovoj vezi brzo A�e doA�i kraj. Ako obje strane preA�u preko svojih ponosa i tvrdih stavova ova veza A�e uspjeti i biti vrlo strastvena.

A�korpion i Ribe

Ova dva znaka meA�usobno se jako privlaA?e. Riba se voli oslanjati na A�korpiona jer je neovisan i stabilan A?to Ribama i njihovoj srameA?ljivosti jako odgovara.

Entuzijazam je taj koji krasi Ribe, a to uz upornost A�korpiona ovaj odnos A?ini savrA?enim. Ova romansa teA?ko A�e doA?ivjeti kraj i jednom kada uspije, plamen ljubavi i strasti uvijek A�e biti prisutan.

A�korpion i Jarac

Oboje su uporni, ambiciozni i savrA?eno si odgovaraju u krevetu. Ova veza rijetko kada ima problema. Jarac oboA?ava romantiA?nost koju posjeduje A�korpion i njegov zagrljaj je ono A?to dovodi Jarca do ludila.

Stabilnost i upornost ono je A?to A�e Jarac uvijek cijeniti i poA?tovati kod A�korpiona. Ova veza, a kasnije i brak bit A�e izuzetno uspjeA?ni jer ovaj par ima sve A?to je potrebno za skladan odnos.

Strijelac se najbolje slaA?e s Lavom, Vodenjakom, Ovnom i Vagom

Strijelac i Ovan

Ova ljubavna priA?a ima velikog potencijala. Ovan je intenzivniji, dok je Strijelac A?eljan zabave. Oba znaka su emocionalno i fiziA?ki jaka te spremna na kompromise. Odlazak na planinarenje ili voA?nju biciklom uvijek A�e u njima pobuditi natjecateljski duh kojemu su oboje skloni.

No trebali bi pripaziti da svoj natjecateljski duh ne iskoriste negdje drugdje i ne otplove u neke druge vode, jer Ovnovi nikada ne bi mogli oprostiti prijevaru.

Strijelac i Vaga

Strpljenje Vage ono je A?to Strijelac treba dok A�e se Vaga uvijek iznova iznenaditi neobiA?nom ponaA?anju Strijelca. Oba znaka priliA?no su razumna iako posjeduju kratki fitilj zbog A?ega su skloni raspravama.

Usprkos tome, u njihovoj vezi nema velikih svaA�a veA� vlada razumijevanje i podrA?ka. Provodit A�e puno vremena zajedno i zapostavljati prijatelje jer se neA�e moA�i zasititi jedno drugoga. Njihov brak moA?e svima biti primjer.

Strijelac i Lav

Oba znaka A?eljna su avanture i to je ono A?to ih povezuje. Oni su strastveni i traA?e puno paA?nje, pa A�e te dvije potrebe rado zadovoljiti. Ono A?to ovu vezu A?ini posebnom je velika meA�usobna ljubav, poA?tovanje i odanost.

Uvijek A�e se posvetiti jedan drugome i sve A�e uA?initi kako bi ova veza uspjela. Velika upornost koju posjeduju jamA?i im stabilan brak u buduA�nosti.

Strijelac i Vodenjak

Oboje su skloni avanturama i vole A?vrljati okolo, no Vodenjak je taj koji A�e primiriti Strijelca i s njim zapoA?eti ozbiljnu vezu. Ovo dvoje savrA?eno si odgovaraju u krevetu i nikada im nije dosadno. Strast je ta koja ovo dvoje vodi kroz A?ivot.

Emocije drugog partnera jako su im bitne i uvije A�e zahtijevati maksimalno povjerenje. Zbog toga A�e Strijelac i Vodenjak imati A?vrst i skladan odnos.

Jarac se najbolje slaA?e s Djevicom, Bikom, A�korpionom i Ribama

Jarac i Djevica

Odnos Djevice i Jarca nije turbulentan i pun svaA�a jerA�Jarac dopuA?ta dominantnoj Djevici da vodi glavnu ulogu. Problem A�e se dogoditi jedino kad Djevici dosadi uloga A?efa.

RjeA?enje za ovaj problem je da Jarac ponekad preuzme tu ulogu. Ovaj odnos ima mnogo kvaliteta. Oboje su intelektualci, praktiA?ni su te uA?ivaju u analizama ponaA?anja svog partnera. Ove karakteristike omoguA�uju im smiren i stabilan brak.

foto:A�Dreamstime

Jarac i Bik

Ova dva znaka savrA?eni su jedan za drugoga. Vrlo su temeljiti i A?ak kad se zaljube ne gube glavu. NajvaA?niji su im obitelj i dom pa se i Bik i Jarac vrlo brzo mogu odluA?iti za stvaranje obitelji i zajedniA?tva.

PoA?tovanje, uzajamna ljubav i iskrenost su osobine koje cijene i jedan i drugi. Jedini problem s kojim se mogu susresti je rutina, A?ega se oboje plaA?e.

Jarac i A�korpion

Oboje su uporni, ambiciozni i savrA?eno si odgovaraju u krevetu. Ova veza rijetko kada ima problema. Jarac oboA?ava romantiA?nost koju posjeduje A�korpion i njegov zagrljaj je ono A?to dovodi Jarca do ludila.

Stabilnost i upornost ono je A?to A�e Jarac uvijek cijeniti i poA?tovati kod A�korpiona. Ova veza, a kasnije i brak bit A�e izuzetno uspjeA?ni jer ovaj par ima sve A?to je potrebno za skladan odnos.

Jarac i Ribe

Ribe su A?armantne i raA?unati A�e na to da A�e tako osvojiti konzervativnog Jarca. No zapravo je Jarac taj koji A�e osvojiti Ribe i dopustiti im dominantnu ulogu u ovom odnosu.

Iskrenost, stabilnost i ponos glavne su karakteristike Riba A?to A�e jednog Jarca jako usreA�iti. Iako su razliA?iti savrA?eno se nadopunjuju. Ovakve veze ubrzo se pretvaraju u sretan i dug brak.

Vodenjak se najbolje slaA?e s Vagom, Blizancem, Strijelcem i Ovnom

Vodenjak i Vaga

Vaga i Vodenjak imaju pomalo turbulentnu vezu u kojoj oboje znaju uA?ivati. Pustolovni su i brzo se zasite stvari koje su uvijek iste. Stalno A?ele biti u pokretu i imat A�e veliko druA?tvo A?ijim zabavama A�e rado prisustvovati.

Svojim neodoljivim A?armom i smislom za humor u stanju su osvojiti svakog i to im je jedini problem u ovoj vezi. Pretjeranu ljubomoru izbjegnut A�e jedino povjerenjem. Vjernost je jedna od jaA?ih strana ovog odnosa. Oni naprosto oboA?avaju jedan drugoga.

foto:A�Dreamstime

Vodenjak i Blizanac

Vodenjak je pun iznenaA�enja i naglih promjena koje savrA?eno odgovaraju jednomA�Blizancu. Promjenjivi Blizanac teA?ko A�e se prilagoditi A?vrstim stavovima Vodenjaka.

Vole se druA?iti i imaju veliki broj prijatelja A?to A�e ljubomornom Vodenjaku teA?ko pasti.A� Vrlo vjerojatno A�e se dobro slagati u krevetu, ali moA?e doA�i do pomanjkanja strasti. Ova veza vjerojatno A�e se jednog dana pretvoriti u A?armantni brak.

Vodenjak i Strijelac

Oboje su skloni avanturama i vole A?vrljati okolo, no Vodenjak je taj koji A�e primiriti Strijelca i s njim zapoA?eti ozbiljnu vezu. Ovo dvoje savrA?eno si odgovaraju u krevetu i nikada im nije dosadno. Strast je ta koja ovo dvoje vodi kroz A?ivot.

Emocije drugog partnera jako su im bitne i uvije A�e zahtijevati maksimalno povjerenje. Zbog toga A�e Strijelac i Vodenjak imati A?vrst i skladan odnos.

Vodenjak i Ovan

Vodenjak voli neovisnost i A?estok je jednako kao i Ovan, no iako trzavica uvijek ima oni jednostavno ne mogu jedan bez drugoga jer se privlaA?e poput magneta.

Do problema jedino moA?e doA�i ako Ovan poA?eli dominirati u vezi A?to mu ponosni i neovisni Vodenjak nikada neA�e dopustiti. Da bi odrA?ali vezu jedan od njih mora malo popustiti i nauA?iti A?ivjeti u kompromisu.

Ribe se najbolje slaA?u sa A�korpionom, Rakom, Jarcem i Bikom

Ribe i A�korpion

Ova dva znaka meA�usobno se jako privlaA?e. Riba se voli oslanjati na A�korpiona jer je neovisan i stabilan A?to Ribama i njihovoj srameA?ljivosti jako odgovara.

Entuzijazam je taj koji krasi Ribe, a to uz upornost A�korpiona ovaj odnos A?ini savrA?enim. Ova romansa teA?ko A�e doA?ivjeti kraj i jednom kada uspije, plamen ljubavi i strasti uvijek A�e biti prisutan.

foto:A�Dreamstime

Ribe i Rak

Ova ljubavna veza puna je turbulencija. Isprva se A?ini idealnom no kasnije dolazi do pomanjkanja strasti i zasiA�enja. Poznato je da je Rak prevrtljiv i tu nema pomoA�i. Oboje A?ive u svom zaA?aranom svijetu i rijetko kad na A?ivot gledaju realno i otvorenih oA?iju.

Zbog svojih ruA?iA?astih naoA?ala kojima gledaju na svijet ovaj par A�e imati velikih problema. Da bi odnos uspio jedan od partnera mora biti realniji, jer je ova veza u suprotnome osuA�ena na propast.

Ribe i Jarac

Ribe su A?armantne i raA?unati A�e na to da A�e tako osvojiti konzervativnog Jarca. No zapravo je Jarac taj koji A�e osvojiti Ribe i dopustiti im dominantnu ulogu u ovom odnosu.

Iskrenost, stabilnost i ponos glavne su karakteristike Riba A?to A�e jednog Jarca jako usreA�iti. Iako su razliA?iti savrA?eno se nadopunjuju. Ovakve veze ubrzo se pretvaraju u sretan i dug brak.

Ribe i Bik

Veza izmeA�u Bika i Riba je vrlo skladna. Oboje su opuA?teni i vole uA?ivati u malim trenucima. Bik cijeni romantiA?nost i njeA?nost koju pronalazi u Ribama, dok je Ribama najvaA?nija stabilnost i sigurnost koji im pruA?a Bikov zagrljaj.

Kako vrijeme u vezi ovo dvoje prolazi tako oni postaju prisniji i izmeA�u njih se prije svega raA�a prijateljstvo, a tek onda veza, piA?e 24sata.hr.

(TIP)

[Otvori sve članke iz ove rubrike]

Najnovije iz rubrike!

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.